STILLING LEDIG:

En liten gutt står bak en liten hundeslede, som er laget i hans størrelse.
En liten gutt står bak en liten hundeslede, som er laget i hans størrelse.

Gode oppveksttjenester og et godt oppvekstmiljø er en prioritert satsing for Nordreisa kommune

...for å sikre barn og unge en god framtid. Vil du være med å lede det viktige arbeidet?

Viktig og sentral lederrolle i Nordreisa: Vi søker kommunalsjef for oppvekst og kultur

Som del av kommunedirektørens ledergruppe vil du være med på å utvikle kommunen videre i en spennende tid, sammen med engasjerte og dyktige kolleger.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Nordreisa kommune

Stillingstittel: Kommunalsjef oppvekst og kultur

Stillingstype: Fast / Heltid

Arbeidssted: Storslett

Søknadsfrist: 28. mai

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Nordreisa kommune er den største arbeidsgiveren i Nord-Troms med ca 750 fast ansatte og vikarer. Netto driftsutgifter for den kommunale organisasjonen ble 538 millioner i 2022. Nordreisa kommunestyre er kommunens øverste politiske organ og administrasjon ledes av kommunedirektør.

Kommunen har de siste årene avlagt regnskap med positiv driftsresultat.

Store investeringer som er gjort siste årene er bl.a. nytt og moderne barnehagebygg for 6 avdelinger og ny skole for 1-7 trinn er under bygging. Kommunen bygger også flotte lokaler for Reisa Villakssenter.

Hovedmål for organisasjon og medarbeidere er et godt arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og å rekruttere riktige fagfolk og kompetanse. Våre ansatte skal opptre med åpenhet, redelighet, respekt og mot.

Kommunen jobber for likestilling og mot diskriminering, og heltidskultur er et viktig tiltak for å fremme likestilling. Kommunens etiske retningslinjer

skal bidra til å skape et godt tillitsforhold mellom ansatte, folkevalgte og innbyggere.

Les mer om kommunens organisasjon her.

Som kommunalsjef vil du ha et overordnet ansvar og lederskap for grunnskolene, barnehagene, voksenopplæringen, flykningetjenesten, familiesenteret og kulturvirksomheten.

Du vil lede en sektor som er forventet å levere gode og fremtidsrettede tjenester. Det må skapes utviklingsmuligheter knyttet til blant annet arbeidsformer, kompetanse og digitale løsninger. Kommunalsjefen er ansvarlig for å koordinere viktige satsinger i tett samarbeid med andre fagområder og sektorer.

Nordreisa er heldig å ha en stor frivillighetskultur med mange flotte lagspillere og samarbeidspartnere. Dette er det viktig å bygge videre på.

Som øverste leder for kultur skal du bidra til en god og kreativ samhandling mellom frivilligheten, private aktører og det offentlige.

Kommunalsjefen er en del av kommunedirektørens ledergruppe og bidrar i kommunens overordnede strategiske arbeid. Nordreisa kommune har et kontinuerlig fokus på å kunne tilpasse tjenester til utfordringer som måtte oppstå.

Nasjonalparklandsbyene Foto Ørjan Bertelsen. Barn leker i snøen. De bruker både akematte og ski.
Nasjonalparklandsbyene Foto Ørjan Bertelsen. Barn leker i snøen. De bruker både akematte og ski.

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet faglig ansvar og lederskap for fagområdene grunnskole, barnehage, voksenopplæring, flykningetjeneste, familiesenter og kultur
 • Overordnet budsjett, økonomi- og personalansvar/personalledelse innenfor eget ansvarsområde
 • Personalansvar for virksomhetsledere og stabspersonell
 • Koordineringsansvaret for en helhetlig oppvekstsatsing
 • Strategisk utviklingsarbeid og endringsprosesser
 • Sørge for at sektoren driftes i henhold til planer, budsjett, vedtak og nasjonale føringer
 • Utarbeide planer, saker til administrativ og politisk behandling og iverksette beslutninger
 • Delta og legge til rette for godt tverrfaglig samarbeid, både innad i kommunen og med eksterne samarbeidspartnere
 • Medvirke til godt interkommunalt samarbeid i Nord-Troms

Kvalifikasjoner:

Din neste kollega? Hils på Edel!

Edel jobber som konsulent i staben for oppvekst og kultur.

– Jeg har blant annet support for saks- og arkivsystemet, er systemadministrator for mange av de digitale systemene som virksomhetene våre bruker, er delaktig i barnehageopptak, har saksbehandling opp mot barnehage og annet og jobber med politiske møter.

– Nordreisa kommune er en trygg arbeidsplass å jobbe i. Jeg har gode arbeidskollegaer og jobber i et godt arbeidsmiljø hvor trivselen er høy.

Jeg har kontorsted på rådhuset. Her finner du arbeidstakere fra alle sektorene i kommunen. Selv om vi jobber i ulike sektorer og har forskjellige stillinger og fagfelt, kan vi møtes i felleskantinen på rådhuset over lunsj. Der finner vi den uformelle praten om alt fra avisoverskrifter, turer, til pålegg på brødskiva. Veien er kort mellom kontorene når det er behov for å samarbeide på tvers av sektorene.

 • Relevant høyere utdanning fra høyskole og/eller universitet
 • Skolefaglig kompetanse jfr krav i opplæringsloven
 • God kunnskap om økonomistyring og budsjettarbeid
 • Ledererfaring
 • Digital kompetanse
 • Erfaring med å planlegge, lede og gjennomføre utvikling og endringsprosesser
 • Lederutdanning er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker en handlekraftig og samlende leder. Du er en positiv person med gode samarbeidsevner - og et sterkt engasjement for barn, unge og deres familier
 • Forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon
 • Tydelig og resultatfokusert ledelse
 • Utviklingsorientert og nytenkende
 • Systematisk, initiativrik og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • God forståelse for digitale utviklingsmuligheter innenfor sektoren

Vi ønsker en leder som bidrar til et godt arbeidsmiljø ved å motivere og skape trivsel blant medarbeidere og kolleger. Nordreisa kommunes ansatte skal opptre med åpenhet, redelighet, respekt og mot, dette er også egenskaper vi ser etter hos deg.

Foto fra reisanasjonalpark.no.
Foto fra reisanasjonalpark.no.
Foto fra reisanasjonalpark.no
Foto fra reisanasjonalpark.no
Foto fra reisanasjonalpark.no
Foto fra reisanasjonalpark.no
Foto fra reisanasjonalpark.no.
Foto fra reisanasjonalpark.no.

Vi tilbyr:

Vi kan tilby interessante og utviklende arbeidsoppgaver sammen med dyktige og engasjerte medarbeidere. Som del av kommunedirektørens ledergruppe vil du være med på å utvikle kommunen videre i en spennende tid – og i et samspill mellom politikk og administrasjon. Hverdagene vil bestå av muligheter og utfordringer som vil kreve et tydelig lederskap, resultat- og løsningsfokus.

 • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer
 • Flyttegodtgjøring
 • Medlemskap i pensjonsordning gjennom Klp
 • Gruppe og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkeforsikring
 • Gode lønns- og arbeidsbetingelser

I Nordreisa har vi også:

 • Nedskriving av studielån med inntil 20 prosent av opprinnelig lånegrunnlag, grense oppad til kr 30 000 pr år
 • Lavere skatt på alminnelig inntekt ( Nord-Troms og Finnmark tiltakssone)
 • Ekstra fradrag på skatten i form av Finnmarksfradrag
 • Gratis barnehage fra 01.08.23
 • Ny moderne barnehage og snart ny fremtidsrettet barneskole
 • Flyplass med daglige avganger til og fra Tromsø

Spørsmål om stillingen rettes til:

Kommunedirektør, Jan-Hugo Sørensen, på tlf: 913 00 046 / 77 58 80 03 eller e-post

Søknadsfrist: 28. mai

Send søknad her


Leve og bo i Nordreisa kommune!

 • Nordreisa kommune har ca 4800 innbyggere. Kommunesenteret, Storslett, er regionsenter i Nord-Troms.
 • Vi har et godt idrettsmiljø med mange ulike aktiviteter. Skianlegg- og fotballanlegg og idrettshall rett i nærheten av sentrum. Vi har videregående skole med nasjonal skilinje, et desentralisert studiesenter, Campus Nord-Troms, med muligheter for videreutdanning.
 • Nasjonalparklandsbyen Storslett har bar, kafe, bakeri, bibliotek, mange fine butikker og et lite kjøpesenter. Halti nasjonalparksenter, Nord-Troms Museum, og Reisa villakssenter er også etablert her. Vi er også stolte over at flere av våre spisesteder har vunnet priser for gode matopplevelser.
 • Vi har en stor kulturscene med mange årlige forestillinger og selvfølgelig faste kinodager. Vi har et nasjonalt Kventeater er lokalisert i kommunen, et kor for voksne og mange andre fritidtidstilbud for alle aldersgrupper.
 • Det er godt med utleieleiligheter i privat marked, og kommunale boligtomter.
 • Nordreisa kan skryte av mange muligheter for friluftsliv i storslagen natur. Her finner du Reisa nasjonalpark, Reiseelva, ei ni mil lakseførende elv og mange flotte toppturmål.
 • Via Sørkjosen Lufthavn er det daglig flyforbindelse til Tromsø og Hammerfest, E6 går igjennom kommunen, og der er gode bussforbindelser mot nord og sør.
 • Nordreisa kommune er den største arbeidsgiveren i Nord-Troms. Gjennom sitt engasjement og sin jobbutførelse bidrar kommunens ansatte hver dag til at Nordreisa er et godt sted å leve, bo og arbeide – i dag og for framtiden.
 • Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor og jobber for å realisere vår visjon "Sammen for trygghet og trivsel". For å imøtekomme fremtidens utfordringer og muligheter trenger vi engasjerte, kompetente og ansvarsbevisste medarbeidere.

Les mer her:

Velkommen til Halti i Nordreisa! | Halti

Reisa Villakssenter

Halti kvenkultursenter IKS

Kvääniteatteri

Powered by Labrador CMS