STILLING LEDIG:

Sjelden jobbmulighet i unikt samarbeid: Her kan du bygge nordnorsk kompetanse på bærekraft

FN-organisasjonen UN Global Compact vil styrke næringslivets kompetanse på bærekraft. I samarbeid med tre nordnorske bedrifter søker de nå en engasjert og selvstendig prosjektleder.

Det vil de neste årene være helt avgjørende for bedrifter i Norge - og verden for øvrig, å øke fokuset på bærekraft og gjennomføre konkrete tiltak for å redusere klimautslippene.

Det vil også være helt i tråd med bærekraftsmålene.

Mangel på kompetanse og interne ressurser gjør derimot omstillingen til det grønne skiftet utfordrende for mange bedrifter.

UN Global Compact Norge gjennomførte derfor i fjor en prosess i løsningsplattformen «Bærekraftig Business i Arktis».

Fakta om samarbeidet og de tre bedriftene

UN Global Compact Norge

 • UN Global Compact er verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft, og har en raskt økende medlemsmasse bestående av både store og små bedrifter. Globalt, nasjonalt og regionalt tar vi et ansvar for å utvikle verktøy, arenaer og programmer for å sikre økt kompetanse- og kapasitet på bærekraft. Vi bidrar også til å skape samarbeid på tvers av bedrifter for å løse komplekse bærekraftsutfordringer.
 • UN Global Compact Norge er medlemsstyrt og har for øyeblikket over 400 medlemmer. I Norge har vi et eget styre bestående av bedrifter og andre aktører som er relevante for næringslivet.
 • UN Global Compact Norge organiserer en rekke ulike type medlemsaktiviteter og arrangementer, og har et bredt tilbud for kompetanseheving på bærekraft. De viktigste aktivitetene vi har for medlemmer er nettverk, kompetanseprogram og løsningsplattformer.

Les mer om UN Global Compact Norge her

Calanus AS

 • På Sortland i Vesterålen har selskapet bygget og tatt i bruk verdens første og eneste fabrikk for prosessering av dyreplanktonet Calanus finmarchicus. Her produseres hovedproduktet, Zooca Calanus Oil.
 • Zooca Calanus Oil selges både i Norge og internasjonalt som kosttilskudd.
 • I tillegg til å produsere kosttilskudd til mennesker, produserer fabrikken ulike protein- og ingrediensprodukter som benyttes i fòr til oppdrettsfisk, samt hund og katt. På den måten går ingenting til spille av den næringsrike ressursen.
 • I Calanus AS jobber det en gjeng dedikerte forskere, marinøkologer, ingeniører, produksjonseksperter, produktutviklere, kundekonsulenter, selgere og markedsførere som hver dag går på jobb for å gjøre næringsstoffene i dyreplanktonet Calanus finmarchicus tilgjengelig for flest mulig.

Les mer om Calanus AS her

Stella Polaris AS

 • Stella Polaris AS er Norges største produsert på pillede reker. Bedriften er lokalisert i Kårvikhamn, 25 km nord for Finnsnes, og har ca. 60 ansatte i produksjon og salg.
 • Bedriften produserer ca. 4.000 tonn pillede reker hvert år, til en verdi av kr 4-500 millioner kroner.
 • Produktene selges globalt via eget salgskontor til supermarkedskjeder og aktører innefor hotell, restaurant og catering.
 • Stella Polaris eier selskapet Marealis AS som har utviklet, dokumentert og kommersialisert et klinisk dokumentert blodtrykksdempende produkt med merkenavnet PreCardix®.
 • De aktive ingrediensene i PreCardix er ekstrahert fra rekeskall. Stella Polaris har også produksjon av rekeskallmel som brukes som ingrediens i mat og fôr. På denne måten sikres full utnytting av råstoffet.

Les mer om Stella Polaris AS her

Drytech AS

 • Det som startet for 30 år siden i en garasje har utviklet seg til en internasjonal energileverandør til mer enn 20 land. Drytech har laget et bredt sortiment av måltider og retter som skapt for alle type turer.
 • Bedriften produserer skikkelig god hjemmelaget mat som gir deg energi når kroppen din trenger det mest. – Rask, smaksrik og sunn energi. Hver dag til alle døgnets timer over hele verden spises vår turmat på fjelltopper, polare ekspedisjoner, av soldater, maratonløpere, helsepersonell i flyktningeleirer og av familier på helgetur.
 • I nord jakter og høstes det når råvarene er på sitt aller beste - akkurat slik våre forfedre gjorde. Bedriften håndplukker alle leverandører og kjenner opphavet til hver ingrediens. Maten lages helt fra bunn av på deres eget kjøkken.
 • Hemmeligheten ligger ikke i oppskriftene. Det er måten maten frysetørkes på som holdes tett til brystet. Drytech har klart å utvikle en egen skånsom metode som beholder den unike smaken og konsistensen i råvarene.
 • Drytech holder til i Tromsø, bare 130 mil fra Nordpolens enorme iskappe, og må derfor ha et tett og fleksibelt samarbeid med deres kunder rundt om i verden.

Les mer om Drytech AS her

– I dette arbeidet skulle vi jobbe med små og mellomstore bedrifter i nord, se på deres utfordringer knyttet til bærekraft, og sammen finne mulige løsninger på bærekraftig næringsutvikling, forklarer regionleder i UN Global Compact Norge, Lotte Lindbjør.

– For liten kapasitet og mangel på kompetanse gjør det utfordrende for bedrifter å jobbe med bærekraft hver for seg. Vi fikk derfor en idé om å se på muligheten for at flere bedrifter kunne dele på en bærekraftansvarlig.

UN Global Compact Norge, Drytech AS, Stella Polaris AS og Calanus AS går nå, med støtte fra Innovasjon Norge, sammen om et spennende og unikt samarbeidsprosjekt på bærekraft.

I den forbindelse søker de en prosjektleder / bærekraftansvarlig som skal jobbe tett sammen med bedriftene og blant annet foreslå konkrete tiltak i hver bedrift.

Er dette drømmejobben? Bla videre for å lese mer, eller meld din interesse her!

Spennende og sjelden karrieremulighet

Den nye prosjektlederen blir ansatt i UN Global Compact Norge, og vil jobbe tett sammen med hver av de tre samarbeidsbedriftene – som hver for seg har opparbeidet sterke og internasjonale merkevarer.

Hovedmålet blir å styrke bedriftenes satsing på bærekraft, og utvikle livssyklusanalyser (LCA).

Livssyklusanalyser danner grunnlaget for miljødeklarasjon som allerede er etterspurt og forventet fra flere kommuner, og etterspørselen vil trolig øke i fremtiden.

– Vi har alle hårete mål og ønsker å vokse videre, men vi er på ulike stadier i bærekraftsarbeidet og vil dermed også ha ulike behov, sier prosjektleder i Drytech, Monica Mathiassen.

Bærekraftansvarlig vil derfor få jobbe med mange varierte og spennende arbeidsoppgaver.

– Prosjektleder vil opparbeide seg en verdifull erfaring, og en unik kompetanse som du ikke finner andre steder i landet.

– Og vi må vel kunne si at stillingen er helt unik, da den ikke finnes i Nord-Norge?

– Den finnes ikke i Norge, det sier noe om mulighetene man får. Det betyr ikke at prosjektlederen vil jobbe alene, men kommer inn i en global organisasjon med et stort nettverk rundt seg, som har solid kompetanse på flere områder, forklarer Lindbjør.

Store prosjekter i fremtidens bransje

Ny prosjektleder skal også arrangere samlinger for bedriftene for å sikre erfaringsdeling, samt jobbe med konkrete utfordringer og mål innad i hver bedrift.

Monica Mathiassen, har i sin rolle som bærekraft ambassadør på Drytech, tatt del i arbeidet rundt selskapets bærekraftstrategi.

– Vi har satt oss mål om å implementere og utvikle våre bærekraftmål og kompetanse sammen med alle ansatte i Drytech.

Som næringsmiddelbedrift har de også som mål om å redusere deres matsvinn med 55% innen 2030.

Vi er stolte over å ha redusert matsvinnet i 2022 sett mot årets første måneder i 2021 med 47%. Vi ser at felles fokus og samarbeid gir resultater.

Drytech planlegger videre vekst i Norden og Europa, i en tid med omstilling og endring i næringsmiddelindustrien.

Drytech sine produkter nytes hvor som helst og når som helst - året rundt. Foto: Kari Scheibevaag
Drytech sine produkter nytes hvor som helst og når som helst - året rundt. Foto: Kari Scheibevaag
Foto: Tonje Blomseth
Foto: Tonje Blomseth
Monica Mathiassen i Drytech i møte med selveste statsministeren. Foto: privat
Monica Mathiassen i Drytech i møte med selveste statsministeren. Foto: privat
Stella Polaris: produksjonsanlegg og hovedkontor i Kårvikhamn.
Stella Polaris: produksjonsanlegg og hovedkontor i Kårvikhamn.
La deg inspirere til å sette reker på menyen. Sjekk ut spennende oppskrifter på stellapolaris.no
La deg inspirere til å sette reker på menyen. Sjekk ut spennende oppskrifter på stellapolaris.no
Rekene blir i hovedsak fanget i arktiske farvann rundt Svalbard og i Barentshavet.
Rekene blir i hovedsak fanget i arktiske farvann rundt Svalbard og i Barentshavet.
Zooca Calanus® Oil selges både i Norge og internasjonalt til bruk i kosttilskudd.
Zooca Calanus® Oil selges både i Norge og internasjonalt til bruk i kosttilskudd.
Zooca® har en god gjeng engasjerte og dedikerte ansatte.
Zooca® har en god gjeng engasjerte og dedikerte ansatte.
Zooca er opptatt av at høstingen av raudåte (Calanus finmarchicus) skal skje på en bærekraftig måte.
Zooca er opptatt av at høstingen av raudåte (Calanus finmarchicus) skal skje på en bærekraftig måte.

– For oss blir kompetanse og organisasjonsutvikling en bærebjelke i vår utviklingsreise. Bærekraft skal være en driver for innovasjon hos oss, og derfor er dette samarbeidet så viktig for oss.

Stella Polaris arbeider intensivt med energioptimalisering og utfasing av fossilt brensel, med mål om å være fullelektrifisert innen 2024.

I tillegg har de en dedikert satsing på restråstoff og utnyttelse av hele råstoffet. De mest ambisiøse planene er utviklingsarbeid for bruk av kjernekraft som energiløsning ombord i reketrålere.

Calanus AS, som utvikler produkter basert på raudåte, har et utstrakt samarbeid med organisasjoner som tilbyr sertifiseringer for bærekraftig bruk og forvaltning av marine ressurser, eksempelvis Friend of the Sea.

– Vi har alle innovasjon og naturressurser i våre hender. Vi tilbyr produkter som kommer fra havet og arktis. Denne kombinasjonen er unik i seg selv. Det vi henter fra naturen skal forvaltes på en god måte, og vi tar det på alvor, sier Mathiassen.

Kompetanse som skal styrke hele landsdelen

I følge Lindbjør har nordnorske bedrifter god forståelse for bærekraft og er godt i gang med arbeidet, men de mangler det riktige rammeverket.

Å drive bærekraftig næring er og blir en stor omstilling for mange bedrifter. Alle tiltak må konkretiseres, systematiseres og settes i faktisk drift.

Gjennom det nye prosjektet planlegger bedriftene å etablere viktig realkompetanse på bærekraft og livssyklusanalyse. Dette er det allerede stor etterspørsel etter, og vil komme til å øke i fremtiden.

Kompetansen vi opparbeider oss vil ikke bare tilhøre UN Global Compact og de tre samarbeidsbedriftene, men vi har som mål å dele kunnskapen slik at det kommer hele landsdelen til gode.

En av oppgavene blir å lage en samarbeidsmodell for SMBer i nord, som flere bedrifter i Norge kan ta i bruk i fremtiden. Målet er å få til en raskere omstilling og innsats rundt bærekraft - og i det store bildet nå bærekraftsmålene.

– Vi i UN Global Compact Norge har kjempetro på prosjektet og vi har allerede fått nasjonal oppmerksomhet. Nå ser vi veldig frem til å få på plass en prosjektleder, avslutter Lindbjør.

5 gode grunner til å søke på jobben som prosjektleder / bærekraftansvarlig

 1. Skal jobbe for verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft og verdens bærekraftsmål - en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene

 2. En spennende stilling i et unikt og nytt samarbeidsprosjekt

 3. Bygge og tilføre viktig kompetanse på bærekraft i nord, som senere kan være til inspirasjon og hjelp for andre bedrifter

 4. Varierte arbeidsoppgaver i et innovativt miljø

 5. Skal samarbeide og jobbe for tre ulike nasjonale bedrifter - alle med en sterk og internasjonal merkevare

Fiskebåt på fjorden
Fiskebåt på fjorden

Samarbeidsbedriftene tilbyr alle produkter som kommer fra arktiske farvann...

Og har stort fokus på bærekraftig høsting og produksjon

Vil du være med å forme en unik samarbeidsmodell for bærekraft i små og mellomstore bedrifter?

Om stillingen

Arbeidsgiver: UN Global Compact Norge

Stillingstittel: Prosjektleder

Stillingstype: Heltid / prosjekt (ett års midlertidig stilling med mulighet for forlengelse)

Arbeidssted: Tromsø

Søknadsfrist: 20. november (kandidater blir vurdert fortløpende)

Send søknad her

Om arbeidsgiver

UN Global Compact er verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft, og har en raskt økende medlemsmasse bestående av både store og små bedrifter.

Globalt, nasjonalt og regionalt tar vi et ansvar for å utvikle verktøy, arenaer og programmer for å sikre økt kompetanse- og kapasitet på bærekraft.

Vi bidrar også til å skape samarbeid på tvers av bedrifter for å løse komplekse bærekraftsutfordringer.

UN Global Compact Norge, Drytech AS, Stella Polaris AS og Calanus AS har gått sammen om et spennende samarbeidsprosjekt som skal styrke aktørenes posisjon på bærekraft.

Vi søker nå en prosjektleder som skal lede arbeidet på tvers av de fire aktørene. Prosjektleder ansettes hos UN Global Compact Norge, og vil inngå i avdeling region og politikk.

Du vil jobbe tett sammen med regionleder i nord, Lotte Lindbjør.

I denne stillingen vil du jobbe tett med bedriftene Drytech, Calanus og Stella Polaris for å styrke deres individuelle bærekraftssatsing, med et mål om å utvikle livssyklusanalyser på produkt/produktporteføljer.

Du vil også være ansvarlig for å gjøre UN Global Compact og FNs 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv bedre kjent for flere bedrifter i regionen.

Ønskede egenskaper:

 • Arbeider selvstendig og har solid gjennomføringsevne

 • Initiativrik og løsningsorientert

 • God til å kommunisere og bygge relasjoner

Ønsket kompetanse:

 • Du har kompetanse og erfaring med å jobbe med bærekraft i næringslivet, gjerne også med livssyklusanalyser

 • Du har prosjektforståelse og kunnskap om hvordan prosjekter planlegges, gjennomføres og sluttføres

 • Du har erfaring med å lede kreative prosesser, som for eksempel workshops

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Bygge og videreutvikle bærekraftsarbeidet i Stella Polaris, Calanus og Drytech

 • Utvikle en god samarbeidsmodell på bærekraft som kan benyttes av SMBer over hele landet

 • Sikre erfaringsdeling på tvers av bedriftene gjennom eksempelvis fellessamlinger

 • Utarbeide livssyklusanalyser for bedriftenes produkter/produktporteføljer

UN Global Compact tilbyr:

 • Gode muligheter for egenutvikling

 • Variert arbeidshverdag med stor mulighet for påvirkning

 • Mulighet for å styrke din kompetanse for bærekraft innen flere sektorer

 • Å bli del av en FN-organisasjon i vekst

 • Et svært godt og internasjonalt arbeidsmiljø

 • Fleksibel arbeidstid

Vi mener at mangfold er en styrke og ønsker medarbeidere med ulike bakgrunner, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Hos oss vil du få en innholdsrik og givende hverdag med store muligheter for å påvirke egen arbeidshverdag. Du vil være en del av en raskt voksende avdeling, og samarbeide tett både internt og eksternt. Arbeidssted er Tromsø og periodevis reising må påregnes.

Prosjektlederen vil rapportere til leder for politikk og regioner, Oda Bjerkan.


Dersom du har spørsmål om organisasjonen eller stillingen er du velkommen til å ta kontakt på telefon eller e-post. Du kan lese mer om oss på våre nettsider.

Tiltredelse: Snarest mulig

Kontaktinformasjon: Leder for politikk og regioner Oda Bjerkan, e-post, eller +47 476 87 722

Søknadsfrist: 20. november (kandidater blir vurdert fortløpende)


Powered by Labrador CMS