STILLING LEDIG:

Nå kan du være med å ta ansvar på vår lille byskole: St. Eystein søker avdelingsleder for småtrinnet

St. Eystein skole utvider skoleledelsen med en ny prosjektstilling fra høsten 2023.

Om stillingen

Arbeidsgiver: St. Eystein skole

Stillingstittel: Avdelingsleder

Stillingstype: Engasjement

Arbeidssted: Bodø

Søknadsfrist: 1. juni

Send søknad på e-post

Om arbeidsgiver

St. Eystein skole er en fremoverlent og utviklingsorientert skole. Personalet er organisert i tre skoleteam og et miljøteam. Skolen ledes av plangruppe som består av fire teamledere og rektor. St. Eystein skole samarbeider med alle faglige instanser og er bevisst på å bygge et godt lag rundt elevene i samarbeid med foreldrene.

St. Eystein skole er en katolsk grunnskole fra 1. til 10.trinn og startet opp høsten 2004. Skolen ligger i Bodø, like ved flyplassen som er nært sentrum og i Vestbyen bydel. Alle kan søke seg inn på St. Eystein skole, uansett hvor de bor og det er ikke et krav om tro.

St. Eystein skole er godkjent etter Friskoleloven og følger samme læreplan som ordinær skole med et tillegg som gjelder skolens profil. Skolen har et godt samarbeid med Bodø kommune og det skolefaglige miljøet.

Vi søker avdelingsleder for skole 1.-4.trinn og SFO. Stillingen består av 60% ledelse og 40% undervisning og/eller andre driftsrelaterte oppgaver.

Vi ønsker å teste ut denne løsningen, og målet er at det blir en fast stilling.

Søknadsfrist så snart som mulig, senest 1.juni.

St. Eystein skole er åpen for alle, med 80 elever fra 1. til 10. klasse.

Skolen er en katolsk grunnskole og er godkjent som livssynsbasert skole etter Privatskoleloven. Den ble startet opp høsten 2004.

 • Det er ikke krav om at ansatte må være kristne / katolske – men de må støtte opp om skolens verdier og delta på våre aktiviteter.

Skolen har et godt samarbeid med Bodø kommune og det skolefaglige miljøet. Hos oss er skolehverdagen preget av nærhet, og det er viktig for oss at den enkelte blir sett.

Alle kan søke seg inn på St. Eystein skole, uansett hvor de bor, og det er ikke et krav om tro.

Prosjektstillingen gjelder avdelingsleder for 1.-4. trinn skole og SFO. Stillingen er to-delt og innebærer avdelingslederansvar med personalansvar i 60 % stilling, mens resten vil bestå av undervisningstimer og/eller oppgaver knyttet til drift og administrasjon.

Du vil være en del av skolens ledelse, jobbe tett med rektor og få ansvaret for å organisere, administrere og lede det pedagogiske tilbudet og daglig drift på småtrinnet og SFO i tråd med skolens intensjoner. Stillingen følger vanlig arbeidsår, ikke skoleåret.

Arbeidsoppgavene vil bestå av å

 • organisere, administrere og lede det pedagogiske arbeidet for 1-4. trinn
 • følge opp teamarbeidet for småtrinnet og SFO, sikre et helhetlig tilbud
 • sørge for et trygt, inkluderende og motiverende læringsmiljø og et godt skole-hjem-samarbeid
 • delta og bidra i et lærende fellesskap
 • utvikle og følge opp tilbudet på SFO, inkl ferietilbud

For å jobbe hos oss, må du ha

 • undervisningskompetanse
 • ledererfaring eller relevant erfaring knyttet til ledelse
 • plettfri vandel

Vi ser etter en stødig leder som ønsker å bygge gode relasjoner til både elever, kollegaer og foresatte.

Du må ha et positivt menneskesyn og et genuint ønske om å bidra til elevenes trivsel.

Du må være lojal, pålitelig og ansvarsfull, og en pådriver for utvikling og læring.

Du må være en tydelig og trygg voksen, som ser hver enkeltes evner, interesser og behov.

Det forventes at du er en strukturert person, har gode evner til å organisere slik at du ser hva som må prioriteres, og legger opp dagene deretter. Du må evne å ha flere baller i lufta samtidig, være løsningsorientert, tilpasningsdyktig og sette pris på en variert og spennende arbeidshverdag.

Panorama of Norwegian City Bodo - Norway.
Panorama of Norwegian City Bodo - Norway.

Skolen ligger midt i Bodø, rett ved flyplassen

Hvis du kommer til oss, får du

 • være en del av et engasjerende og dedikert kollegium
 • lønn i henhold til gjeldende tariffavtale
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • en arbeidsgiver som bryr seg

Er dette interessant og er du nysgjerrig på denne stillingen?

Ta kontakt, så tar vi en prat for videre avklaring:

 • rektor Elisabeth Thielemann, på 97546476 eller e-post

Søknadsfrist: 1. juni

Send søknad på e-post


Powered by Labrador CMS