STILLING LEDIG:

Blåbyen ruster seg for fremtiden: Søker to driftsingeniører til vei, vann og avløp

– Sortland som by har en del voksesmerter. For å tilrettelegge for fremtidig utvikling og et bærekraftig samfunn må vi til med et krafttak de neste årene, sier avdelingsleder Ørjan Mathillas.

Sortland har siden 1970 sett en eventyrlig vekst. Både som handelssted og som regionsenter for Vesterålen. «Den blå byen ved sundet» har etablert et service og kulturtilbud på høyde med større byer i landet.

Den eksplosive veksten har imidlertid en bakside og har gitt teknisk avdeling en hektisk hverdag.

Er dette jobben for deg? Les videre, eller gå rett til søknadsskjema her

– Utviklingen har vært så rask at kommunen ikke har klart å holde følge. Mange av planene har blitt utdaterte før de kunne behandles på politisk plan og dermed blitt forkastet.

– Kommunen har derfor opparbeidet et stort investeringsetterslep på kommunal infrastruktur, sier avdelingsleder for kommunalteknikk, Ørjan Mathillas.

– I ettertid ser man tydelig at veivedlikehold og avløpsrensing har vært særlig underfinansiert de siste 20 årene. Nå ser vi imidlertid tegn til at etterslepet bidrar til redusert utvikling, noe som igjen bidrar til økt finansieringsvilje til disse områdene.

I fjor fikk kommunen fremlagt en rapport som viser at de trenger 6,5 millioner til reasfaltering hvert år. Ny hovedplan for avløp og vannmiljø er også snart på plass. Denne skisserer et investeringsbehov for kommunale avløpsanlegg på omlag 210 millioner kroner de neste 12 årene.

Sortland,,Norway,-,09/03/2017:,View,Of,Sortland,,The,Blue,City,
Sortland,,Norway,-,09/03/2017:,View,Of,Sortland,,The,Blue,City,

Sortland kommune skal gjennom en
omfattende opprustning de neste årene

Har du lyst til å bli med på laget som gjør Sortland klar for fremtiden?

Sortland,,Norway,-,August,10,2018.,Kulturfabrikken,In,Sortland
Sortland,,Norway,-,August,10,2018.,Kulturfabrikken,In,Sortland

I tillegg til fast jobb kan Sortland kommune by på et yrende kulturliv...

Sortland,,norway,,16,Jun,2010,Student,Of,Sport,Class,From
Sortland,,norway,,16,Jun,2010,Student,Of,Sport,Class,From

...og muligheter til en variert og aktiv livsstil både sommer og vinter

– Hos oss får man nok å henge fingrene i fremover, konstaterer Mathillas.

Variert og fleksibel arbeidshverdag

Ørjan Mathillas, Sortland kommune.
Ørjan Mathillas, Sortland kommune.

Avdeling for kommunalteknikk har ansvaret for drift, vedlikehold og videreutvikling av kommunens vei-, vann- og avløpsanlegg. Dette er et bredt ansvarsområde, med mange og varierte arbeidsoppgaver.

– Arbeidshverdagen kan til tider være hektisk. En sunn balanse mellom jobb og fritid er imidlertid svært viktig for meg. Da er det godt med fleksitidsordning og et arbeidsmiljø der mange er glade i fjell og friluftsliv.

– Så lenge man gjør det man skal får man stor tillit til å styre sin egen hverdag. Vi vet godt hvor vi bor, og godværsdagene må nytes når de er her, understreker Mathillas, som selv nyter friluftslivet så ofte han kan.

Selv om stillingene i hovedsak innebærer mye kontorarbeid, vil det komme mange muligheter til å dra på befaring. Særlig i begynnelsen av arbeidsforholdet vil det være nyttig med feltarbeid. Da får de ansatte tid til å bli kjent med anleggene og flere av de ansatte i kommunen.

Erfaring og relevant praksis

Kommunen søker primært ingeniører med relevant arbeidserfaring. Nyutdannede og personer med lang relevant, og allsidig praksis, er også velkommen til å søke.

– Kommunen planlegger å investere flerfoldige millioner i offentlig infrastruktur de kommende årene. Da lønner det seg å ha de best egnede kandidatene på plass så snart som mulig, konstaterer Mathillas.

– God opplæring vil bli gitt gjennom veiledning og muligheter for egenstudier.

Vesterålen har mye å by på!
Er du klar for å gripe mulighetene i Blåbyen?

Sortland kommune søker driftsingeniører

Om stillingen

Arbeidsgiver: Sortland kommune

Stillingstittel: Driftsingeniør

Stillingstype: Fast/heltid

Arbeidssted: Sortland

Søknadsfrist: 2. oktober

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Midt i Vesterålen finner du Sortland, en by med et optimistisk næringsliv. Som handelssentrum for hele regionen, kan du nyte godt av servicetilbud og fasiliteter som kan måle seg med større byer.

Med det spenstige utvalget av kultur-, idretts og fritidsaktiviteter, vil du garantert finne noe som passer deg, liten og stor.

Full barnehagedekning og et godt tilbud i videregående skole gjør livet enklere.

Byen er omkranset av den vakre og ville vesterålsnaturen, en oase for alle typer friluftsliv, fra nærhet til marka til spektakulære opplevelser til fjells og i havgapet.

Sortland kommune har ca.1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass.

Vil du vite mer om Sortland, se vår hjemmeside eller ta kontakt med oss.

Vi søker to driftsingeniører til fagområdene vei, vann og avløp. Begge stillingene er 100% fast.

Vi søker to driftsingeniører til fagområdene vei, vann og avløp. Begge stillingene er 100% fast.Avdeling for kommunalteknikk teller for tiden 13 stillinger; tre ingeniører, ni fagarbeidere, og én saksbehandler. Avdelingen har ansvaret for drift, vedlikehold og videreutvikling av kommunens vei-, vann- og avløpsanlegg.

Sortland kommune opplever stor aktivitet innen privat nærings- og boligutvikling, og skal selv i gang med å utvikle bl.a. ny skole og hall. Samtidig fines det et stort etterslep på vedlikehold og oppgradering av kommunal infrastruktur – særlig innen vei og avløp. For å tilrettelegge for fremtidig utvikling og et bærekraftig Sortlandssamfunn trengs det et krafttak på oppgradering av kommunal infrastruktur i de kommende årene. Samtidig som disse tiltakene gjennomføres skal man påse at kommunens vannforsyning, avløpshåntering, samt vare- og persontransporten blir ivateretatt på en god måte. Vi ser dermed behov for å øke avdelingens ressurser med inntil to personer.

Stillingenes arbeidsoppgaver vil blant annet være planlegging og oppfølging av tiltak for vedlikehold og oppgradering av kommunale veier og gatelysanlegg, samt tiltak i henhold til kommunedelplan avløp og vannmiljø. Øvrige oppgaver innenfor det kommunaltekniske fagområdet må også påregnes.

Arbeidsoppgaver og mulige ansvarsområder

 • Administrasjon og generell saksbehandling
 • Vurdering og planlegging av tiltak for drift, vedlikehold og oppgradering
 • Gi faglige uttalelser i forbindelse med byggesaker og reguleringsplaner
 • Veiledning og oppfølging av innbyggere og aktører
 • Samhandling med interne og eksterne rådgivere, samt øvrige sektormyndigheter

Tjenesteområdet skal kjennetegnes av god servicekultur, godt arbeidsmiljø, høy kompetanse, nytenking og utvikling.

Kvalifikasjonskrav

 • Ingeniørutdanning på bachelor- eller masternivå

Lang, relevant, og allsidig praksis, samt gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kompensere for manglende høyere utdanning.

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved vurdering av søkere.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis 3 til 5 års arbeidserfaring innenfor det kommunaltekniske fagområdet
 • Erfaring fra planlegging, prosjektering og/eller vedlikehold av kommunaltekniske VVA-anlegg
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og kjennskap til relevante lovverk
 • Erfaring i bruk av VA-kart (primært GISLINE)
 • Erfaring i bruk av saksbehandlingsverktøy (primært Acos Websak)
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Godt humør og god arbeidsmoral
 • Førerkort for personbil klasse B

Krav til språkkunnskaper

Du må ha svært gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskprøve med resultat tilsvarende B2. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere svært gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, på annen måte.

Vi kan tilby deg

 • Varierte og utfordrende oppgaver
 • Utviklingsmuligheter gjennom opplæring, egeninnsats og veiledning
 • Relevante kurs etter behov
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gunstig pensjonsordning

Tilsettingsvilkår

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden. Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering" oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Attester og vitnemål medbringes til intervju.

Velkommen som søker!


Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller på e-post.

Kontaktperson for stillingen er avdelingsleder kommunalteknikk Ørjan Mathillas, telefon 95264466 eller e-post

Søknadsfrist 2. oktober

Send søknad på stillingen her


Powered by Labrador CMS