STILLING LEDIG:

I Omstillingsprogram Meløy 2025 skal vi endre måten vi leverer tjenester på

Nå har du en unik mulighet til å utvikle og lære hvordan vi skal levere gode og bærekraftige tjenester i Meløysamfunnet

Tar du utfordringen?

Meløy kommune søker programleder for omstilling

Vi kan tilby krevende og faglig interessante oppgaver med gode omstillingsmuligheter og stort økonomisk mulighetsrom.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Meløy kommune 

Stillingstittel: Programleder for omstilling

Stillingstype: Engasjement, 2 år. Mulighet for forlengelse. 

Arbeidssted: Ørnes 

Søknadsfrist: 17. oktober

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Vi er ca. 6 200 innbyggere i kommunen. Meløy er langstrakt, og

den nordlige grensen er om lag 12 mil sør for Bodø. Kommunen er en kraftkommune med industri, landbruk, fiske, fiskeoppdrett, kraftproduksjon og servicenæringer som viktige elementer. 

Ørnes er kommunesenter og er knutepunkt for hurtigrute, hurtigbåter, ferge og bussforbindelser. Engenbreen, en vestlig utløper av

Svartisen, er kommunens største turistattraksjon. Vi har et desentralisert skole-, SFO- og barnehagetilbud, samt videregående

skole. Det er mye flott natur i kommunen vår, både i fjellet og ved fjorden, og rike muligheter til variert friluftsliv året rundt. Godt utvalg i idretts- og kulturaktiviteter finner du også i Meløy. Har du en samboer, ektefelle eller venn som også ønsker seg jobb i Meløy? Nettsiden meloy.no gir deg en oversikt over ledige stillinger i Meløy kommune innen både kommunal sektor, industri og annen næring. Kanskje finner dere stillinger der som vil være interessant for dere begge?

I Omstillingsprogram Meløy 2025 skal vi endre måten vi leverer tjenester på. Vi skal finne det rette nivået på tjenestene slik at vi kan levere forsvarlige og bærekraftige tjenester over tid.

Meløy kommune har stort økonomisk mulighetsrom, men et svekket handlingsrom. Dette fordi en for stor andel av inntektene våre går i drift. Det gir lite rom for satsinger innen ulike deler av tjenesteområdene og til fortsatt styrking av vår nærings- og samfunnsutviklerrolle.

Stillingen er en prosjektstilling med to års varighet, med mulighet for forlengelse ved behov. Som programleder rapporterer du til kommunedirektør og inngår i kommunedirektørens strategiske lederteam. 

Hovedoppgaven er å være ressurs for kommunedirektør og de øvrige lederne i omstillingsarbeidet, og sammen skal vi finne mulighetene for omstilling med fokus på kvalitet og utvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging, oppfølging og rapportering på programplan for omstillingsprogrammet sammen med ledere og tillitsvalgte
 • Være ressurs i analyse- og utredningsarbeid sammen med ledere og tillitsvalgte
 • Være sparringspartner i ulike deler av organisasjonen i arbeidet med omstillingen
 • Utarbeide saker til politisk behandling i styringsgruppe, formannskap og kommunestyret i samarbeid med ansvarlig leder i de ulike tjenesteområdene

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning innen økonomi, organisasjon eller tilsvarende
 • Erfaring fra analyse og omstilling
 • Eller erfaring fra samarbeid med tillitsvalgte 
 • Erfaring med prosjektarbeid, herunder samarbeid med andre relevante aktører og innhente eksterne ressurser
 • Kunnskaper om samspillet mellom politikk og administrasjon, herunder god rolleforståelse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne å engasjere og motivere
 • Dokumentert erfaring fra omstillingsarbeid i kommune eller annen offentlig virksomhet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • At du er synlig og tilgjengelig
 • At du er kunnskapsbasert i arbeidet ditt
 • At du setter retning i arbeidet ved bruk av smarte mål
 • At du er mulighetsorientert
 • At du er strukturert og utvikler planer som gjennomføres, for så å rapportere på resultatene
 • At du skaper engasjement og kommuniserer tydelig 
Bilder fra: Meløy – Tett på.
Bilder fra: Meløy – Tett på.
Bilder fra: Meløy – Tett på.
Bilder fra: Meløy – Tett på.
Bilder fra: Meløy – Tett på.

Vi tilbyr:

 • En mulighet til å utvikle og lære sammen med politikere, tillitsvalgte, ledere og ansatte hvordan vi skal levere bærekraftige tjenester i Meløysamfunnet
 • Krevende og faglig interessante oppgaver i en kommune med gode omstillingsmuligheter og med stort økonomisk mulighetsrom
 • Fleksitidsordning med mulighet for delvis hjemmekontor
 • Flyttegodtgjørelse etter kommunens regulativer
 • Vi har Frisklivstiltak og tilbud for alle våre ansatte
 • Er du ny i Meløy setter vi deg gjerne i kontakt med lokale lag og foreninger etter ditt interesseområde
 • Lønn etter avtale.
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass ved behov

I stillingen har du rett på en av Norges beste pensjonsordninger. Offentlig tjenestepensjon er en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å arbeide og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon om noe uventet skulle skje. For mer informasjon, se her. 

Med pensjonsrett i KLP/SPK får du medlemspris og flere gunstige betingelser på lån, forsikring og spareprodukter. Du får fri ulykke- og gruppelivsforsikring.

Bilder fra: Meløy – Tett på.
Bilder fra: Meløy – Tett på.
Bilder fra: Meløy – Tett på.
Bilder fra: Meløy – Tett på.
Bilder fra: Meløy – Tett på.
Bilder fra: Meløy – Tett på.

Annet:

 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om at søknaden unntas offentlighet. Søkerne vil i så fall bli varslet om dette.
 • Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis vil ikke bli vurdert.
 • Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden vil bli etterspurt i forbindelse med intervju, eller ved forespørsel
 • Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse dersom det er et krav for stillingen.
 • Meløy kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn.

Spørsmål om stillingen kan rettes til: 

  Kommunedirektør, Arne Johansen på tlf: 416 88 422 eller e-post

Søknadsfrist: 17. oktober (tiltredelse 1. januar 2024). 

Send søknad her


Gode grunner til å velge Meløy

 1. Kort vei til jobb og skole
 2. Daglige turer i kajakk
 3. Toppturer til Meløyalpene etter jobb
 4. Samhold og skaperkraft
 5. Trygt for ungene 
 6. Svartisen som nærmeste nabo
 7. Lahko Nasjonalpark venter på deg
 8. Spennende og innovativt næringsmiljø 
 9. Et rikt kulturliv.

Fine linker å sjekke ut

 1. Flytte til MeløyInformasjon om bygdene, tilflyttere og mer
 2. Reise til Meløy: Geografi, kjøring og kollektivtrafikk
 3. Ledige stillinger Ledige stillinger hver måned
 4. Næringslivet: Jobb i Meløy, næringslokaler, næringsforum etc
 5. Opplevelser: Tett på naturen og fantastiske opplevelser
 6. Skoler og barnehager: Oversikt over skoler og barnehager
 7. Boliger og tomter: Leie / eie i kommunen 
 8. Kultur: Oversikt over et rikt kulturtilbud
 9. Les mer på Meløy Tett på. 

Powered by Labrador CMS