STILLING LEDIG:

Sortland har 10.500 innbyggere. Hva kan kommunen gjøre for å tiltrekke seg flere folk – og arbeidsplasser?

Har du lyst til å jobbe for dette målet – sammen med resten av den engasjerte gjengen på rådhuset?

Sortland vil skape 300 nye arbeidsplasser. Nå søker kommunen næringssjef som liker slike ambisjoner

Regionsenteret i Vesterålen har store ambisjoner for næringsutvikling og samfunnsutvikling de neste årene. – Vi søker et «utviklerhode» som tør å utfordre, sier kommunedirektør Rita Johnsen.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat

Sortland kommune har vokst jevnt og trutt de siste tiåra, til vel 10.500 innbyggere i dag. Nå har veksten stagnert litt – og kommunen ser etter måter å skyte ny fart igjen.

Det er litt av bakteppet og overskriften når kommunedirektør Rita Johnsen og kollegene jakter ny næringssjef.

I et regionsenter som neste år kan feire 25 år som by. En bystatus som kom med ambisjoner nettopp om å bli byen Vesterålen.

To og et halvt tiår senere er Sortland kanskje blitt litt forsiktig med å omtale seg selv slik.

Vel – ikke i næringsplanen for 2021 til 2025. Her er ambisjonene tydelig, påpeker Johnsen:

– Vi skal gjøre Sortland og Vesterålen til en av de mest bærekraftige og verdiskapende regionene i Norge. Målet er at det skal skapes 300 nye arbeidsplasser. Og øke Sortlands andel av verdiskapingen i landet, fra 0,17 til 0,22 prosent.

– Det høres kanskje ikke så mye ut. Men det er faktisk ganske hårete mål, sier hun.

Og derfor søker kommunen nå en næringssjef som liker nettopp slike store ambisjoner.

Er du klar for å søke? Bla videre for å lese mer, eller gå rett til søknadsskjemaet her

Tiltrettelegge for ny næring

Næringsplanen for 2021-25 peker både på eksisterende og nye næringer for Sortlands potensiale. Byen er i dag stor på blant annet handel, bil og byggebransje.

Samtidig peker planen mot ambisjoner om å skape arbeidsplasser innen det «grønne og blå skiftet».

Dette gjenspeiler seg også i utkast til Kommuneplanens samfunnsdel, som er under utarbeidelse i år. Her spilles det mye på den blå byen, blå næringer, innovasjon og kultur:

Men hvor skal de nye arbeidsplassene komme?

– Vi setter nå veldig på dagsorden dette med videreutvikling av næringsareal. Kommunen har som mål å alltid ha 20 mål næringsareal klart til enhver tid. Aktørene som kommer skulle hatt ting klart «i går». Da kan ikke vi peke på at arealet ligger i planverket, sier kommunedirektør Johnsen.

Foruten eksisterende næringsområder i Vestmarka, handler det nå mye om å utvikle et nytt havneområde.

En oversetter og lagspiller

Hva gjør egentlig en næringssjef?

Det er det nok mange som lurer på. Og jobben er kanskje ikke så lett å beskrive med ett ord. En stilling i grensesnittet mellom næringsliv og kommunen. Du jobber i sistnevnte, og det preger hverdagen. Samtidig skal du ikke bare sitte på rådhuset.

– En liten del av jobben handler om saksbehandling av søknader. Men hverdagen handler mye om å «være der ute», fange opp hva næringslivet er opptatt av, både eksisterende og nye aktører, sier Johnsen.

Kommunikasjonsrådgiver Iselin Nilsen, kommunedirektør Rita Johnsen og HR-rådgiver Malin Koren.
Kommunikasjonsrådgiver Iselin Nilsen, kommunedirektør Rita Johnsen og HR-rådgiver Malin Koren.

Den ene dagen tar du mot gründere som trenger veiledning til virkemiddelapparaet, neste dag er det møter med store bedrifter – og så handler det kanskje om å bruke kreftene internt i kommunen.

Næringssjefen blir på mange måter en oversetter for behov og innspill utenfra. Og en lagspiller som nettopp må oversette dette til både interne og eksterne samarbeidspartnere.

Sistnevnte kan være alt fra Innovasjon Norge og Nordland fylkeskommune til aktører som Egga Utvikling.

Ungt kompetansemiljø

Som næringssjef spiller du en slags «fri rolle» på midtbanen. Med kommunedirektør som nærmeste leder, og i praksis direktelinje også til ordfører – som er en viktig lyttepost ut mot næringslivet.

Og næringssjefen har ingen stor, egen avdeling å forholde seg til. Men må nærmest forholde seg til og samarbeide med alle avdelinger. Kanskje særlig plan og utvikling, som er viktig for infrastruktur og næringsområder. Næringssjefen vil også sitte tett på jurister, innkøjp, kommunikasjon og HR.

Næringssjefen vil blant annet jobbe tett på plan, miljø
og utvikling
, i arbeidet med å utvikle areal og
tilrettelegge for nye virksomheter.

Med 1000 ansatte er det mye kompetanse og mange kolleger i kommunen – for tiden også mange unge ansatte med friske tanker.

– Vi har ansatt en del nye folk den siste tida, og skal tørre å lene oss litt mer fremover. Skal vi være en aktiv samfunnsutvikler må vi også drive organisasjonsutvikling internt, sier kommunedirektøren.

En næringssjef, men også en samfunnsutvikler

Men tilbake til disse 300 arbeidsplassene og antall innbyggere. Sistnevnte bestemmer kommunens inntekter og rammevilkår. Førstnevnte er viktig for å få flere innbyggere. Men skal folk velge disse jobbene, må tilbudene i byen også være på plass.

Næringsutvikling handler derfor også om samfunnsutvikling, påpeker HR-rådgiver Malin Koren:

– Derfor ser vi etter med litt samfunnsutviklerhode også. En som ser at disse tingene henger tett sammen. Hvor viktig det er med bolig og barnehageplass også.

Godt humør på rådhuset, lover kommunikasjonsrådgiver Iselin Nilsen (t.v.), her sammen med HR-rådgiverne John Alfred Nilsen og Malin Koren.
Godt humør på rådhuset, lover kommunikasjonsrådgiver Iselin Nilsen (t.v.), her sammen med HR-rådgiverne John Alfred Nilsen og Malin Koren.

En av dem som nylig har flyttet heim til Vesterålen er Sortlands nye kommunikasjonsrådgiver Iselin Mari Lassesen Nilsen (31). Hun vet selv mye om hva som tiltrekker:

– Ja, det er fantastisk med fjell, natur og hav. Jeg elsker å gå ned på kaia for å kjøpe ferske reker. Men skal vi tiltrekke oss flere innbyggere handler det for mange vel så mye om disse «urbane kvalitetene», som Sortland også har. Kultur, kino, kaféliv og idrett, for eksempel.

Nilsen begynte i kommunen for noen måneder siden, og framsnakker gjerne sin nye arbeidsplass:

– Altså, rådhuset kan jo bokstavelig talt se litt traurig og gammelt ut. Men her er det humor, takhøyde og masse bred kompetanse hos både erfarne og nyutdannede, sier hun.

– Samtidig blir man raskt selvstendig her, med trygge rammer. Det er høyt under taket og stor åpenhet for nye ideer og innspill!


 
 

Sortland kommune søker næringssjef

Om stillingen

Arbeidsgiver: Sortland kommune

Stillingstittel: Næringssjef

Stillingstype: Heltid

Arbeidssted: Sortland

Søknadsfrist: 8. november

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Midt i Vesterålen finner du Sortland, en by med et optimistisk næringsliv. Som handelssentrum for hele regionen, kan du nyte godt av servicetilbud og fasiliteter som kan måle seg med utvalget i større byer.

Med det spenstige utvalget av kultur-, idretts og fritidsaktiviteter, vil du garantert finne noe som passer deg, liten og stor.Full barnehagedekning og et godt tilbud i videregående skole gjør livet enklere.

Byen er omkranset av den vakre og ville vesterålsnaturen, en oase for alle typer friluftsliv, fra nærhet til marka til spektakulære opplevelser til fjells og i havgapet.

Sortland kommune har ca.1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass.

Vil du vite mer om Sortland, se vår hjemmeside eller ta kontakt med oss.

Sortland er Vesterålens største kommune med en differensiert og robust næringsprofil med ledende virksomheter innen flere næringer.

Sortland har de senere årene hatt en betydelig vekst innen næringer som bygg og anlegg, havbruk og næringsmiddelproduksjon, og flere større satsninger er ventet de neste årene. Byen er regionsenter i Vesterålen som gir Sortland både muligheter og et betydelig ansvar for utvikling av en felles region.

Sortland kommune har nylig vedtatt en strategisk næringsplan som setter retning for hvordan Sortland kommune skal ta en ledende rolle i å skape næringsutvikling for både Sortland og Vesterålen.

Vår visjon er at samarbeid skal gjøre Sortland og Vesterålen til en av de mest bærekraftige og verdiskapende regionene i Nord-Norge.

Sortland kommunes søker ny næringssjef som kan være en pådriver for å styrke eksisterende næringsliv og legge til rette for morgendagens næringer i Sortland kommune. Næringssjefen rapporterer direkte til kommunedirektøren og vil jobbe tett sammen med overordnet politisk og administrativ ledelse.

Viktigste arbeidsoppgaver:

 • Iverksette strategiene i strategisk næringsplan Sortland kommune
 • Sammen med kommunedirektør og ordfører føre en tett dialog med næringslivet
 • Være en pådriver for samfunns– og næringsutvikling i kommunen, samt ha et overordnet blikk for faktorer som påvirker dette
 • Bidra til å utvikle gode nettverk og samarbeide med lokale, regionale og nasjonale nærings- og innovasjonsmiljøer
 • Ivareta næringsperspektivet i kommunale strategiske planer
 • Bidra til gode prosesser og dialog mellom næringslivet og kommunen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning fra høyskole/universitetsnivå
 • Interesse for samfunnsutvikling, og se næringsarbeidet som en del av det overordnede langsiktige politiske arbeidet
 • Kjennskap til offentlig virksomhet
 • Kunnskap om næringslivet
 • Ønskelig med erfaring fra entreprenørskap og innovasjon

Ønskede egenskaper:

 • Målrettet med gode strategiske og taktiske egenskaper
 • God på å bygge relasjoner samt er imøtekommende og inkluderende
 • Har gjennomføringsevne
 • God på kommunikasjon
 • God til å se mulighetsrommet
 • Fasilitator for samhandling og brobygger mellom kommune og næringsliv
 • Nettverksbygger

Det vil bli lagt særlig vekt på personlig egnethet for stillingen.

Interesser i private virksomheter som kan komme i konflikt med rollen som næringssjef i Sortland kommune vil vurderes ved ansettelse. Eventuelle verv eller eierinteresser bes oppgitt i søknaden.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gunstig pensjonsordning i KLP

For spørsmål, ta kontakt med

Alle henvendelser er konfidensielle, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i første omgang.

 • Du kan også ta kontakt med kommunedirektør Rita Johnsen for en uformell prat – på telefon 975 20 820 eller [email protected]

Søknadsfrist: 8. november

Send søknad i vårt skjema her


Powered by Labrador CMS