STILLING LEDIG:

Har du et hjerte for Nord-Norge?

Er du overbevist om at design og arkitektur
kan bidra til utvikling
av landsdelen?

Vil du være med på å fremme disse fagene i nord?

Da har vi en spennende jobb for deg:

NODA søker engasjert direktør som kan drive og lede foreningens arbeid videre

Vil du bidra til å skape en sterk og aktuell landsdel ved hjelp av design og arkitektur?

Om stillingen

Arbeidsgiver: NODA Nordnorsk Design– og Arkitektursenter

Stillingstittel: Direktør / leder

Stillingstype: Fast ansettelse

Arbeidssted: Tromsø

Søknadsfrist: 14. februar

Send søknad på e-post

Om arbeidsgiver

NODA er en medlemsforening som jobber med å formidle viktigheten av design og arkitektur. Dette gjør vi gjennom en rekke aktiviteter som videreutviklingskurs, konferanser, seminarer, med mer. Medlemmene i NODA består av design- og arkitekturbedrifter i Nord-Norge, samt andre støttemedlemmer.

NODA er opptatt av å formidle medlemsmassen utad. Vår visjon er å være en fremtidsrettet veiviser til bruk av design og arkitektur.

Vi jobber med å synliggjøre effekten, lønnsomheten og verdien av bruk av design og arkitektur for næringslivet og offentlig sektor. Vi jobber med å øke forståelse av design- og arkitekturfagene. Dette gjøres gjennom forskjellige type arrangementer: seminarer, workshops, foredrags, kurs og utstillinger.

NODA søker nå administrerende direktør som skal lede en organisasjon med 800 medlemmer og dermed får ansvaret for å videreutvikle et regionalt kompetansesenter.

NODA har til formål å vekke nysgjerrighet og inspirere til nytenking rundt bruk av design og arkitektur i Nord-Norge gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger.

De viktigste oppgavene til den nye lederen er å stimulere til utvikling av slike nye prosjekter, og samtidig sørge for stødig administrativ og økonomisk drift. Dette vil i praksis innebære at prosjektledelse også vil være en viktig del av stillingen.

Den nye NODA-direktøren er et menneske som kan bidra til å styrke NODAs posisjon mot sentrale samarbeidspartnere, næringsliv og myndigheter.

Samtidig skal lederen fremme NODAs og medlemmenes posisjon i Nord-Norge. For å lykkes med dette er gode samarbeidsevner svært viktig. Det innebærer god og kontinuerlig dialog med fagmiljøer og andre interessentgrupper.

NODA-direktøren vil også på mange måter være organisasjonens ansikt utad, og vil derfor ha muligheten til å sette relevant dagsorden – og samtidig skape gode samarbeidsarenaer for samskapning mellom relevante fagmiljøer, offentlig sektor og næringsliv.

Gode kommunikasjonsegenskaper vil derfor bli vektlagt i vurderingen.

Vi ser etter en person med skarp hjerne, varmt hjerte – og med et smittende engasjement som motiverer sine ansatte.

Som brenner for landsdelen, og er glad i hektiske og varierte arbeidsdager. Vedkommende kommuniserer godt både internt i organisasjon så vel som eksternt til omverden.

Det aller, aller viktigste for den nye lederen vil alltid være en genuin interesse for det NODA jobber med, og et sterkt ønske om å være med på denne reisen.

Hovedoppgaver:

 • Sørge for at organisasjonen oppnår sine mål på en effektiv måte
 • Sikre god drift av NODA både faglig, økonomisk og administrativt
 • Styrke posisjonen til design- og arkitekturfagene i regionen

Styrke NODAs samarbeid med:

 • næringsliv og offentlig sektor
 • samarbeidspartnere
 • myndigheter
 • øvrig virkemiddelapparat

Ønsket kompetanse og erfaring:

 • Relevant høyere utdanning på masternivå er en fordel
 • God formuleringsevne, skriftlig og muntlig
 • Kunnskap om design- og arkitekturfagene (trenger ikke å være arkitekt eller designer)
 • Kunnskap om landsdelen
 • Leder- og prosjektledererfaring
 • Erfaring med å opptre i det offentlige rom

Personlige egenskaper:

 • Høy gjennomføringsevne
 • Evner å ta tydelige beslutninger
 • Samlende leder

Vi kan tilby:

 • En utfordrende og spennende stilling i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Høy grad av tillit og selvstendighet
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Moderne kontorlokaler i et spennende og levende coworking miljø
 • Fast ansettelse
 • Lønn etter avtale

Kontorsted vil være i Tromsø.


Har du spørsmål om stillingen kan du henvende deg til daglig leder Michele Renée Widerøe 908 908 89 eller michele@no-da.no

Søknad m/CV sendes til post@no-da.no innen 14. februar


Powered by Labrador CMS