Heia Nord-Norge rekrutterer:

Er du klar for landsdelens kanskje viktigste jobb?

Nord-Norges største vannkraftprodusent har startet jakten på nye energikilder: – Et enormt mulighetsrom

Det tradisjonsrike kraftselskapet SKS på Fauske er allerede landsdelens ledende kraftprodusent. Nå intensiverer de arbeidet med å finne nye, fornybare energikilder. Og jakter på den som kan lede dette. 

Publisert Sist oppdatert

– Det hadde vært gull om vi fant en person fra energibransjen som kan gå inn i denne jobben. Samtidig kan mange bakgrunner være aktuelle. Det viktigste er at du har ledererfaring og kan komplekse strategiprosesser.

Det sier konsernsjef Liina Veerme i SKS

Konsernsjef Liina Veerme, finansdirektør Sten-Rune Brekke og HR-rådgiver Kari Haugberg.

Hun og resten av konsernledelsen er nå på jakt etter en kunnskapsrik og erfaren leder, som kan være med på den videre reisen til kraftprodusenten.

Eierne vil satse

Salten Kraftsamband, eller SKS som selskapet er kjent som, har historie tilbake til 50-tallet. Dagens form har sin opprinnelse fra 1975.

SKS har tidligere drevet bredt innenfor flere segmenter, men på begynnelsen av 2000-tallet startet arbeidet med å spesialisere seg innen vannkraftproduksjon, samt omsetning og handel av fornybar energi.

SKS er i dag Nord-Norges største vannkraftprodusent, med en årlig kraftproduksjon på 2,2 TWh i året fra 23 kraftstasjoner.

I tillegg eier de 50 prosent av kraftselskapet Siso Energi som står for en solid kraftproduksjon. Den samlede produksjonen overstiger da 3 terrawattimer, som tilsvarer forbruket til rundt 150.000 husstander.

Slik er SKS en stor samfunnsaktør i Nord-Norge, og bidrar tilbake til storsamfunnet på en rekke områder.

Nå har eierne – blant annet Bodø og Fauske kommuner, NTE, Jämtkraft, og Nordlandskraft, gitt konsernet et klart signal om å intensivere jakten på nye fornybare energikilder. 

Som kan ta selskapet inn i den neste epoken for kraftbransjen.

Allerede overbevist, og klar til å søke? Gå rett til utlysningen her

Hvilke energikilder finnes?

Finansdirektør Sten-Rune Brekke sier selskapet har ryddet i organisasjonen for å forberede selskapet til denne neste fasen. Nå starter SKS jakten på den som skal lede arbeidet. 

Fem gode grunner til å søke jobben i SKS:

 • Forme Nord-Norges største kraftprodusent: Som fornybarleder i SKS får du ansvaret for å lede Nord-Norges største vannkraftprodusent inn i en grønnere fremtid.
 • Innovasjonsmuligheter: Enheten «Ny fornybar» gir deg sjansen til å utforske og implementere nye fornybare energikilder, være en pionér og bidra til å forme din egen lederstilling.
 • Samfunnsaktør: SKS er en betydelig samfunnsaktør i Nord-Norge, og du vil bidra til å møte samfunnets økende energibehov på en bærekraftig måte.
 • Skånsom tilnærming: SKS vektlegger en ydmyk og skånsom tilnærming til fornybar kraftproduksjon, og som leder vil du være med på å forme strategier som tar hensyn til samfunnets holdninger.
 • Regionalt fokus: Med sterke signaler fra eierne om å intensivere jakten på nye energikilder, får du muligheten til å være sentral i regionens utvikling innen kraftbransjen.

– Vi var tidlig ute i denne prosessen og sa tydelig at vi skal rekruttere en person som kan se kraftbransjen med nye øyne. Her er det lett å tenke tradisjonelle energikilder som vindkraft, vannkraft, solkraft, bølgekraft og lignende, men hva mer finnes det der ute?, spør Brekke.

Enheten har fått navnet Ny fornybar. Den nye lederen blir del av konsernledelsen, og vil rapportere direkte til konsernsjef Liina Veerme.

– Dette åpner opp for et enormt mulighetsrom, og det tror jeg må være en trigger for den rette personen, sier Veerme. 

– Innholdet i jobben er ikke ferdig satt, og her kan du bidra både til å forme stillingen, og bygge ditt eget team. Det kan fort innebære opp mot ti personer – høykompetente ingeniører og andre med solid utdannelse, sier Veerme.

Må møte behovet

SKS har i dag to godkjente prosjekter i Hattfjelldal kommune, sør for Mosjøen. Dette er slik det ser ut nå, de to siste større vannkraftutbyggingene vi vil se i Nord-Norge i overskuelig framtid.

Dermed tvinges man over til å jakte på nye energikilder, for å møte det økende behovet i samfunnet. Eiernes investeringsvilje for å få dette til å skje, er betydelig, ifølge både konsernsjefen og finansdirektøren.

– Alle de største vassdragene i Norge som ikke er vernet, er allerede utbygd, og vi må tenke nytt.

– Samtidig er samfunnsoppdraget vårt å skape fornybar kraft, legger Brekke til.

Sammen med en rekke dyktige kolleger i SKS, vil du få muligheten til å forme framtida i kraftbransjen

Jobben gir også et unikt innblikk i dagens vannkraftproduksjon...

...med varierte og interessante arbeidsdager ute i felt

Ydmyk og skånsom

Men hva er framtidens nye fornybare energikilder? Det har selskapet foreløpig ikke noe bestemt svar på, selv om det enkle svaret er vindkraft. En energikilde som ofte møter motbør når nye prosjekter presenteres. 

Ifølge finansdirektør Sten-Rune Brekke er SKS et selskap som har en ydmyk tilnærming til innbyggernes holdninger til fornybar kraft som fører til inngrep i naturen.

– Skal vi produsere energi ved å benytte oss av naturressurser, vil dette være negativt på en eller annen måte. Men for oss handler det om å gjøre det så skånsomt som mulig slik at de varige avtrykkene blir minimalisert. 

– Vi må aldri havne i en posisjon der vi tror at fornybar kraftproduksjon basert på naturressurser ikke er omtvistet. Da handler det om å være nytenkende, og aldri bomme på vår troverdighet. Vi må gjøre det vi sier, og si det vi gjør, sier Brekke.

– Samtidig må vi ikke glemme hvem vi er til for, legger han til. 

SKS er tydelig på at landbasert vindkraft kan være en del av framtida – men understreker samtidig at de ikke har noen konkrete prosjekter akkurat nå.

Liina Veerme, konsernsjef i Salten Kraftsamband.

Inviterer til viktig oppdrag

Så hvem er det SKS ser etter i jakten på sin nye fornybarleder? 

Ifølge konsernsjef Liina Veerme må det være en person som har vilje til å bidra til mer fornybar kraft i landsdelen, og som er god på langsiktige prosesser opp mot kommuner, grunneiere, reindrift og eiere.

– En slik jobb må være attraktiv i seg selv. Man må kunne se det store bildet for selskapet, samtidig som man utvikler egen avdeling. 

– Alle trenger fornybar kraft i framtiden. Det er ikke noe forbigående, og en ny leder har derfor sjansen til å bidra med svært viktig, langsiktig utvikling, avslutter Veerme.

Er du klar for å være med på å forsyne Nord-Norge med mer fornybar kraft?

Sentral og strategisk lederstilling: Kraftkonsernet SKS søker leder Ny fornybar

Nord-Norges viktigste stilling innen fornybar energiproduksjon?

Om stillingen

Arbeidsgiver: SKS Produksjon

Stillingstittel: Leder Ny fornybar

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Fauske

Søknadsfrist: 2. april

Send søknad her

Om arbeidsgiver

SKS er Nord-Norges ledende kraftprodusent med produksjon av ca 2,2TWh vannkraft fra våre 23 kraftstasjoner i regionen. 

Dette tilsvarer forbruket til vel 120.000 husstander. SKS har flere kraftutbyggingsprosjekter som i fremtiden vil bidra til økt produksjon av miljøvennlig fornybar energi.

SKS er en aktiv krafthandelsaktør og har bygget opp et solid krafthandel- og forvaltningsmiljø på Fauske. Konsernet er medeier i et av landsdelens største sluttbrukerselskap innen salg av strøm for privat og bedrift, Polar Kraft AS.

Salten Kraftsamband er eid av Bodø og Fauske kommuner, NTE Energi AS, Nordlandskraft AS, Bodø pensjonskasse, Bodø Energi AS, samt svenske Jämtkraft AB.

SKS er en kompetansebedrift innen energisektoren med totalt 76 ansatte (2023), fordelt på 17 kvinner og 59 menn. SKS har hovedkontor på Fauske i Indre Salten.

I fremtiden trenger vi mer energi, og ny fornybar kraft vil spille en stadig større rolle. Dette er et av Salten Kraftsamband (SKS) sine satsningsområder, hvor vi blant annet skal videreutvikle vår nye avdeling kalt «Ny fornybar».

SKS har sammen med våre eiere ambisjoner om å gå i front og legge til rette for framtidig vekst og grønt skifte – også i Nord-Norge. Vi søker derfor deg som ønsker å lede vår utvikling og satsning på ny fornybar kraftproduksjon.

Hva dette innebærer, har vi ikke alle svarene på i dag. Det kan være både vind, sol, vann og utvikling knyttet til disse teknologiene.

Din jobb blir å lede dette arbeidet, som er vårt viktigste strategiarbeid de neste årene.

Hva går jobben ut på?

Som leder for avdelingen Ny fornybar skal du bidra til å oppfylle konsernets ambisjoner om å utvikle, bygge og produsere et betydelig omfang av kraft i Nord-Norge.

Arbeidet innebærer en betydelig grad av strategiarbeid, kommunikasjon og involvering – både internt, overfor myndigheter og samfunnet forøvrig.

Du får ansvar for å bygge kompetanse og utvikle ditt lag, samtidig som avdelingen spiller sammen med resten av konsernet.

Stillingen inngår i konsernledelsen og rapporterer til konsernsjef i SKS:

Du vil også jobbe med:

 • Strategiarbeid for hele konsernet
 • Eierstyring av deleide selskap og eierposter
 • Pågående og eventuelle framtidige vannkraftutbygginger

Hvem er du?

Det finnes ikke én bestemt bakgrunn som er riktig for denne stillingen. Men du må ha ledererfaring, og erfaring fra komplekse strategiprosesser. Du har gjerne erfaring knyttet til energi og industri. Eller bakgrunn fra andre bransjer, politkk, organisasjonsarbeid eller næringsutvikling.

Videre tror vi du har:

 • Høyere relevant utdanning, innen for eksempel energi, ingeniørfag, økonomi, strategi eller forretningsutvikling
 • God forståelse for offentlige og politiske prosesser
 • Uansett bakgrunn, må du ha forståelse for energibransjen og evne til å sette deg inn i ny kunnskap. Det er en fordel om du kjenner til strukturene i energibransjen.

Vi kan tilby

Hvis du kommer til oss blir du en av rundt 90 ansatte, i et positivt arbeidsmiljø med gode kolleger. Du får landsdelens viktigste stilling innen fornybarnæringen, og et stort mulighetsrom for å løse oppdraget.

Dette blir en utfordrende, spennende og innovativ stilling med bredt ansvarsområde, med gode muligheter til utvikling av eget lederskap.

Som ansatt i SKS får du også:

 • Konkurransedyktig lønn i et solid selskap
 • Høyeste spareprofil for innskuddspensjon og gode forsikringsordninger, inkludert helseforsikring og privat reiseforsikring
 • Et bredt velferdstilbud med blant annet firmahytter, bedriftsidrett og fritidstilbud
 • Mulighet for barnehageplass
 • Bolig – vi kan være behjelpelig ved behov

Er dette ut noe for deg? Meld din interesse enkelt i vårt skjema, eller ta kontakt for å vite mer. 

Din henvendelse vil alltid være konfidensiell, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. 


For spørsmål, kontakt gjerne Heia Nord-Norge ved:

Eller SKS, ved: 

 • konsernsjef Liina Veerme476 68 248 / e-post

Søknadsfrist: 2. april

Send søknad enkelt her: 

 
Powered by Labrador CMS