STILLING LEDIG:

Foto: Ørjan Bertelsen.

Nordreisa kommune søker arealplanlegger

Har du bakgrunn fra samfunns- eller arealplanlegging, samfunnsvitenskap eller naturforvaltning? Da kan det være deg vi søker etter. Vi tilbyr et godt og inkluderende arbeidsmiljø, og muligheter for personlig og faglig utvikling.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Nordreisa kommune

Stillingstittel: Arealplanlegger

Stillingstype: Fast / Heltid

Arbeidssted: Storslett

Søknadsfrist: 22. mars

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Nordreisa kommune har ca 5000 innbyggere. Kommunesenteret, Storslett, er regionsenter i Nord-Troms, med en rekke offentlige og private servicefunksjoner, et godt utbygd helsevesen, godt skole- og barnehagetilbud, videregående skole med bl.a. Nord-Norsk Skilinje.

På Storslett er det også tilbud om høyere utdanning gjennom Nord-Troms studiesenter.

Via Sørkjosen Lufthavn er det daglig flyforbindelse til Tromsø og Hammerfest, E6 går igjennom kommunen, og der er gode bussforbindelser mot nord og sør.

Nordreisa kommune har rundt 700 medarbeidere som utfører mange og varierte oppgaver, med et bredt tjenestespekter til befolkningen. Nordreisa kommune tar sitt samfunnsansvar på alvor og jobber for å realisere vår visjon "Mot et åpent kunnskapssamfunn".

For å imøtekomme fremtidens utfordringer og muligheter trenger vi engasjerte, kompetente og ansvarsbevisste medarbeidere.

Stillingen er todelt, hvor 50 % av stillingen ligger under det interkommunale plankontoret for Nord-Troms, mens den andre delen ligger virksomhet Utvikling i Nordreisa kommune.

Det er Nordreisa kommune som vil være arbeidsgiver for begge stillingsdelene. Utvikling er i sektor for Drift og utvikling.

Vi har ledig i 100 % fast stilling. Tiltredelse snarest.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Revidere/arbeide med kommuneplanens arealdel, samfunnsdel og kommuneplaner
 • Behandling av private detaljreguleringsplaner
 • Kartarbeid
 • Kontakt og veiledning ovenfor publikum
 • Saksforberedelse til politisk behandling, medvirkning og samarbeid med kommunens innbyggere, myndigheter, utbyggere, og andre interesserte
 • Andre oppgaver innenfor virksomheten kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker personer med følgende kvalifikasjoner/fagbakgrunn: Samfunnsplanleggere, arealplanleggere, samfunnsvitere, naturforvaltere
 • Planfaglig kompetanse er en fordel
 • Kartkompetanse og kjennskap til plan- og bygningsloven er ønskelig og er en viktig del av jobben
 • Minimum treårig høgskole eller universitet. Personer med solid erfaring med planfag i privat og/eller offentlig sektor inviteres også til å søke
 • Meget god muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne på norsk.
 • Førerkort kl B

Er du interessert i å bekle en spennende stillingene vi har i Nordreisa kommune?

– Som arealplanlegger vil du spille en viktig rolle i utviklingen av kommunen vår. Du får jobbe tett opp mot politisk- og administrativ ledelse i kommunen og du blir sentral i arbeidet med å planlegge for Nordreisas framtid. Stillingen blir en del av driftssektorens team, og du får jobbe tett sammen med øvrige sektorer i kommunen.

– Kommunalsjef Dag Funderud.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, initiativrik og strukturert arbeidsform
 • Egenskaper og engasjement til å arbeide selvstendig og i team, samt være serviceinnstilt
 • Du må være selvgående, ryddig og ansvarsbevisst
 • Du må ha evner til å jobbe strukturert og effektivt
 • Personlig egnethet er viktig og vil vektlegges

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Fleksibel arbeidstid
 • Flyttegodtgjøring etter nærmere avtale
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø, kollegaer med høy kompetanse og godt humør

Nordreisa kommune omfattes av ordningen med nedskriving av studielån, gratis barnehage fra høsten 2023 og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark. Les mer her.

Stillingen er plassert i sektor for Drift og utvikling. Utviklingsvirksomheten har ansvaret for jordbruk, skogbruk, viltforvaltning, miljø, forurensning, motorferdsel, deling, byggesaksbehandling, oppmåling, planlegging og næringsutvikling.

I stab har vi også prosjektleder og ingeniør for kommunale byggeprosjekter.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Fra: Reisastua Lodge.

Spørsmål om stillingen rettes til:

 • Virksomhetsleder, May Halonen, tlf 77 58 80 42 eller
 • Kommunalsjef, Dag Funderud, tlf 77 58 80 41

Søknadsfrist: 22. mars

Send søknad her


Nord-Troms Plan og Eiendom

Nord-Troms Plan og Eiendom er et kommunalt oppgavefelleskap bestående av kommunene Lyngen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Samarbeidet har som mål å styrke den kommunale planleggingen og samfunnsutviklingen i Nord-Troms.

Dette skal oppnås ved å utnytte de ressursene som finnes i samarbeidskommunene og samle dem. På denne måten vil man være mindre sårbar for turnover, utnytte flere stordriftsfordeler og kunne utnytte synergier for å produsere planer av høyere kvalitet på kortere tid enn hver kommune kan gjøre for seg selv.

Nord-Troms Plan og Eiendom består av syv ansatte hvorav tre jobber på plankontoret på Halti på Storslett og de resterende fire sitter på hvert sitt rådhus i samarbeidskommunene. Til sammen består samarbeidet av et faglig sterkt fagmiljø med bred kunnskap innenfor relevante fagområder.

Powered by Labrador CMS