STILLING LEDIG:

Vi rigger oss for vekst og stor utvikling: Hamarøy kommune søker arealplanlegger

Vil du være med og forme nye Hábmer / Hamarøy?

Om stillingen

Arbeidsgiver: Hamarøy kommune

Stillingstittel: Arealplanlegger

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oppeid / Hamarøy

Søknadsfrist: 26. november

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Hábmera suohkan – Mij lip dáppe

Nuorttan Nordlánda fylkan la Hábmera suohkan viek tjáppa luondojn ja edna vejulasjvuodaj luondov niektit jagev birra.

Hábmer ednagit vuorot álmmukvarresvuodabargov ja åvdedip mánájgárdijt ja skåvlåjt ma varresvuodav låpptiji. Mihá lip gå miján la sierralágásj nasjonála ålggoiellemlinnja Knut Hamsun joarkkaskåvlån. Vissjalis siebre li viehkken gå suohkanav miehtáj li edna dåjma ma mijá bájkálasj vidnudagájs doarjoduvvi.

Iellem la ienep gå barggo ja Hábmerin oattjo ienep. Ienep ájgev, ienep sajev ja ienep juohkka diŋgas.

Na soajttá mánnodihpen mannat tjuojggamin Ulbasjvágeskárden? Káffa Sult kafedjan dåbdos Hamsunguovdátjin? Miellagiddis dájdda bávtijn dájddagilen Trádnán? Gibttsemtuvrra hávsskes rádnaj Hamarøyskaftet váren? Oahppat mijá valjes sáme kulturhiståvrå birra julevsáme guovdátjin Árranin? Jali dåssju niektit stoarmov ja sjávodisvuodav aktu allasis nágin vielggis merragátten Vestasjjiekken?

Hábmera suohkan – Hamarøy kommune – Mij Lip Dáppe – Vi e´her!

Nord i Nordland fylke finner du Hamarøy kommune - med storslagen natur og muligheter for fantastiske friluftsopplevelser året rundt.

Hamarøy satser på folkehelsearbeid og jobber for helsefremmende barnehager og skoler. Vi er stolte av å ha en unik, nasjonal friluftlivslinje som et av flere studietilbud ved Knut Hamsun videregående skole. Engasjerte lag og foreninger bidrar til et mangfold av aktiviteter rundt omkring i kommunen, godt støttet av vårt lokale næringsliv.

Livet er mer enn jobb, og i Hamarøy får du mer. Mer tid. Mer plass. Mer av alt.

Hva med en måneskinnstur i løypene på Ulvsvågskaret? En kaffekopp i Kafé Sult på det prisbelønte Hamsunsenteret? Sterke kunstinntrykk på svabergene i kunstbygda Tranøy? Klatretur med fine folk på Hamarøyskaftet? Lære om vår rike samiske kulturhistorie på lulesamiske senteret Àrran? Eller bare nyte storm og stille - helt alene - på ei kvit strand mot Vestfjorden?

Plan og utvikling er enhet innenfor kommunalområdet Teknisk drift og samfunn, og vi ønsker å styrke denne enheten med en eller to arealplanleggere. 

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune ligger nord i Nordland og grenser mot Sørfold kommune i syd, Steigen i vest og Narvik i nord. Vi er omgitt av storslagen natur og er en kommune i vekst og med stort utviklingspotensiale. 

Flere nye boligfelter er under planlegging, The Quartz Corp er under stadig ekspansjon med de ringvirkninger det får for kommunen, vi har nå startet det store og viktige arbeidet med ny arealdel til kommuneplanen og vi har igangsatt arbeidet med nye kommunedelplaner for de største tettstedene i kommunen.

Vil du planlegge for dette? Gå rett til søknadsskjema!

Etter sammenslåingen med Tysfjord vest i 2020 består Hábmera suohkan - Hamarøy kommune av over 2 000 km2 landareal og 800 km2 sjøareal. Dette er arealer som må forvaltes på en bærekraftig og fremtidsrettet måte. 

Hábmera suohkan – Hamarøy kommune er den eneste kommunen i forvaltningsområdet for samisk språk, hvor julevsámegiella (lulesamisk) er det samiske språket. Dette innebærer forpliktelser og muligheter både for oss som kommune og for det lulesamiske samfunnet. 

Areal- og kommuneplanlegging er en nøkkelfunksjon i Hábmera suohkan - Hamarøy kommune. Plan- og utvikling består av funksjonene arealplanlegging, byggesak, kart/oppmåling og skog-, landbruk-, vilt- og miljøforvaltning.

Som arealplanlegger vil du jobbe med

kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner, prosjekter og stedsutviklingsoppgaver. Du blir involvert i strategisk utvikling og vil også ha ansvar for egne saker og prosjekter.

Teamarbeid er en viktig del av jobben, og det vil være avgjørende å finne den ressurspersonen som ønsker å være en lagspiller i kommunens utviklingsarbeid.

Samhandling med lokalt næringsliv, Sametinget, reindriftsnæringa, lag og foreninger, samt innbyggerne generelt er svært viktig i strategiske planprosesser du vil arbeide med.

Konkrete arbeidsoppgaver vil være blant annet:

 • saksbehandling av offentlige og private reguleringsplaner,
 • utvikling av overordnede planstrategier og kommunale planer
 • bistå byggesak med saksbehandling av dispensasjonssaker
 • forberede saker til politisk behandling

Tar du steget? Les mer om oss på thisishamaroy.no!

Vi søker deg som har

relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, for eksempel arealplanlegging, arkitektur, juss, kart eller lignende. Videre tror vi du har:

 • erfaring fra planarbeid, prosjekter og saksbehandling fra offentlig eller privat virksomhet
 • god kjennskap til plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter mv.
 • gode samarbeidsevner og forståelse av god kommunikasjon

Vi oppfordrer nyutdannede til å søke!

Videre tror vi du har et nysgjerrig blikk på nye muligheter, og kan være en pådriver for endring og utvikling. Du er serviceinnstilt, ydmyk overfor andres meninger og har et omgjengelig vesen.

Hos oss vil du få

 • en unik mulighet til å være med å forme nye Hábmera suohkan - Hamarøy kommune
 • mange nye dyktige kollegaer i et tverrfaglig og innovativt miljø
 • ta del i et godt og hyggelig arbeidsmiljø hvor samarbeidsklimaet er meget godt
 • mulighet for fleksible arbeidsdager, hvor vi er åpne for både pendling og noe hjemmekontor
 • tilsetting og lønn i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler
 • gode pensjonsordninger

PS! Fra 1. januar 2024 har vi gratis barnehage i kommunen

Er det deg vi leter etter? Er du engasjert og har erfaring fra planarbeid? Vil du være en bidragsyter i arbeidet med videreutvikling av Hábmera suohkan – Hamarøy kommune? Da håper vi at du sender oss en søknad, eller tar kontakt for en uforpliktende prat.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

Tiltredelse etter avtale. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.


For spørsmål om stillingen, kontakt 

Søknadsfrist

Send søknad enkelt i vårt skjema her:

 
Powered by Labrador CMS