STILLING LEDIG:

Vår visjon er å gi lokale ideer globale muligheter – og legge til rette for lønnsom og nyskapende næringsutvikling

Nå søker vi en kunderådgiver som skal bistå marin næring i arbeidet med innovative løsninger - på en bærekraftig måte

Innovasjon Norge Arktis søker kunderådgiver for marin næring

Hos oss vil du få en fleksibel jobbhverdag – med høyt fokus på verdiskapning, samfunnsnytte og teamarbeid. Er du klar for nye utfordringer? 

Om stillingen

Arbeidsgiver: Innovasjon Norge

Stillingstittel: Kunderådgiver

Stillingstype: Fast/Heltid

Arbeidssted: Tromsø

Søknadsfrist: 19. november

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for verdiskapende næringsutvikling i hele landet.

Våre mål er flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge.

Med kunderettede enheter i alle landets fylker og i over 20 land verden over har vi som visjon å gi lokale ideer globale muligheter. Innovasjon Norge har ca. 700 ansatte. Innovasjon Norge skal kjennes som en pådriver for innovasjon i norsk næringsliv - med vekt på verdiene; Koblende, Ansvarlig og Nytenkende.

Innovasjon Norge Arktis har 31 ansatte med kontorsteder i Alta, Vadsø, Tromsø og Kirkenes.

Les mer på vår nettside. 

Troms og Finnmark har et spennende næringsliv med bedrifter som leverer varer og tjenester i ulike næringer. I Innovasjon Norge jobber vi med å legge til rette for lønnsom næringsutvikling og internasjonal vekst, med utgangspunkt i fylkets fortrinn og mulighetsområder.  

Vi skal hjelpe våre kunder – gründere, etablerte bedrifter og klynger – med å nå sine mål knyttet til økt innovasjon, omstilling og vekst, både nasjonalt og internasjonalt.

Innovasjon Norge (IN) Arktis i Troms og Finnmark søker en ny kollega som skal jobbe i en av regionens viktigste næringer – marin sektor, hovedsakelig opp mot fiskeflåte, men også akvakultur og fiskeforedling. Du vil bli en del av vårt team i IN Arktis, som skal påvirke hvordan vi støtter og arbeider innen næringen. 

Innovasjon Norge har en viktig rolle som finansiør i en lønnsom og framtidsrettet fiskeri- og havbruksnæring. Et av dine viktigste fokusområder blir å hjelpe våre kunder i arbeidet med grønn omstilling og økt bærekraft.

Du vil få en fleksibel jobbhverdag, med høyt fokus på verdiskaping, samfunnsnytte og teamarbeid. Arbeidsoppgavene er varierte og vi har til tider mye spennende på agendaen, og ser derfor etter deg som trives med variasjon og høyt tempo.

Mer konkret vil du jobbe med følgende: 

 • Bidra til å identifisere og realisere innovasjons- internasjonaliserings- og vekstprosjekt i næringslivet
 • Koble bedrifters behov med hele Innovasjon Norges verktøykasse av kompetanse-, rådgivings- og finansielle tjenester
 • Jobbe fram gode finansieringsløsninger gjennom kundedialog, sparring, behovsavklaring og prosjektvurdering
 • Følge opp, vedlikeholde og videreutvikle kundeportefølje og -nettverk
 • Strategisk utviklingsarbeid innen fiskeri og marin sektor
 • Mobiliseringsarbeid i relevante markedssegment og andre samarbeidspartnere

Vi ser for oss at du har: 

 • Relevant utdanning
 • God økonomisk og finansiell forståing og kompetanse. Vurdering av kredittrisiko og bedriftens evne til å betjene lån er relevant knyttet både til fiskefartøy, akvakultur og/eller fiskeforedling.
 • Erfaring, kompetanse og interesse for marin sektor og fiskerinæringen, inkludert innsikt i verdikjedene i hele næringen fra hav til bord.

Erfaring fra bank samt nettverk av kunder og relevante samarbeidspartnere i regionen er en fordel.

Som person har du et stort engasjement for å skape verdi for våre kunder. Du er analytisk, har evne til å sette deg inn i kompleks informasjon og komplekst tallgrunnlag, og formidle dette videre på en forståelig måte. 

Du ser etter forbedringer og nye måter å løse oppgaver på, og du tar initiativ for å få ting gjennomført. Du er god på kommunikasjon og liker at det er høyt tempo med variasjon i arbeidsoppgavene. Du er løsningsorientert, strukturert og selvgående i arbeidet ditt.

Kontorsted: Tromsø. Noe reising må påregnes.

Hvorfor jobbe i Innovasjon Norge?

 • Stillingen vil gi deg mulighet til å utvikle ditt nasjonale og internasjonale nettverk, både internt med kontorer i alle landets fylker samt i over 20 land verden over.
 •  Vi er opptatt av faglig utvikling, og har derfor øremerket 40 timer hvert år som alle kan få bruke på å bli enda bedre i faget sitt. 
 • Vi er en dynamisk og innovativ organisasjon som har stort fokus på å tilrettelegge for at alle skal få være den de er og være gode i jobben sin. 
 • Vi har fleksitid, mulighet for delvis hjemmekontor og svært gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Vi vant nylig pris for å være blant Norges mest attraktive arbeidsplasser– 

  i sterk konkurranse med betydelig større og svært solide aktører i norsk arbeidsliv.


Spørsmål om stillingen kan rettes til: 

 • Avdelingsleder, Merete Susan Andersen på tlf: 928 99 939

Søknadsfrist: 19. november

Send søknad her


Powered by Labrador CMS