STILLING LEDIG:

Andøy kommune har de siste årene ansatt mye ny kompetanse, særlig innen samfunnsutvikling.

Andøy kommune søker HR-strateg til vårt team for samskaping

Som HR-strateg drømmer du om å gjøre en forskjell som betyr noe, både for mennesker og samfunn.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Andøy kommune

Stillingstittel: HR-strateg

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Andenes

Søknadsfrist: 22. november

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Andøy ligger ytterst i havgapet i Vesterålen, lengst nord i Nordland fylke. Det bor i overkant av 4600 innbyggere i kommunen vår. Vi har et spennende og aktivt næringsliv innenfor flere sektorer; et internasjonalt romsenter, en stor fiskerinæring, en variert landbruksnæring og et reiseliv i vekst. Her er rike muligheter for kulturaktiviteter og et unikt friluftsliv i spektakulær natur. Kommunen har flyplass med daglige avganger til Tromsø, Evenes og Bodø, og flere ukentlige direkteruter til Oslo i sommermånedene.

Andøy kommune har om lag 450 ansatte og et budsjett på omtrent 490 millioner kroner. Kommunen står foran en rivende utvikling, med etablering av Europas første romhavn for oppskyting av satellitter (Andøya Space Port), et unikt opplevelsessenter for hval (The Whale), landbasert havbruk (Andfjord Salmon), samt ny fiskerihavn. Andøy kommune har blitt tildelt et fond på 250 millioner kroner som skal benyttes til å utvikle kommunen videre. Regjeringen har nylig besluttet å styrke Andøya flystasjon og legge til rette for utvikling av teknologi, drone- og romfartsindustri, i første omgang med 167 millioner kroner.

De neste årene kommer hele Andøy-samfunnet til å starte neste kapittel i sin fantastiske historie. Flere omfattende prosjekter gjør at vi forventer en stor økning av folketallet de kommende årene.

Som kommune har vi innsett hvilke komplekse utfordringer vi står overfor. Utfordringene vil kreve mye av alle som jobber i kommunen, i tillegg til alle fremtidige ansatte. 

Vi er overbeviste om at en stor del av svaret ligger i å jobbe aktivt for å få kommunen til å bli en attraktiv arbeidsplass. En arbeidsplass der medarbeidere ikke bare trives, men også utfordres og utvikles.

Derfor søker vi nå en HR-strateg som vil jobbe målrettet for å gjøre Andøy til et bedre sted å jobbe.

Du kommer til å inngå i et tverrfaglig team, som utover strategisk HR også har ansvar for å drive tjenestedesign og samskaping i hele Andøy-samfunnet.

Som HR-strateg i en relativt liten- og bevegelig organisasjon må du være klar for et stort spekter av utfordringer.

Sammen kommer vi til å gi støtte og råd til ledere i rollen som arbeidsgiver, drive utviklingsarbeid, jobbe både strategisk og med konkrete personalsaker, undervise og inspirere.

Kort sagt kommer du garantert til å få satt dine ferdigheter innen HR på prøve, og være med på å pløye ny mark når vi sammen former framtidens HR-tjeneste.

Hvem er du?

 • Du har jobbet med personal- og HR-saker i minst 6 år, gjerne med kobling til kommunal virksomhet.
 • Du har relevant utdannelse innen HR, personalledelse eller atferdsvitenskap (kan kompenseres med relevant erfaring)
 • Du er bekvem med norsk (nordisk) og gjerne engelsk som arbeidsspråk – både i tale og skrift.
 • Du kjenner deg trygg i din rolle som leder. Helst gjennom flere år som operativ leder.
 • Du har erfaring av å støtte andre ledere i personal-håndtering og HR-spørsmål.
 • Har gjerne erfaring fra å undervise i innen HR-området.
 • Bred interesse og engasjement for samfunnsspørsmål.
 • Du bryr deg om mennesker, samfunnet og verden vi låner.
 • Du har erfaring fra forhandlinger og annet arbeid med organisasjonsforandring, tariffmessige- og arbeidsrettslige forhold, rekruttering og arbeidsmiljøutvikling.

Noen personlige egenskaper vi ser etter

 • God på samarbeide
 • Initiativtager
 • Tåler stress
 • Strategisk
 • Relasjonsbygger
 • Godt omdømme
 • Humor

Vi ber om at du sender over CV og et personlig brev på maks en A4-side. Eventuelt kan du sende over en valgfri presentasjon av deg selv.


For spørsmål om stillingene, ta gjerne kontakt med:

  • Bjarte Bugge, leder virksomhetsutvikling og samskapning på 92271007 / e-post

Søknadsfrist: 22. november

Send søknad via vårt skjema i Easycruit


 • Når du sender inn søknaden din laster du opp vitnemål og attester som vedlegg
 • Andøy kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV.
 • Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd.
 • Du som søker må oppgi minst to referanser med navn, tittel og kontaktinformasjon.
 • For deg som skal arbeide med barn og unge og deg som skal yte tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves det at politiattest godkjennes av leder før du begynner i jobben.
 • Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Powered by Labrador CMS