STILLING LEDIG:

Kan du bidra med avlasting og omsorg for unge? Tian Helse søker assistenter i Bø (65 prosent stilling)

Er du glad i å jobbe med mennesker? Nå trenger vi deg til et tiltak i Bø i Vesterålen. 

Om stillingen

Arbeidsgiver: Tian Helse AS

Stillingstittel: Assistent

Stillingstype: Fast, deltid

Arbeidssted: Bø i Vesterålen 

Søknadsfrist: Løpende

Send søknad på e-post

Om arbeidsgiver

Bak Tian Helse står ekteparet Mona og Morten Sørgård. De har selv en sønn – Tian Thrane Sørgård – med barneautisme og utviklingshemming, og de har kjent på kroppen hva det vil si å være pårørende til barn med spesielle behov.

Deres ønske om å gi sin sønn et godt avlastningstilbud og deres brennende engasjement for å hjelpe mennesker med lignende utfordringer, gjorde at de i sin tid tok sats og etablerte KOA (Kvæfjord Opplevelse og Avlastning), og nå Tian Helse.

I forbindelse med et oppdrag i Bø søker vi nå flere medarbeidere til stilling som assistent.

Arbeidet vil bestå av avlastning, turer, aktiviteter og sosialisering. Det vil være snakk om arbeid på dagtid, i 65 prosent stilling. 

Du må gjerne ha formell utdanning, men det er ikke krav om helsefaglig bakgrunn. Det er imidlertid nødvendig med førerkort. 

Snarlig oppstart – send oss gjerne en enkel søknad på e-post i dag!

Hvem er Tian Helse?

Tian Helse gir tilbud om helse og omsorgstjenester til barn, unge og voksne, med fokus på opplevelse og mestring.

Personalet skal være engasjerte, fleksible, kompetente og stabile, og ha fokus på den enkelte brukers ressurser, interesser og ønsker. 

«Hva er viktig for deg?» og selvbestemmelse står helt sentralt i vår måte å jobbe på.

Vi tilbyr gode, varierte og individuelt tilpassede tjenester på et høyt faglig nivå.

Våre lokasjoner er godt tilrettelagt for tilbud innenfor somatikk, psykiske lidelser, rusproblematikk og andre utfordringer, og samtlige ligger idyllisk til med landlige omgivelser.

I Vesterålen kan man leve et godt liv

Det gjelder også våre brukere

Blir du med på å sørge for det?

Vårt verdigrunnlag

Verdighet er å ha frihet til å ta avgjørelser og treffe valg som berører eget liv- og oppleve at denne rettigheten blir møtt med respekt. Verdighet inkluderer det betydningsfulle ordet brukermedvirkning, samt en riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og tilstand.

Trygghet er grunnleggende i vår organisasjon. Det oppnår vi gjennom åpenhet, deltakelse og respekt. Troverdighet og stabilitet skal prege vårt tjenestetilbud.

Inkludering ivaretar mangfoldet i vår organisasjon. Vi jobber aktivt med å inkludere mennesker med ulik bakgrunn, egenskaper og erfaring. Vår grunnholdning er å være til stede sammen: brukere, pårørende, ansatte og alle involverte i vår organisasjon.


For spørsmål om stillingene, kontakt gjerne: 

  • HR-leder Elisabeth Vollstad Moe97174471 / e-post

Søknadsfrist: Snarest, vi kontakter kandidater løpende

Send søknad på e-post


Powered by Labrador CMS