STILLING LEDIG:

Vi utvikler en fornybar framtid i Arktis: Store Norske Energi søker prosjektingeniør

Vil du være med på å finne svarene på hvordan arktiske samfunn kan bli med på det grønne skiftet?

Om stillingen

Arbeidsgiver: Store Norske Energi AS

Stillingstittel: Prosjektingeniør fornybar energi

Stillingstype: Fast / heltid

Arbeidssted: Longyearbyen

Søknadsfrist: 8. januar

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Store Norske er et konsern med 100-årig historie. Konsernet har ulike forretningsområder og er en viktig industribedrift på Svalbard.

Vi er verdens nordligste gruveselskap, og vi leverer kull til ulike typer industriproduksjon og til energiverket i Longyearbyen. Vi er Longyearbyens største boligaktør, og vi driver med utvikling av både bolig og næringseiendom.

Gjennom datterselskapene Store Norske Gruve 3 AS og eierskapet av Isfjord Radio legger vi til rette for reiselivsvirksomheten på Svalbard. I Svea har vi et stort og viktig miljøprosjekt med avvikling og opprydding etter 100 år med gruvedrift. Gjennom datterselskapet Pole Position Logistics AS er vi en sentral logistikkaktør på Svalbard og i Arktis. I tillegg jobber vi med nye utviklingsmuligheter.

Les mer på vår nettside.

Store Norske på Svalbard utvikler et nytt energiselskap som skal bidra til å akselerere energiomstillingen fra fossil til fornybar energi i Arktis.

Over 1500 off-grid-samfunn og -stasjoner i Arktis har i dag energiforsyning som i hovedsak er basert på fossile energikilder.

Store Norske har over 100 års erfaring med energiforsyning og industriell aktivitet i krevende klimatiske forhold på Svalbard knyttet til kullgruvevirksomheten.

Gjennom prosjekter for energiomstilling på Svalbard videreutvikler vi denne kompetansen og skal fremover bidra til det «grønne skiftet» ved å bygge, eie og drifte fornybare energianlegg på noen av klodens mest utfordrende lokasjoner.

Fornybar energi er en viktig strategisk satsing i omstillingen av Store Norske. Satsingen er organisert i datterselskapet Store Norske Energi som er i gang med bygging av pilotanlegg, fullskala solenergianlegg og flere utviklings- og samarbeidsprosjekter både innen energiproduksjon, energilagring og energieffektivisering.

Selskapet samarbeider tett med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) for å utvikle et sterkt kompetansemiljø i Longyearbyen knyttet til Arktisk fornybar energiforsyning.

Vi har økende aktivitet, med konkrete byggeprosjekter, tidligfase utredninger og FoU-prosjekter, og ønsker å styrke teamet ytterligere med mer teknisk faglig kompetanse.

Hos oss får du:

 • Muligheten til å jobbe med utfordrende tekniske problemstillinger relatert til fornybar energiproduksjon i ekstreme omgivelser.
 • Variert arbeidshverdag med en viktig rolle i det grønne skiftet i Arktis og omstillingen av et historisk selskap på Svalbard.
 • Muligheten til å bo på eksotiske Svalbard.
 • Konkurransedyktige betingelser inkl. bl.a. subsidiert bolig i Longyearbyen og dekning av flyttekostnader.
 • Vi ønsker at du skal bistå med teknisk fagkompetanse innen fornybar energiproduksjon og energisystemer i ulike faser av selskapets prosjekt- og utviklingsaktiviteter.

For å gjøre det må du ha grunnleggende fagkunnskap og erfaring for å kunne bidra i prosjekter rettet mot ulike teknologiske løsninger.

Eksempler på løsninger vi jobber med er solceller, vindturbiner, batteri, generatordrift geotermiske brønner og hydrogen.

Viktige arbeidsoppgaver vil være:

 • Tekniske (og teknoøkonomiske) vurderinger, beregninger og analyser.
 • Design/tidligfase prosjektering av energi-anlegg.
 • Bidrag i FoU-prosjekter.
 • Utvikling, oppdatering og vedlikehold av driftssystemer.
 • Oppfølging av anlegg under utbygging og i drift. Arbeidssted vil være Longyearbyen. Noe reiseaktivitet kan forekomme.

For å lykkes med dette, tror vi du:

 • Har høyere utdanning innen eenergiteknologi eller andre relevante fag.
 • Har relevant erfaring. Minimum 3 års erfaring fra energibransjen (f.eks. energi-, rådgivnings- og/eller teknologi selskap) er en fordel.
 • Har erfaring med tegnings- og modelleringsverktøy og snakker og skriver flytende skriftlig og muntlig i norsk og engelsk.

Vi ønsker oss en ny kollega som er analytisk, har høy faglig integritet og som motiveres av krevende utfordringer.

Du må kunne jobbe godt i team, være løsningsorientert og bidra til et positivt samarbeidsklima.

Samtidig må du trives med å arbeide selvstendig uten tett oppfølging. God arbeidsetikk, entreprenørånd og evnen til å finne gode løsninger med begrensede ressurser er andre ønskede egenskaper vi ser etter.


Spørsmål om stillingen kan rettes til:

 • stabsdirektør Rigmor Abel, tlf 913 35 247 eller e-post
 • leder energi Guttorm Nygård, tlf 991 00 656 eller e-post

Søknadsfrist: 8. januar

Send søknad her


Powered by Labrador CMS