STILLING LEDIG:

Vil du bidra til å utvikles fremtidens destinasjon? Andøy kommune søker rådgiver reiseliv og bærekraft

Toårig prosjektstilling i kommune med stor utvikling.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Andøy kommune

Stillingstittel: Rådgiver reiseliv og bærekraft

Stillingstype: 2-årig prosjektstilling

Arbeidssted: Andenes

Søknadsfrist: 27. juni

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Med våre 4600 innbyggere ligger Andøy ytterst i havgapet i Vesterålen. Andøy kommune har et spennende og aktivt næringsliv innenfor flere sektorer.

Et internasjonalt romfartssenter, en stor fiskerinæring, et bredt landbruk og et reiseliv i vekst.

Her er det rike muligheter for kulturaktiviteter og et unikt friluftsliv i spektakulær natur. Kommunen har flyplass med flere daglige avganger med Widerøe og flere ukentlige direkteruter til Oslo i sommermånedene.

Andøy kommune står foran store utviklingsprosjekter innen reiseliv som vil endre hvordan Andøy og Vesterålen vil oppfattes som en destinasjon for reiselivet i fremtiden.

Stillingen er en nyopprettet prosjektstilling i 100 prosent over 2 år, som skal videreutvikle kommunens og regionens satsing på reiseliv og bærekraft.

Utviklingen av reiselivet i Andøy er blant annet knyttet til Andøy som hvaldestinasjon og space-turisme, gjennom prosjekter som The Whale, «Hvalens hovedstad» og Andøya Space Ports oppskytingsaktivitet av satelitter til verdensrommet.

Stillingen skal også forvalte kommunes og regionens mål og merkeordning som bærekraftig reisemål. Du vil bli utfordret på å gjøre kommunen god på besøksforvaltning med utgangspunkt i den ekstreme naturen, nærhet til hav, himmel og fjell, det urørte, det kulturbaserte og menneskene som lever og kommer på besøk til Andøy.

Stillingen vil inngå i et stort, ungt, tverrfaglig og spennende arbeidsmiljø med fokus på kompetanse og framdrift.

Du vil være en del av flere team som jobber med samfunnsutvikling, planlegging, natur og næring, og skal være reiselivets og bærekraftens stemme inn i det kommunale arbeidet. Du skal skape og holde vedlike nettverk mot næringen, organisasjoner og aktører i virkemiddelapparatet, samt utvikle gode relasjoner til fylkeskommune og Statsforvalter.

Vi ønsker å ansette en rådgiver som kan være kommunens bidrag i ulike prosjekter og prosesser for å utvikle reiselivsnæringen i kommunen og regionen.

Som rådgvier skal du bidra med kompentanse på bærekraft inn i ulike vern-, plan- og utviklingsprosjekter som faller til seksjon for samfunnsutviklig.

Vil du være med på å skape fremtid her?

Kommunen er under stor omstilling og utvikling. I løpet av få år skal det bygges nytt rakettskytefelt for Andøya Space Center, ny fiskerihavn, ny lufthavn og hvalmuseum.

Til dette trenger kommunen engasjerte mennesker som vil være med på å skape et bærekraftig samfunn. Hos oss vil du få muligheten til å jobbe med en svært spennende prosektportefølje.

Kommunen ruster nå opp kapasiteten på avdeling for samfunnsutvikling og avdeling for kommunalteknikk og beredskap. Avdelingene har blant annet ansvaret for arealplanlegging, kart- og oppmålingstjenester, byggesak, eiendomsforvaltning og bygging av nye bygg, brann og redning, veg, vann og avløp.

Erfaring

 • Du må ha erfaring med prosjektledelse, støtteordninger og virkemiddelapparat.
 • Du må ha erfaring fra reiselivet.
 • Du må ha erfaring fra praktisk arbeid med bærekraft og FNs bærekraftsmål.

Kvalifikasjoner:

 • Minst bachelor innen relevant fagområde, eksempelvis næring, reiseliv, bærekraft.
 • Annen relevant erfaring kan i noen grad erstatte krav om formell kompetanse.
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Det er en stor fordel om du også har:

 • Erfaring innen plan- og strategisk utviklingsarbeid.
 • Erfaring/kjennskap til offentlig forvaltning og reiselivets organisering og funksjon.
 • Kunnskap om PLP-prosjektledelse.
 • Kunnskap om ulike støtteordninger og virkemiddelapparat som er relevant for fagområdet.
 • Erfaring med medvirkning- samhandling og innovasjonsprosesser.
 • Trygg på formidling o forsamlinger.

Personlige egenskaper:

 • Evne til samarbeid i samme fagmiljø og med andre fagområder.
 • Evne til selvstendig arbeid.
 • Løsningsorientert og strukturert for å holde fremdrift og overholde tidsrammer.
 • Utviklings- og kunnskapsorientert.
 • Åpen, tillitsvekkende og inkluderende i arbeidsform.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.

Bo og leve i Andøy

Nysgjerrig på hvordan det er å bo og leve i Andøy? Les mer på leviandoy.no!

Du kan også sende en e-post til Siv Loe eller ringe henne på telefon 95 33 55 65 dersom du har spørsmål om hvordan det er å leve å bo i Andøy.

Jobb for to?

Akkurat nå er det mange stillinger som lyses ut i Andøy og Vesterålen – fra både kommuner og næringsliv.

Vi kan tilby:

 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.
 • Tilsetting/lønn i hht. tariffavtale inkl. 6 måneders prøvetid.
 • God forsikrings- og pensjonsordning i KLP.
 • Fleksibel arbeidstid med gunstig sommertid.
 • IA-bedrift.

Det vil bli gjennomført intervjuer med aktuelle kandidater. Personlig egnethet og faglige kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt.


For spørsmål om stillingene, kontakt gjerne

Søknadsfrist: 27. juni

Send søknad i vårt skjema her


Andøy kommune praktiserer meroffentlighet, og som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.

Powered by Labrador CMS