STILLING LEDIG:

Sør-Varanger Utvikling søker prosjektleder for Kystutviklingssenter

Vil du være med på å sette dagsorden gjennom en helt ny pilot, forankret hos statsråden i Kommunal- og distriktsdepartementet? SVU søker deg som har lidenskap for samfunnsutvikling og virkelig ønsker å bidra til å skape aktivitet, vekst og utvikling i lokalsamfunn.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Sør-Varanger Utvikling

Stillingstittel: Prosjektleder

Stillingstype: Fast / heltid

Arbeidssted: Kirkenes

Søknadsfrist: 8. januar

Send søknad her

Om arbeidsgiver


Sør-Varanger Utvikling (SVU) ble etablert i 2016 og er Sør-Varanger kommunes omstillingsselskap. Selskapet er 100% eid av Sør-Varanger kommune. Vårt arbeid har to sider:

1) Bevilge tilskudd til lokale prosjekter og 2) proaktivt arbeid, herunder egne prosjekter og påvirkning av samfunn, næringsliv og politikk.

Både prosjekter vi støtter og jobben som gjøres proaktivt, skal rettes mot å nå våre tre hovedmål: Bidra til å utvikle og sikre 300 arbeidsplasser i Sør-VarangerBidra til økt robusthet i næringslivet. Bidra til bærekraftig verdiskapning. SVU skal legge til rette for utvikling og sikring av 300 arbeidsplasser.

Bærekraftig verdiskaping måles gjennom prosjektene som finansieres eller igangsettes. Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn, som medfører at selskapet har et HMS-system der miljøledelse er satt høyt på agendaen. Vårt arbeid foregår innenfor følgende innsatsområder:Infrastruktur og nettverk, Innovasjon og kompetanse, Entreprenørskap.

Kystutviklingssenter: Det handler om Norge!

Sammen med et faglig sterkt team i Sør-Varanger Utvikling AS (SVU) og våre samarbeidspartnere ved NTNU og High North Development Group (HNDG), søker vi deg som ønsker å være med og realisere et unikt prosjekt!

I statsbudsjettet for 2023 bevilget regjeringen 3 millioner kroner i oppstartsmidler til en pilot på et Kystutviklingssenter i Kirkenes. Det langsiktige målet med pilotprosjektet er å etablere et nettverk av slike sentre langs hele kysten fra nord til sør.

Hensikten med kystutviklingssentrene er å bidra til å utvikle nye næringer langs kysten, skape nye arbeidsplasser, motvirke fraflytting, øke tilflytting og finne ut hva som er unikt og attraktivt med et lokalsamfunn. Piloten er tett koblet til de andre innovasjonsprosjektene SVU jobber med, og har ambisjon om å bli en bærebjelke for framtidig distriktsutvikling for hele Norge.

I SVU jobber vi for muligheter og vekst i regionen vår. Vi bidrar til å øke robusthet i næringslivet og bærekraftig verdiskaping. SVU ble etablert i 2016 og er Sør-Varanger kommunes omstillingsselskap.

Vi tror genuint på at samarbeid, gode nettverk, kompetanse. og brennende entusiasme er det som skal til for å lykkes. I Kystutviklingssenteret, som har fokus på Øst-Finnmark, må du evne å balansere fokuset mellom det lokale, nasjonale og internasjonale – og vi garanterer en spennende reise for rett person.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikling og gjennomføring av Kystutviklingssenter-piloten for Øst-Finnmark
 • Videreutvikling og gjennomføring av formål, handlingsplan og tiltak for pilotprosjektet
 • Sikre permanent finansiering av kjerneaktiviteten i senteret
 • Tett samarbeid med kjernepartnerne i piloten
 • Utvikle, revidere og etablere relevante nye prosjekter med studenter, partnere og nettverk
 • Utarbeidelse- og gjennomføring av handlingsplan og tiltak knyttet til prosjektet
 • Kontakt og samarbeid med offentlige aktører og virkemiddelapparatet, inkludert kommune, fylkeskommune, departementer, Innovasjon Norge, Siva, osv
 • Koble pilotprosjektet med regionalt, nasjonalt og internasjonalt nærings- og samfunnsliv, og sikre samspill med SVUs øvrige prosjektporteføljeArbeidsoppgavene kan endre seg underveis i takt med utvikling av pilotprosjektet

Vi søker deg som:

 • Har en lidenskap for samfunnsutvikling og virkelig ønsker å bidra til å skape aktivitet, vekst og utvikling i lokalsamfunn
 • Har høyere utdanning og/eller relevant arbeidserfaring innen prosjektarbeid, samfunnsutvikling, innovasjon og entreprenørskap
 • Er mer relasjonsbygger og gjennomfører enn prosjektutvikler, men som også forstår hva som skal til for å utforme og realisere et prosjekt
 • Har interesse for teknologi og evner å se hvordan teknologi passer inn i et større bilde og kan brukes som et verktøy – men du trenger ikke å være ekspert på selve teknologien
 • Har god forståelse av funksjonene til virkemiddelapparatet, akademia og næringsliv – samt hva som driver innovasjon og entreprenørskap
 • Synes det er spennende å koble problemer med løsninger samt løsninger med problemer
 • Er en nettverksbygger som helst allerede har både nasjonale og internasjonale nettverk
 • Er initiativrik og trives med å jobbe proaktivt for å koble sammen ulike prosjekter for å skape moment
 • Er omgjengelig og liker å jobbe utadrettet i samarbeid med resten av teamet og våre nettverk
 • Er god til å formulere seg både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk. Krav til flytende norsk skriftlig og muntlig

Personlig egnethet vil vektlegges.

Cruise,Ships,Dock,In,The,Harbor,Of,Norway's,Northernmost,Town,
Cruise,Ships,Dock,In,The,Harbor,Of,Norway's,Northernmost,Town,

En fantastisk jobbmulighet i Øst-Finnmark, der du kan få være med å sette ditt avtrykk i historien

Spennende og varierte arbeidsoppgaver i unikt prosjekt, og et arbeidsmiljø der nyskaping og endringsvilje står sterkt

Selv om Kirkenes vil være arbeidsstedet, forventer vi at du som person også evner å ta i bruk hele Øst-Finnmark, og bidra til å koble nærings- og samfunnsliv inn i piloten. Gjennom samarbeidet med NTNU vil du få jobbe opp mot verdensledende kompetansemiljø, mens du i møtet med HNDG vil få jobbe med internasjonale premissgivere innenfor entreprenørskap og innovasjon.

Disse miljøene, koblet mot våre regionale miljø, vil være med og skape en ny dynamikk i regionen og derav skape en modell som kan brukes på flere steder i distrikts-Norge. Prosjektstillingen er knyttet til SVUs rolle som utviklingsselskap, og har derfor en foreløpig varighet ut desember 2024 – men vi tror helhjertet på at dette bare er starten på et langt eventyr.

Vi kan tilby:

 • En unik mulighet til å sette ditt avtrykk i historien
 • En fantastisk jobbmulighet i Øst-Finnmark
 • Spennende og varierende arbeidsoppgaver i et viktig prosjekt
 • Gode og faglig sterke kolleger med store nettverk
 • Et arbeidsmiljø hvor nyskaping og endringsvilje står sterkt
 • Samarbeid med ledende nasjonale og internasjonale kompetansemiljø
 • Alle fordeler som kommer med å jobbe i landets nordligste fylke, inkludert studielån-nedskriving, lave strømkostnader, gratis barnehage fra 2023, for å nevne noen
 • Lønn etter avtale

Se Spreng grenser for å lære litt mer om kommunen vår, samt Sør-Varanger Utvikling, Ice Kirkenes og Ice Innovation Festival for å lære mer om SVU og innovasjonsfestivalen ICE.


Spørsmål om stillingen rettes til:

Daglig leder, Kenneth Stålseth, tlf 958 22 236 eller e-post

Søknadsfrist: 8. januar

Send søknad her


Powered by Labrador CMS