Ny direktør for risikostyring vil jobbe tett sammen med administerende direktør Hanne Nordgaard (t.v) og Anne Ekroll, som snart blir finansdirektør.
Ny direktør for risikostyring vil jobbe tett sammen med administerende direktør Hanne Nordgaard (t.v) og Anne Ekroll, som snart blir finansdirektør.

Unik mulighet for analytisk finanshode: Kan du ta ansvar for risikostyringen i SpareBank 1 Helgeland?

Renteøkning, prisfall, IT-sikkerhet, klimaendringer, pandemi og krig. Hva har dette å si for SpareBank 1 Helgeland? Hvis du liker å vurdere risiko, kan dette være drømmejobben din.

Dette er noen av utfordringene avdelingen for risikostyring i SpareBank 1 Helgeland jobber med å identifisere, analysere, evaluere og håndtere.

Banken søker nå etter en som skal være med å lede det viktige arbeidet, og som i tillegg blir en sentral del av ledergruppen.

– Vi ser etter noen som jobber systematisk, har evne til å forstå sammenhenger på overordnet nivå og hvordan risiko oppstår, sier administrerende direktør, Hanne Norgaard.

Har du relevant kompetanse og bakgrunn fra finans, revisjon og ledelse? Da kan dette være en unik mulighet for deg.

Er dette drømmejobben? Bla videre for å lese mer, eller gå rett til søknadsskjema her!

Oversikt i alle ledd

Direktør for risikostyring skal ha oversikt over alle fagområder i alle ledd av virksomheten.

Primært handler det om å kvantifisere risiko og sørge for å ha tilstrekkelig med kapital hvis noe uforutsett skulle skje. I tillegg må man forstå hvordan en risiko kan påvirke eksempelvis kunder, en annen avdeling i banken, operativ styring eller IT-sikkerhet, forklarer avtroppende direktør for risikostyring, Anne Ekroll - som nå blir finansdirektør.

Hanne Nordgaard legger til at man må ha forståelse for alle risikoområder i banken.

Avdeling for risikostyring ser på sannsynligheten for hva som kan gå galt i bedriften, konsekvensen av ting som kan gå galt, og hvordan etterleve regelverket som er satt av myndighetene, til punkt og prikke.

– Direktør for risikostyring skal også ha oversikt over hvordan banken er organisert og styrt. Hvem gjør hva, hvem rapporterer til hvem, og hvem har ansvar for hva. Slik vet vi at ting ikke blir glemt, forklarer Nordgaard.

Anne Ekroll med avdelingen som nå søker ny leder.
Anne Ekroll med avdelingen som nå søker ny leder.

Risikoavdeling med bred kompetanse

Ny direktør for risikostyring skal lede en avdeling som i dag består av åtte ansatte, som alle har bred kompetanse i ulike fagfelt. Direktøren har også ansvar for kredittstøtte med etterbehandling og depot, fag og systemstøtte med ytterligere 10 årsverk.

– For eksempel er en av våre ansatte som jobber med risiko, matematiker og modellerer. En annen har utdanning innen finans og jobber mye med ulike scenariomodeller, sier Anne Ekroll.

Bransjeforventninger såvel som regulatoriske endringer bidrar til at risikoavdelingen kontinuerlig jobber med hvordan de skal løse oppgaver på best mulig måte, og arbeider med verktøy de tidligere ikke har hatt mulighet til.

– Vi jobber i dag med Monte Carlo-kvantifisering av operasjonell risiko med grunnlag i innsamlet data. Det bidrar til at vi lærer og utvikler oss hele tiden. I tillegg er vi tett på og har et godt samarbeid til de andre avdelingene i banken, samt SpareBank 1-alliansen, sier Ekroll.

Vakre Helgeland byr på fantastiske naturopplevelser!

Inkludert kritthvite strender og krystallklar sjø...

Og mulighet til spektakulære toppturer!

Et nasjonalt nettverk

SpareBank 1 Helgeland er en del av SpareBank 1-alliansen, som består av 15 selvstendige sparebanker over hele landet - som henvender seg til folk og bedrifter flest.

– Vi hadde tidligere mer uformelle samarbeid med flere uavhengige banker, men vi har nå et formalisert samarbeid i alliansen med ulike fagråd, sier Nordgaard.

Fagrådene vil være en viktig ressurs for ny direktør for risikostyring, som blir en del av nasjonalt nettverk med bred fagkompetanse.

– Den nye direktøren blir ikke sittende alene, men vil få et stort kompetansenettverk som er lokalisert rundt omkring i Norge. Vi jobber like mye nasjonalt som lokalt, sier Nordgaard.

6 gode grunner til å bli direktør for risikostyring i SpareBank 1 Helgeland

 1. Stor bank med mange ansatte: SpareBank 1 Helgeland er ett av få børsnoterte selskaper i Nord-Norge, med 150 ansatte og god vekst.
 2. Spennende og sjelden stilling: En viktig lederrolle som har kontroll og oversikt i alle ledd i bedriften. Er på mange måter administrerende direktørs “høyre hånd”, sammen med Finansdirektøren.
 3. Erfaring og utvikling: En stilling i stadig utvikling der man får god erfaring, særlig innen risiko og ledelse.
 4. Tett samarbeid: Avdelingene i banken har et nært samarbeid, og jobber også tett sammen med andre sparebanker i SpareBank 1-alliansen.
 5. Godt miljø: SpareBank 1 Helgeland er kjent for sitt gode miljø, med fire lokale kontorer og god rekruttering.
 6. Drivkraft for vekst på Helgeland: Er en lokalstyrt sparebank som bidrar til samarbeid og utvikling på Helgeland. Regionen opplever stor vekst, særlig innen grønn industri.

En stilling i stadig endring

Anne Ekroll, begynte i jobben som direktør for risikostyring i 2007 - året før finanskrisen inntraff - og skapte en bølge av strengere reguleringer, kapitalkrav og styring av bankene.

– Det er en helt annen verden i dag enn for 15 år siden. Disse områdene har også fått mye større og sterkere fokus fra myndighetene, og fra toppledelsen og styrerommet, sier hun.

Disse årene har også vist hvordan dette ikke er statisk. Reguleringene beveger seg stadig – og noen ganger svinger pendelen tilbake.

– Det skaper bevegelse, ikke bare regulatorisk, men i neste omgang også på våre metoder. De første årene var det veldig fokus på risikovekting av våre utlånsposisjoner. Senere skiftet det mer over på styring, kontroll og kapitalkrav, forklarer Ekroll.

Anne Ekroll.
Anne Ekroll.

– Og risikoen i dag trenger vel ikke være den samme i morgen?

– Vi vet aldri hva som skjer rundt neste sving, så det er langt ifra et kjedelig yrke. Vi må hele tiden lære og utvikle oss slik at vi skal kunne løse utfordringer på best mulig måte, og unngå at feil skjer. Det er det som gjør jobben ekstra spennende.

Hanne Nordgaard legger til at det er mange regulatoriske faktorer som alltid må tas hensyn til, og at det stadig blir flere av dem. Det stilles helt andre krav til å drive bank i dag, enn for få år siden.

Både samfunnet, banken og kundene bør være glade for at banksektoren er så godt regulert. Det skaper tillit og trygghet at reglene er strenge og at etterlevelsen av regelverket følges tett opp av myndighetene.

Det er mange forhold som har betydning for den enkelte kunde, og det kan i sum også få stor betydning for banken. Som når både renta og prisene stiger.

– Dette er ting vi må regne på hele tida, og Anne - som nå blir finansdirektør, vil samarbeide tett med direktør for risikostyring.

Velkommen til oss!

SpareBank 1 Helgeland søker direktør for risikostyring / Risk Manager

Om stillingen

Arbeidsgiver: SpareBank 1 Helgeland

Stillingstittel: Direktør for risikostyring / Risk Manager

Stillingstype: Fast / heltid

Arbeidssted: Mo i Rana

Søknadsfrist: 18. september

Send søknad her

Som direktør risikostyring /Risk Manager i SpareBank1 Helgeland vil du ha ansvar for å lede og utvikle konsernets risikostyringsfunksjon.

Bankens risikostyringsfunksjon omfatter konsernfunksjoner innenfor antihvitvask, analyseog modellering, depot, kredittstyring og -kontroll, samt styring og kontroll av likviditets-, markeds- og operasjonellrisiko.

Funksjonen har en forebyggende, rådgivende og kontrollerende rolle overfor bankens øvrige forretningsområder, ledergruppe og styret.

Risikostyringsområdet har 17 medarbeidere.

Om arbeidsgiver

SpareBank 1 Helgeland har en sterk markedsposisjon som skal videreutvikles gjennom å være en synlig drivkraft for vekst og samarbeid overfor kunder, samarbeidspartnere og lokalsamfunnene på Helgeland.

En jobb hos oss innebærer å sette kunden først, og skape noe som faktisk gir verdi.

Vi brenner for trygge og livskraftige lokalsamfunn, og samarbeider på tvers av bank, forsikring, marked og IT.

Sentrale ansvarsområder:

 • Du ansvaret for å identifisere, analysere, evaluere og håndtere muligheter og trusler banken står overfor.
 • Du må sørge for utarbeidelse og ivaretagelse av bankens risikorapport, plan for overordnet styring av operasjonell risiko i banken, bankens risiko- og kapitalstrategi, bankens ICAAP og iverksette effektive tiltak for å redusere trusler og utnytte muligheter.
 • Være en del av bankens øverste ledelse og bidra til at banken forsvarer og videreutvikler sin visjon om å være en drivkraft for vekst i regionen, og posisjon som en ledende og lønnsom lokalbank
 • Stillingen inngår i konsernets ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Vi søker en samarbeidsorientert, ryddig, tydelig og strukturert leder med høyere relevant utdanning gjerne innen regnskap/revisjon.
 • Du må ha sterk faglig integritet, god risikoforståelse og kommunisere godt internt og eksternt, skape tillit, samt være god på å gjennomføre prosesser og prosjekter.
 • Evne til å tenke strategisk og fokusere på utvikling er viktig
 • Relevant ledererfaring innen finans, revisjon eller risikostyring vil bli vektlagt.

Er byen Mo i Rana og regionen Helgeland ny for deg?

Det skjer mye spennende innen næringsutvikling og det grønne skiftet på Helgeland, og det er forventet høy aktivitet i regionen, med blant annet oppstart av ny batterifabrikk i Mo i Rana.

Det er et godt sted å vokse opp, og kulturtilbudet er bra. Les mer på disse lenkene for å orientere deg, og velkommen til oss!

SpareBank1 Helgeland tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling i en solid og lønnsom bank med attraktive, positive og utviklende kompetansearbeidsplasser.
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger.

Du kan søke ytterligere informasjon om SpareBank1 Helgeland på www.sbh.no


Eventuelle spørsmål om stillingene kan rettes til

 • Administrerende direktør Hanne Nordgaard, tlf. 481 11 876 eller
 • Direktør risikostyring Anne Ekroll, tlf. 913 36 452

Søknadsfrist: 18. september

Send søknad her


Powered by Labrador CMS