STILLING LEDIG:

Rana Gruber søker kvalitets- og HMS-sjef som brenner for forbedring og kunnskapsdeling

Stillingen er en del av HR-direktørens ledergruppe og rapporterer til HR-direktøren.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Rana Gruber AS

Stillingstittel: Kvalitets– og HMS-sjef

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Mo i Rana

Søknadsfrist: 29. august

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Rana Gruber AS er en av Norges største aktører innen gruvedrift og utvinning av jernmalm, og et av nøkkelselskapene i Nordland.

Produktene som tilbys markedet, er basert på selskapets egne naturlige råstoffer, som blir foredlet, tilpasset og eksportert til kunder over hele verden. Rana Grubers hovedkunder er stålprodusenter og kjemisk industri. Datterselskapet RG Mineral AS leverer ulike spesialprodukter til blant annet allmenn teknisk bruk, pigmentering og magnetiske formål.

Selskapet har om lag 300 ansatte og har for tiden en årlig produksjon på 5 millioner tonn jernmalm, noe som resulterer i 1,6-1,8 millioner tonn konsentrat (hematitt og magnetitt) og ulike spesialprodukter. I 2019 hadde selskapet en omsetning på ca. 1,1 milliarder kroner.

Ansvarsområder

 • Kvalitetskrav fra Oslo Børs, revisorer, CE-merking
 • Strategisk HMS planverk (Internkontrollforskriften)
 • Lovverk/forskrifter (kjemikalieforskriften, maskinforskriften m.m)
 • Systematisk HMS arbeid
 • LEAN og 5S
 • Systemeier dataverktøy (EK Delta, EK Web, Dokumentstyringsverktøy m.m)
 • Praktisk risikovurdering og kartlegging
 • Industrivernpersonell og utstyr
 • Samarbeid med vernetjenesten
 • Samarbeid med Bedriftshelsetjenesten
 • Stoffkartotek

Stillingens nøkkeloppgaver

Planlegge, drifte og utvikle kvalitetsarbeidet i Rana Gruber som;

 • Sertifiseringer/resertifiseringer (ISO m.m)
 • HMS
 • Kvalitetsstyring (internkontrollforskriften)
 • Standardisering
 • Forbedringsarbeid i alle arbeidsprosesser
 • Avviksbehandling og årsaksanalyse
 • Revisjoner (eksterne og interne)
 • Veilede/formidle til linjeorganisasjonen
 • KPI/måling av forbedringsarbeidet
 • Arbeidsmiljøkartlegging, rutiner, måling og dokumentasjon

Krav til kompetanse

 • Lean Mining er retningsgivende for ledelse
 • Kompetanse og erfaring fra kvalitetsstyring
 • Kompetanse og erfaring fra forbedringsarbeid
 • Kompetanse og erfaring fra revisjoner (ISO, internrevisjoner, m.m)
 • Overvåke og sikre at vi arbeider etter oppsatte mål og standarder
 • Samarbeid, formidling og opplæring
 • Utvikle medarbeidere på alle nivå
 • Personalansvar for HMS-ledere

Personlige egenskaper

 • Bygger team og oppnår resultater gjennom organisasjonen
 • Motiverer, inkluderer og involverer
 • Brenner for forbedringsarbeid, og finner løsninger sammen med andre
 • Trygg på egen kompetanse kombinert med respekt og nysgjerrighet på andres kunnskap og erfaring

Vi tilbyr

I Rana Gruber bygger vi vår kultur forankret i våre 4 verdier: STOLT – MODIG – TRYGG – ANSVARLIG.

I dette ligger det en bevissthet i hele organisasjonen på at vi jobber mot felles mål og bistår hverandre som et team. Ønsker du å være en bidragsyter i det å utvikle selskapet både organisatorisk, kulturelt, driftsmessig og ift. miljøansvar er du en vi ønsker velkommen om bord i Rana Gruber AS.

Hos oss har vi et uformelt arbeidsmiljø, med muligheter for faglig og personlig utvikling. Konkurransedyktige pensjonsvilkår og lønn etter avtale.


For mer informasjon kan du ta kontakt med:

 • HR-direktør Anita Brattaas Mikalsen på 930 13 689
 • Eivind Hellevik i Bedriftskompetanse AS på 906 14 830

Send inn søknad med CV på denne siden innen 29. august

Bedriftskompetanse tar om ønskelig imot uformelle henvendelser konfidensielt for oppdragsgiver.


Powered by Labrador CMS