STILLING LEDIG:

Andenes,During,Sunset,-,Scandinavia,Beautiful,Landscape,Of,Norways,Lofoten

Andøy kommune søker leder for økonomi– og virksomhetsstyring

Vil du bli med på laget i en mellomstor nordnorsk kommune med ekstremt stor aktivitet?

Om stillingen

Arbeidsgiver: Andøy kommune

Stillingstittel: Leder for økonomis– og virksomhetsstyring

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Andenes

Søknadsfrist: 5. juni

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Med våre 4600 innbyggere ligger Andøy ytterst i havgapet i Vesterålen. Andøy kommune har et spennende og aktivt næringsliv innenfor flere sektorer.

Et internasjonalt romfartssenter, en stor fiskerinæring, et bredt landbruk og et reiseliv i vekst.

Her er det rike muligheter for kulturaktiviteter og et unikt friluftsliv i spektakulær natur. Kommunen har flyplass med flere daglige avganger med Widerøe og flere ukentlige direkteruter til Oslo i sommermånedene.

Andøy kommune har en visjon om å være en av Norges mest attraktive kommuner å bo og jobbe i om fem til syv år.

For å nå dette målet må kommunen videreutvikle sin rolle som motor i lokal og regional samfunnsutvikling.

Derfor trenger vi å forsterke og utvikle kommunens ledelse. De neste månedene vil vi ansette flere dyktige ledere som skal bidra i dette arbeidet.

Vi ser nå etter en engasjert og utviklingsorientert leder for økonomi og virksomhetsstyring.

Vår nye kollega skal bidra til kommunens måloppnåelse ved å tilrettelegge for at kommunens økonomiske rammevilkår blir best mulig. Det å ha oversikt, styring og kontroll over budsjetter og regnskap er derfor en sentral komponent.

Det er minst like viktig å utvikle prosesser, sikre gevinstuttak fra systemer, samt bistå, veilede og støtte andre ledere i virksomhetsstyring. En kommune som vår har naturligvis noen utfordringer som stram økonomi og begrenset tilgang på kapasitet og kompetanse.

Det er også en del ruskevær.

Derfor ser vi etter en leder som ser muligheter mer enn begrensninger!

Fordi dette er en nøkkelstilling i kommunen, har vi forventinger til kandidaters kompetanse og erfaring. Kandidater som er usikre på egne kvalifikasjoner oppfordres likevel til å ta kontakt!

Stillingen rapporterer til rådmann, og inngår i rådmannens ledergruppe.

Sentrale arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • lede og utvikle kommunens økonomi-, finans- og regnskapsfunksjon
 • overordnet ansvar for kommunens økonomiske og finansielle prosesser
 • videreutvikle kommunens prosesser og systemer for virksomhetsstyring og økonomistyring
 • proaktivt analysere kommunens utvikling og foreslå tiltak
 • sparringspartner og rådgiver til rådmannen og hans ledergruppe
 • årlig gjennomføring og planlegging og budsjettprosesser, samt tertialvis rapportering
 • kommunisere og presentere status og resultater til kommunestyret
 • delta aktivt i den strategiske utviklingen av kommunen

Rollen som lyses ut har de siste årene hatt ansvar, herunder personalansvar, for fagområdene regnskap, fakturering, innkjøp, lønn, personal og IT.

I løpet av våren og høsten skal det lyses ut og tilsettes en HR-leder.

Vi er opptatt av å sikre best mulig utnyttelse av den samlede erfaringen, kompetansen og kapasiteten i den nye ledergruppen.

Det kan derfor være aktuelt å gjøre noen tilpasninger og justeringer i oppgaver og ansvarsområder. Dette vil være diskusjonstema med aktuelle kandidater.

Av bakgrunn har du:

 • høyere utdanning fra universitet/høyskole, fortrinnsvis innen økonomi/ledelse
 • ledererfaring eller lederambisjoner
 • erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring
 • solide norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Det vil også være en fordel om du har:

 • erfaring fra offentlig forvaltning, herunder forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon
 • erfaring med ERP-systemer som Visma Enterprise
 • erfaring med virksomhetsstyringssystemer som Framsikt eller tilsvarende
 • erfaring med controlling og analyse, herunder bruk av analyseverktøy som eksempelvis PowerBI, Tableau eller QlikView
 • erfaring fra brukerorienterte endringsprosesser som inkluderer prosessforbedring og digitalisering

Vi vektlegger personlig egnethet, og du kjenner deg gjerne igjen i følgende beskrivelser:

 • arbeider målrettet og løsningsorientert
 • leder, inspirerer og samler organisasjonen om felles mål og utfordringer
 • tydelig kommunikasjonsstil med evne til å involvere alle relevante interessenter
 • dyktig relasjonsbygger
 • høy arbeidskapasitet og evne til å håndtere komplekse problemstillinger
 • strukturert og metodisk, med evne til å tenke nytt

Hva er det så Andøy kommune kan tilby (utover spektakulær natur og mye vær)?

 • en sentral lederstilling med stor påvirkningsmulighet på viktige samfunnsområder
 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • et lederfellesskap med stort engasjement og evne til nytenkning og samfunnsutvikling
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige og motiverte medarbeidere
 • lønn etter avtale
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • flyttegodtgjørelse
 • bistand ved tilflytting

Nysgjerrig på Andøy?


  Er du klar for et karrieremessig eventyr i en annerledes og nytenkende kommune i en spennende utviklingsfase? Ta kontakt for mer informasjon og en hyggelig prat!

 • ring gjerne Vidar Fredriksen hos vår rekrutteringspartner Sternblick913 10 683
 • eller kontakt rådmann Andreas Jordell 934 59 033

Søknadsfrist: 5. juni

Send søknad i vårt skjema (Easycruit)


Frem til søknadsfristen vil alle henvendelser bli behandlet konfidensielt. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Andøy kommune er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Powered by Labrador CMS