STILLING LEDIG:

Varaordfører Sylvi Johnsen og ordfører Aina Borch søker en ambisiøs kommunedirektør til «bygda».

Det er en offensiv Porsanger kommune som nå søker toppleder: – Sikker på ny vekst

Forsvaret bygger opp. Transport, logistikk og handel sørger også for arbeidsplasser og aktivitet. Ordfører Aina Borch er sikker på at Porsanger igjen skal passere 4000 innbyggere.

Med 2788 meter har Lakselv den femte lengste flystripen i landet. Landskapet på Banak er som skapt for flyplass, og nærheten til sentrum er også ganske unik:

En liten sykkeltur, noen minutter i bilen eller to kilometer til fots, så er du i sentrum av «bygda». Et tettsted med nær 3000 innbyggere og kommunesenter i Porsanger.

Hovedveien gjennom Lakselv.

Turen fra flyplassen til sentrum forteller også noe om utviklingen i byen.

Først passerer du Lakselvterminalen, som har vokst seg stor på både dagligvarer til Finnmark og sjømat ut til verden.

På den andre siden av veien kjører du forbi Juga mikrobryggeri, et eksempel på de lokale nisjeforretningene i kommunen.

Rett forbi sentrum er starten på industriområdet Ildskogmoen.

Og en liten kjøretur ut av bygda: Den store militærleiren Porsangmoen, som nå er den kanskje største katalysatoren for ny vekst i kommunen.

Vil du lede Porsanger på denne reisen? Bla videre, eller gå rett til søknadsskjema her

Fra nedskalering til ny giv

Men det er ikke mange år siden pila pekte motsatt vei:

På topp hadde Forsvaret 1300 ansatte i Porsanger. Fra årtusensikftet frem til 2019 falt aktiviteten drastisk, og på bunn var det rundt 100 igjen.

Nå er det igjen blitt 450 ansatte og solidater i leiren, to mil sør for Lakselv.

Porsangmoen rustes nå kraftig opp igjen.

– Det er forventet at dette skal dobles igjen. Akkurat nå står de midt i investeringer på en og en halv milliard kroner, og mer kommer det nok til bli, sier ordfører Aina Borch.

Fem år har gått siden Stortinget vedtok å gjenopprette Finnmark landforsvar med base i Porsanger. Det siste årets hendelser har ikke gjort etableringen mindre aktuell.

Gjenoppbyggingen og flere ansatte merkes i lokalsamfunnet. Blant annet på antall heisekraner og byggeprosjekter i sentrum. Håpet er at mange fast ansatte velger å bosette seg lokalt.

Et av mange leilighetsprosjekter i Lakselv.
Torget i Lakselv sentrum. Herfra har du det meste innen en kort spaserturs rekkevidde.
Naturen er aldri langt unna. Her i fjærsteinene ved Porsangerfjorden.

– Her bygges det mye nytt, bekrefter ordføreren.

– Forsvarsbygg handler lokalt, og har kjøpt 45 leiligheter i Lakselv sentrum. Lokale entreprenører stod klare med spennende leilighetsprosjekter, som også er populære blant andre innbyggere, fortsetter Borch.

En liten kjøretur gjennom bygda gir inntrykk av en byggeaktivitet som få nordnorske kommuner kan matche akkurat nå.

Friluftsliv, frivillighet og festivaler

Vinteren kan være lang i Porsanger, og for den som liker ski er det gjerne oppkjørte spor godt over halve året. Her er også 750 kilometer skuterløype for dem som trives på motor. Men om vinteren er lang, kan også sommeren være veldig god, innerst ved fjorden

– Forrige uke var vi Norges varmeste sted. Det er ikke uvanlig, sier ordfører Aina Borch muntert.

Bygda, som Lakselv med sine nær 3000 innbyggere fortsatt kalles, preges av et konsentrert sentrum – og stort omland. Her er fiskevann, frodige moltemyrer og muligheter til et aktivt friluftsliv så langt øyet kan se.

Samtidig er det kort vei til alt, påpeker Borch:

– For den som bor i sentrum har du innen femten minutters gange fire barnehager, skoler, helsetjenester, rådhus og alle butikker og flere fritidstilbud. Vi har fotballbaner, storhall og mange veldig aktive lag og foreninger.

Her er det mye som kunne vært trukket fram. Men en ting som må nevnes er selvsagt arrangementskommunen Porsanger, med blant annet Midnattsrocken, den legendariske festivalen som i sommer endelig kan ønske velkommen til normale tider igjen. Andre helga i juli er det igjen tid for fest hele natta, i år med artister som Matoma, Dagny, Kvelertak, Jørn Hoel og Rolffa – for å nevne noen fra årets fyldige program.

400 ansatte søker ny leder

Det gjør at teknisk etat er et av områdene i kommunen med stor oppmerksomhet.

– De har ikke mange ansatte, og presset er stort. Men administrasjonen leverer godt. Vi har levert på plan og byggesak, noe den høyre byggeaktiviteten vitner om, sier ordføreren.

– Nå gjør vi oss for eksempel klare til å utvide det nye industriområdet. Etterspørselen etter tomter gjør at vi allerede før det er ferdig utbygd, ser at det må utvides.

Samtidig som areal og utvikling får mange overskrifter, har den påtroppende kommunedirektøren et mye bredere ansvar:

– Vi er over 400 ansatte som driver med alt en kommune skal gjøre, fra fødsel til død. Porsanger har også en desentralisert struktur, vi driver fortsatt tre skoler, og det er en veldig bevisst prioritering, sier Borch.

Det flerkulturelle og flerspråklige er viktig å trekke fram:

– Porsanger var den første offisielle trespråklige kommunen i landet. Vi står midt i «de tre stammers møte», mellom norsk, samisk og kvensk, sier ordføreren.

Godt samarbeid og høy tillit

Når Porsanger nå jakter ny kommunedirektør er bakteppet udramatisk:

Bente Larssen går av etter seks år, til ny jobb. Hun flytter kontoret bare noen meter for å bli seniorkonsulent i KS Finnmark, kommunenes interesseorganisasjon.

Hovedtillitsvalgt Renate Fagerness Sjøenden og fagleder Gunhild Ingilæ Haukenes.

Og her er ingen «ryddejobb» som venter. Gunhild Ingilæ Haukenes, som er fagleder arbeidsgiverpolitikk, beskriver en god kommune å lede.

– Vi tilstreber å drive etter kommunens verdier; Samspill, tillit, respekt, lojalitet og åpenhet. Hele organisasjonen er blitt veldig gode på samhandling. Det er høy tillit mellom ledelse og tillitsvalgte, sier hun.

Hovedtillitsvalgt Renate Fagerness Sjøenden bekrefter inntrykket. På hennes ønskeliste står en fremoverlent lagspiller, som kan fortsette det gode arbeidet fra avtroppende kommunedirektør.

De nevnte verdiene er viktige når varaordfører Sylvi Josefine Johnsen trekker frem egenskaper hun ser etter i en ny kommunedirektør:

– En som evner å samarbeide og å lede gjennom andre. Relasjonskompetanse er viktig. Og selvsagt forståelsen for hvordan det er å lede en trespråklig kommune, sier hun.

Porsanger har mye frivillighet, idrett og kultur. Her ordfører Aina Borch på kunstgressbanen i Lakselv.

Krevende kommuneøkonomi

Samtidig som mye er godt i Porsanger kommune, er det selvsagt ikke en kommune uten utfordringer. Arealkonflikter er som nevnt et stikkkord. Næringsliv, friluftsliv, forsvar og reindrift – interesser som kan ha motstridende ønsker.

Kommuneøkonomien er også krevende. Porsanger er for tiden på vei ut av Robek-lista, og er en kommune som får ingenting gratis.

– Vi er ingen rik kraftkommune, og har ikke noe havbruksfond eller andre ekstraordinære inntekter, konstaterer ordfører Aina Borch.

Kanskje nettopp derfor er hun så opptatt av å øke folketallet. Flere innbyggere gir økte inntekter.

– Rett før pandemien var vi på vei til å passere 4000 innbyggere igjen. Jeg er helt sikker på at vi kommer dit igjen snart.

Avtroppende kommunedirektør Bente Larssen i midten – her i godt humør med deler av ledergruppa.

Regional utvikling

Med alt som skjer i kommunen holder det ikke å være administrator – den nye lederen skal helst også være utviklingsorientert.

– Vi står foran både ny arealplan og kommuneplanens samfunnsdel. Så dette er et spennende tidspunkt, sier ordføreren.

Perspektivet er samtidig regionalt. Porsanger jobber tett sammen med Nordkapp, Gamvik og Lebesby i Midt-Finnmark-samarbeidet. Akkurat nå er det barnevern og regionalt plankontor som står på dagsorden. Flere områder kommer.

Den nye kommunedirektøren vil være en viktig aktør for at samarbeidet skal lykkes, understreker Aina Borch. Her er bestillingen tydelig:

– Vi trenger en leder som evner å jobbe sammen med andre, for å skape fremdrift og resultater, sier ordføreren.


Er du klar for å lede kommunen, sammen med denne gjengen på rådhuset?

Porsanger søker kommunedirektør

Om stillingen

Arbeidsgiver: Porsanger kommune

Stillingstittel: Kommunedirektør

Stillingstype: Åremål, med mulighet for fast stilling etter avtale

Arbeidssted: Lakselv

Søknadsfrist: 8. august

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Porsanger kommune er en spennende kommune midt i Finnmark med gode muligheter for vekst og utvikling. Som vertskommune for et forsvar under oppbygging, har vi i dag i underkant av 4 000 innbyggere og forventer flere i årene som kommer.

Vi er en trespråklig kommune med norsk, samisk og kvensk som offisielt anerkjente språk. I tillegg har vi innbyggere fra mange ulike nasjoner.

Lakselv er regionsenter i Midt Finnmark, som med sine 2 600 innbyggere er kommunens største tettsted og administrasjonssted.

Kulturtilbudet i kommunen er stort med gode muligheter til deg som liker musikk, sang, håndarbeid, duodji, sport og idrett. Dersom du i tillegg er glad i friluftsliv, jakt og fiske er Porsanger kommune stedet for deg.

Les mer:

Bo i Porsanger

Porsanger kommunes hjemmeside

Arbeidsgiverstrategi

Vår dyktige kommunedirektør gjennom 6 år søker nye utfordringer og vi søker hennes etterfølger.

Vi ønsker oss en aktiv og tydelig leder som ser muligheter, og som evner å begeistre og motivere både medarbeidere, folkevalgte, innbyggere og næringsliv, slik at vi sammen kan fortsette den positive utviklingen i Porsanger kommune.

Som kommunedirektør fokuserer du på å se resultater som oppnås gjennom utvikling av organisasjonen, motiverte medarbeidere og effektive styringssystemer. Du har god økonomiforståelse, og arbeider for et godt samspill mellom politikk administrasjon og tillitsvalgte, samt innbyggerne og næringslivet i Porsanger og Midt-Finnmark.

Arbeidsoppgaver:

 • Videreutvikle og tilpasse kommunens tjenester i tett dialog med de folkevalgte, medarbeiderne, innbyggerne og næringslivet.
 • Videreutvikle organisasjonen gjennom strategisk ledelse og fokus på organisasjonskultur med tydelige lederroller, høy kompetanse og gode holdninger
 • Ansvar for utredning og tilrettelegging for politisk styring og sørge for gjennomføring av vedtak
 • Sørge for god mål- og resultatoppnåelse med gode styringsverktøy for en bærekraftig utvikling, også med fokus på digitalisering og forenkling
 • Sikre videreutvikling og gjennomføring av strategier for samfunns- og næringsutvikling både kommunalt, interkommunalt og gjennom regionalt samarbeid, med spesiell vekt på Midt-Finnmark-samarbeidet

Vi søker deg som har følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning og ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet

 • God kjennskap til offentlig forvaltning og kommunalt regelverk, herunder også budsjettarbeid og økonomistyring
 • Kunnskap om kommunal virksomhet, politiske prosesser og planprosesser
 • Erfaring og kompetanse fra organisasjonsutvikling, innovasjon, digitalisering og strategisk arbeid
 • Relasjonskompetanse og gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig

Vårt verdigrunnlag:

Porsanger kommune har en godt forankret arbeidsgiverstrategi, der vi vektlegger følgende verdier:

 • Samspill

 • Tillit
 • Respekt
 • Åpenhet
 • Loljalitet

Verdiene skal være styrende for hvordan vi møter våre brukere, innbyggere og hverandre som ansatte i Porsanger kommune

Vi søker deg som har følgende egenskaper:

 • Er trygg, tydelig og beslutningsdyktig
 • Evner å sette deg inn i komplekse problemstillinger og å tenke strategisk
 • Er målrettet, innovativ og resultatorientert
 • Er samfunnsengasjert med stor arbeidskapasitet
 • Har gode samarbeidsevner og en inkluderende lederstil
 • Har god gjennomføringsevne
 • Evner å se verdiene, utfordringene og mulighetene som ligger i kommunen og regionen

Vi ønsker deg velkommen til å søke på en spennende lederstilling i en kommune med positiv utvikling!


For mer informasjon:

 • kontakt gjerne ordfører Aina Borch, telefon 95762710

du kan også ta kontakt med våre rådgivere i Kjelseth Consulting og Heia Nord-Norge:

 • Hugo Kjelseth på ‭915 33 450‬ eller e-post
 • Gard Michalsen 917 32 534 eller e-post

Søknadsfrist: 8. august

Send søknad her


Powered by Labrador CMS