STILLING LEDIG:

Vesterålen barnevern har hovedkontor på Sortland

Våre nær 40 ansatte bor og jobber i alle kommunene

Andenes,During,Sunset,-,Scandinavia,Beautiful,Landscape,Of,Norways,Lofoten
Andenes,During,Sunset,-,Scandinavia,Beautiful,Landscape,Of,Norways,Lofoten

For en av våre nye kolleger, ønsker vi at oppmøtested skal være Andenes

Little,Lonely,Curly,Haired,Girl,Crying,In,Her,Room.
Little,Lonely,Curly,Haired,Girl,Crying,In,Her,Room.

Er du klar for å bli med på vårt viktige oppdrag?

Vesterålen barnevern søker avdelingsleder og barnevernskonsulenter

Hvis du har lyst til å jobbe i Nord-Norges tredje største barnevernstjeneste, har du muligheten nå.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Vesterålen barnevern

Stillingstittel: Avdelingsleder / barnevernskonsulent

Stillingstype: Fast og vikariater

Arbeidssted: Vesterålen

Søknadsfrist: 18. juni

Send søknad her

Vesterålen barnevern er Nord-Norges tredje største barneverntjeneste med 37 årsverk. Vi er en robust tjeneste med svært lav turnover.

Tjenesten er organisert i ulike team, med egen advokat og eget ressursteam med familieveiledere som jobber etter evidensbasert metodikk.

Dine nye kolleger ser fram til å få deg på laget!
Dine nye kolleger ser fram til å få deg på laget!
Dine nye kolleger ser fram til å få deg på laget!

Vesterålen barnevern har gjennom flere år levert gode resultater med tanke på ulike lovkrav knyttet til arbeidet.

Tjenesten som har fokus på å finne gode løsninger for barn i deres familie og nettverk, blant annet gjennom utstrakt bruk av nettverksbasert undersøkelsesmetodikk og familieråd.

De ansatte jobber godt og målretta for å oppfylle tjenestens hovedmål.

Vesterålen barnevern har følgende ledige stillinger:

 • 1 fast 100 % stilling som avdelingsleder med oppmøte Sortland
 • 1 fast 100 % stilling som barnevernkonsulent/kontaktperson med oppmøtested Andenes
 • Vikariater i 100 % som barnevernkonsulent med mulighet for fast ansettelse. Oppmøtested avklares ifm ansettelse.

Interessert? Les videre, eller trykk her for å sende en enkel søknad!


Om arbeidsgiver

Vesterålen barnevern er en interkommunal barneverntjeneste for Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Tjenestens 37 årsverk skal gi gode faglige barneverntjenester til regionens ca. 32.000 innbyggere. Ansatte i barneverntjenesten har kontor og oppmøte i fem av de seks eierkommunene. Sortland kommune er vertskommune, og her ligger tjenestens hovedkontor i tidsriktige lokaler. Vesterålen barnevern som fagområde er organisatorisk plassert hos kommunalsjef oppvekst.

Siden etableringen har Vesterålen barnevern utviklet en moderne og differensiert tjeneste.

Vårt hovedmål er å sikre barn, ungdom og deres familier hjelp til rett tid, ihht lov om barneverntjenester. Barnets beste er styrende og barnets stemme er tydelig i vårt arbeid. Vi jobber daglig med å skape gode, trygge og helhetlige løsninger for barn og unge, i nær samhandling med barnet, familien og nære nettverk, og andre tjenester med ansvar og kompetanse i forhold til barn.

Du kan lese mer om oss på vår hjemmeside www.vestbv.no

Barnevernkonsulenter

Stillingens ansvarsområde:

Gi gode og forsvarlige tjenester i henhold til lov, forskrifter og interne rutiner i samarbeid med barn og familier som mottar tiltak fra Vesterålen barnevern

Hovedoppgavene som barnevernkonsulent er å gjennomføre barnevernundersøkelser, iverksette tiltak og evaluere og følge opp tiltak for barn, både i hjemmet, i fosterhjem eller på institusjon.

Den daglige jobben skjer i tett samarbeid med barnet og familien det gjelder, og ofte i nært samarbeid med andre instanser. Det forventes deltagelse i forebyggende arbeid i samarbeid med andre tjenester for barn og familier, og deltakelse i utvikling av et samarbeidende, kompetent og åpent Vesterålen barnevern.

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning på høgskole/ universitetsnivå
 • Relevant videreutdanning er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • God arbeidskapasitet, fleksibilitet og egnethet for stillingen vektlegges
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter

Det må regnes med en del reising og ettermiddagsjobb.

Oppgavene som er opplistet, er ikke fullstendige.

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt i stillingen. Sertifikat er en forutsetning for ansettelse.


Avdelingsleder

Stillingens ansvarsområde:

 • Lede, kvalitetssikre og utvikle det faglige, personalmessige, økonomiske og administrative arbeidet i sitt team.
 • I samarbeid med ledelse og medarbeidere sikre at tjenesten er i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter.
 • Oppgavene er blant annet å:
 • Lede og kvalitetssikre det faglige arbeidet i teamet slik at barn og familier mottar gode og forsvarlige tjenester ihht. lover, forskrifter og interne rutiner.
 • Tilrettelegge og bidra til faglig utvikling i teamet blant annet ved systematisk oppfølging og veiledning av kontaktpersonene
 • Ansvarlig for personaloppfølging i forhold til sykefravær, HMS og opplæring av nyansatte
 • Bistå leder, fagleder og kontaktpersoner i ulike samarbeidsmøter ved behov
 • Drive aktiv kompetanseutvikling i Vesterålen barnevern i samarbeid med ledergruppen
 • Bidra til utvikling av gode samarbeidsformer og rutiner mellom barnevernet og ulike samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå
 • Videreutdanning innen barnevernfaglige emner og ledelse er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • God arbeidskapasitet, fleksibilitet, og egnethet for stillingen vektlegges
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsferdigheter

Vi tilbyr:

 • Et inkluderende og profesjonelt arbeidsmiljø i en god fungerende organisasjon med fokus på fag og fagutvikling
 • Fordelaktig pensjonsordning
 • Lønn i henhold til tariffavtale

Se vår hjemmeside for mer info: www.vestvb.no

Tilsettingsvilkår

 • Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
 • Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mangfold" oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Da barnevernet er en sterkt kvinnedominert sektor oppfordrer vi spesielt menn til å søke.

Sortland kommune er IA-bedrift, og vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. Offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.


Nærmere opplysninger kan fås ved å kontakte

 • barnevernleder Kari Mortensen på telefon 979 93 808
 • eller avdelingsleder Sissel Pedersen, telefon 90 60 63 98

Søknadsfrist: Søndag 18. juni

Send søknad enkelt via vårt skjema her:

 
Powered by Labrador CMS