STILLING LEDIG:

Vi skal skape nye arbeidsplasser. Har du lyst til å jobbe med råd og finansiering av gode ideer?

Innovasjon Norge søker dyktige kunderådgivere som gjennom kapital og kompetanse skal bidra til å løfte næringslivet i Nordland. Blir du med på laget?

Om stillingen

Arbeidsgiver: Innovasjon Norge

Stillingstittel: Kunderådgiver

Stillingstype: Full/heltid

Arbeidssted: Bodø

Søknadsfrist: 21. august

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Våre mål er flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge. Med kunderettede enheter i alle landets fylker og i over 20 land verden over har vi som visjon å gi lokale ideer globale muligheter. Innovasjon Norge har ca. 700 ansatte. Innovasjon Norge skal kjennes som en pådriver for innovasjon i norsk næringsliv - med vekt på verdiene; Koblende, Ansvarlig og Nytenkende.

Nordland har et sterkt globalt næringsliv med bedrifter som leverer varer og tjenester i verdensklasse. Vi er stolte av å kunne delta i et spennende utviklingsarbeid for regionens næringsliv, hvor vekst, eksport, innovasjon, videreforedling, grønn- og digital omstilling er viktige retninger i fremtidig verdiskaping.

Vi ser gjerne at du har erfaring og kompetanse innen en eller flere av disse strategiske sektorene:

 • Industri/space
 • Marine næringer
 • Landbruk
 • Teknologi

Mulighetene er store i Nordland. Som rådgiver kan du bidra til økt verdiskaping gjennom proaktiv mobilisering og sparring med kunder og samarbeidspartnere, og ved saksbehandling av aktuelle finansieringssaker.

Innovasjon Norge Nordland har til sammen 24 ansatte som brenner for å bistå bedrifter i vår region med å ta ut sitt potensial for verdiskaping, vekst og eksport. Stillingen rapporterer til avdelingsleder og har kontorsted i Bodø. Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt i ansettelsen.

Arbeidsoppgaver

 • Proaktivt markeds- og mobiliseringsarbeid innenfor relevante markedssegment/fagmiljøer og samarbeidspartnere
 • Formidling og salg av Innovasjon Norge sine virkemidler (inkl. våre finansieringstjenester), og koble inn våre spesialister der muligheter avdekkes
 • Inspirere, utfordre og sparre med toppledere om vekstmuligheter, skalering, risikofaktorer, nye forretningsmodeller, grønn- og digital omstilling, kapitalbehov og andre forutsetninger for bedre å lykkes med innovasjon, vekst og eksport
 • Utarbeide gode saksinnsinnstillinger for finansiering (lån, tilskudd, EU finansiering). Dette skjer gjennom god kundedialog, sparring, behovsavklaring og prosjektvurdering
 • Oppfølging av kundeengasjement
 • Reiseaktivitet i fylket må påregnes

Bodø-regionen byr på unike opplevelser. I Saltstraumen kan du oppleve spektakulære naturfenomener med rib-båt

Om du liker å ha beina godt plantet på jorda kan Bodø/Glimt gi deg spenning i hverdagen
Aspmyra

Innovasjon Norge bistår næringslivet og gründere i hele Nordland. Med hovedkontor i urbane Bodø er det aldri langt til nye utfordringer

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant økonomisk utdanning på høyskole/universitetsnivå
 • Kredittfaglig kompetanse med særlig vekt på store lånesaker og vurdering av driftsøkonomi, betjeningsevne og aktuelle sikkerheter
 • Bransjespesifikk erfaring innen de strategiske områdene nevnt over er en fordel
 • Erfaring fra regnskapsanalyse, lønnsomhetsvurderinger, kalkyler/budsjettering og finansiering
 • Kompetanse eller interesse for kommersialisering, strategisk forretningsutvikling og innovasjonsprosesser
 • Erfaring med næringsutvikling er positivt
 • Kunnskap om EU finansiering er en fordel
 • Gjerne erfaring/kompetanse knyttet til IT og digitaliseringsprosesser
 • Gode språkkunnskaper (norsk/skandinavisk, engelsk)

Ønskede egenskaper

 • Gode evner til kommunikasjon og kundedialog
 • God forretningsforståelse
 • lnitiativrik, utadrettet og proaktiv stil
 • God digital kompetanse
 • Godt humør og klart samarbeidsorientert
 • Analytisk og strukturert tilnærming
 • Resultatorientert og god gjennomføringsevne
 • Profesjonell, tydelig og etterrettelig – inngir respekt internt og eksternt

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø

 • Erfarne og kompetente kollegaer
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Karrieremuligheter nasjonalt og internasjonalt
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Hvorfor skal du jobbe i Innovasjon Norge?

Innovasjon Norge skal bidra til vekst og verdiskaping i norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse. Hos oss kommer du tett på næringsutvikling regionalt og nasjonalt, og vi samarbeider nært med våre internasjonale kollegaer og samarbeidspartnere i mer enn 20 land.  Når du jobber i Innovasjon Norge møter du ambisiøse mennesker som brenner for å bistå med å utvikle fremtidens produkter og tjenester. I tillegg får du ta del i spennende og faglige utfordringer hos en av Norges mest attraktive arbeidsplasser (Universum 2016-2020).

For stillingsutlysninger i det offentlige skal det etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Her vil søkerens navn, alder, bostedskommune og yrkestittel fremkomme, jf. offentlighetsloven § 25.

Ønsker du å reservere deg mot å bli oppført, må du si ifra om dette og begrunne hvorfor. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at Innovasjon Norge ikke selv tar initiativ til offentliggjøring av søkerlisten.


Nærmere opplysninger om stillingen kan fås av rådgiver i Prime Executive, Ole Jan Rimstad99 59 30 14 eller e-post.

Søknadsfrist 21. august

Søk på stillingen som kunderådgiver her


Powered by Labrador CMS