STILLING LEDIG:

Nofima søker divisjonsdirektør akvakultur

De jobber målrettet med forskning og innovasjon, som bidrar til bærekraftig matproduksjon og god forvaltning. Nå får du mulighet til å ta en sentral posisjon i instituttets videreutvikling og samfunnsoppdrag.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Nofima AS

Stillingstittel: Divisjonsdirektør akvakultur

Stillingstype: Fast / Heltid

Arbeidssted: Tromsø eller Ås

Søknadsfrist: 11. september

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Nofima er i dag et av Nord-Europas største næringsrettede forskningsinstitutter innen fiskeri-, havbruks- og matnæringene.

Nofima har 400 ansatte med 41 ulike nasjonaliteter, hvorav 164 av disse har doktorgrad. I 2022 deltok Nofimas ansatte i rundt 600 ulike prosjekter, og Nofima omsatte samme år for 707 millioner kroner.

Nofima er organisert i tre divisjoner som forsker for alle matnæringer. I mange av prosjektene jobber de på tvers av divisjonene Akvakultur, Sjømat og Mat for å tilføre kundene den beste kunnskapen. Tverrfaglighet gjør også arbeidshverdagen mer spennende og givende for den enkelte ansatte, og de sier ofte at forskningen deres skal gjøre fremtidige generasjoner stolte.

Nofima sitt hovedkontor ligger i Tromsø, og de har avdelinger i Sunndalsøra, Bergen, Stavanger og Ås.

«Bærekraftig mat til alle» er Nofima sin visjon. Den er tuftet på FNs bærekraftsmål og skal ligge til grunn for alt de gjør.

Som et næringsrettet forskningsinstitutt jobber de målrettet med forskning og innovasjon som bidrar til bærekraftig matproduksjon og god forvaltning av ressurser fra hav og land.

Divisjon Akvakultur er den største av Nofima sine tre divisjoner, og består av syv avdelinger – herunder fire forskningsavdelinger, to laboratorier og en forsøksstasjon. Divisjonen har moderne og relevant infrastruktur for å løse kunnskapsoppdrag for havbruksnæringen.

Divisjonen dekker fagområdene fiskeernæring, fôr, fiskevelferd, fiskehelse, avl, genetikk, produksjonsbiologi, oppdrett i nye produksjonsformer (RAS), digitalisering i akvakultur, oppdrett av nye arter og sameksistens.

Divisjonens avdelinger og medarbeidere befinner seg spredt over flere geografiske lokasjoner; Tromsø, Bergen, Sunndalsøra og Ås.

Forsker Tor Andreas Samuelsen tester teksturen til fôrpellets.

Om stillingen:

Nåværende divisjonsdirektør for Akvakultur skal gå inn i rollen som administrerende direktør i Nofima, og vi søker hennes etterfølger. Dette er en spennende og krevende rolle i en fremoverlent organisasjon som setter bærekraft i fokus.

Divisjonsdirektøren for Akvakultur vil sitte i toppledergruppen i Nofima og rapportere til administrerende direktør. Vedkommende vil i tillegg drive divisjonens egen ledergruppe som består av fire forskningssjefer, to laboratorieledere og en stasjonsleder.

Divisjonsdirektøren for Akvakultur samhandler tett med divisjonsdirektørene for divisjon Sjømat og divisjon Mat.

Stillingen som divisjonsdirektør for Akvakultur ønskes besatt med primærarbeidssted i Tromsø eller på Ås. I rollen må man påregne betydelig reisevirksomhet.

Ansvarsområder: 

Nofima har som en del av sin strategi satt noen offensive mål for perioden frem til 2025, og som divisjonsdirektør for Akvakultur vil du få ansvar innenfor følgende områder:

 • Identifisere mulighetsrom for divisjonen og Nofima gjennom innsikt i og kunnskap om matsystemene og faktorene som påvirker utviklingen
 • Resultatansvar for divisjonen og sikre finansiering av forskningen i divisjonen og i Nofima som helhet
 • Bygge og ivareta nettverk i akvakulturnæringen
 • Bidra i implementering og operasjonalisering av felles forskningsstrategi og Nofima 2025 (Nofima sin vedtatte strategi)
 • Tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø og samhandling på tvers av avdelinger, lokasjoner og divisjoner
 • Sikre kapasitetsutnyttelse, rekruttering av rett kompetanse og faglig utvikling for divisjonens medarbeidere i møte med endrede behov i næringen
 • Bidra til gode strategiske valg for Nofima på alle områder
 • Aktiv deltakelse i toppledergruppen og i divisjonens ledergruppe; bidra til godt og fruktbart samarbeid på tvers i organisasjonen
 • Ivareta divisjonens rapportering på økonomi- og prosjektstatus
 • Sikre forskningsmessig kvalitet og integritet; synliggjøre gode resultater
Katerina Kousoulaki har laget fiskefôr med mikroalger i prosjektet Algae To Future.

Utdannings- og erfaringsbakgrunn:

 • Relevant høyere utdanningsbakgrunn
 • Dokumentert kunnskap om og forståelse for forskningsmiljøer og forskningspraksis
 • Ledererfaring og lederlyst
 • God kunnskap om og kontakt med relevante deler av næringen i Norge og internasjonalt
 • Kjennskap til virkemiddelapparatet
 • Gjerne erfaring fra distanseledelse og endringsarbeid
 • God i norsk og engelsk, skriftlig så vel som muntlig

Personlige egenskaper:

 • Motiverende, samlende, engasjerende og interessert
 • Evne til å tenke strategisk – Skape overblikk og tenke langsiktig
 • Kommersiell grunnforståelse
 • Fremoverlent og gjennomføringsdyktig – Godt organisert i arbeidet
 • Nysgjerrig, kreativ og mulighetsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner – Tillitsbyggende og involverende
 • Trygg på seg selv, tydelig og realistisk – Villig til å følge opp, ta grep og gjøre viktige valg; må tørre og orke å stå i utfordringer
 • Omgjengelig og utadvendt - Glad i og opptatt av mennesker
 • Positiv, lite selvhøytidelig og med godt humør – Et pluss!
Foto: Jo Urrutia

Hvorfor velge Nofima og denne muligheten?

Nofima samler mange kreative og talentfulle mennesker som alle bidrar til å løse instituttets samfunnsoppdrag, som er «fremragende forskning, utvikling og innovasjon for fremtidens mat». Hver dag arbeider Nofima sine ansatte for visjonen «bærekraftig mat til alle».

Nofima arbeider innenfor mange spennende fagområder og har et profesjonelt, godt og tverrfaglig arbeidsmiljø. Det er gode sosiale ordninger, som eksempelvis kortere arbeidstid om sommeren, fri mellom jul og nyttår, fleksibel avspaseringsordning og treningsrom de ansatte kan benytte seg av.

I tillegg tilbyr Nofima svært gode pensjons- og forsikringsordninger, samt konkurransedyktig lønn.

I rollen som divisjonsdirektør for Akvakultur får du mulighet til å ta en sentral posisjon i instituttets videreutvikling og samfunnsoppdrag. Dette skal gjøres sammen med divisjonens mellomledere og resten av den kunnskapsintensive organisasjonen.

Stillingen inngår i en relativt nykomponert toppledergruppe i Nofima.

Nofima er i ferd med å operasjonalisere ny strategi; Nofima 2025, samt en felles forskningsstrategi. Divisjonsdirektøren vil her ha en viktig rolle i operasjonaliseringen av disse.

Nofima arbeider målrettet med lederutvikling, og stillingen gir dermed også gode muligheter for å videreutvikle egne ledelsesferdigheter i samarbeid med de andre lederne i Nofimas forskningsmiljø.


Spørsmål om stillingen rettes til:

 • Partner og rådgiver i Hartmark Executive Search, Stein Holmsen, på tlf 907 57 567 eller e-post

Søknadsfrist: 11. september

Send søknad her


Powered by Labrador CMS