STILLING LEDIG:

Ordfører Wenche Pedersen og varaordfører Hanne Harila håper på mange gode kandidater.
Ordfører Wenche Pedersen og varaordfører Hanne Harila håper på mange gode kandidater.

Denne jobben har ikke vært ledig på 15 år: Nå søker Vadsø kommune ny toppleder

Og som kommunedirektør kan du bli med på et av de viktigste regionale utviklingsprosjektene i Norge. – Vi tror dette vil være en attraktiv stilling, sier ordfører Wenche Pedersen.

Her kan du også høre mer om jobben:

Vadsø, Varanger, Finnmark.

Strengt tatt ikke lengre nord enn Tromsø. Men øst for den 29. lengdegrad, omtrent på linje med Istanbul, St. Petersburg og lengre øst enn Minsk.

En by hvor finsk og kvensk var i flertall for 150 år siden. Et flerkulturelt samfunn som alltid har vært bygget på innvandring. Og en kultur som fortsatt preger kommunen, med sine 5500 innbyggere.

Men også en region med utfordringer. Befolkningsutviklingen naturlig nok den viktigste. I fjor bestilte de fem kommunene på Nord-Varanger en analyse fra Menon for å beskrive situasjonen.

Og det viktigste: Foreslå tiltak for å skape ny vekst og tiltrekke seg flere innbyggere.

– Budskapet er at det ikke er for sent å snu utviklinga, hvis vi tar de riktige grepene, sier ordfører Wenche Pedersen.

Jobb for deg? Bla videre for å lese mer, eller gå rett til søknadsskjema her

Det er et hav av muligheter i Varanger. Hvordan utvikler vi regionen best mulig fremover?

Jobber for enda sterkere tiltak

Derfor samlet kommunene seg om prosjektet Varanger=Utvikling, hvor Menon blant annet anbefaler langt sterkere personrettede tiltak for regionen.

Som å doble avskrivingen av studielån, økt barnetrygd, tilskudd til boliger for unge og tilrettelegging for statlige arbeidsplasser.

Økt samarbeid mellom kommunene og smartere bruk av teknologi er også blant forslagene.

– Vi må tiltrekke oss 140 flere innbyggere hvert år fremover. Det er hva kommunene trenger for å opprettholde folketallet, sier Pedersen.

Et slikt arbeid krever stor innsats fra politikere, administrasjon, regionale og statlige myndigheter.

For kommunens øverste leder vil det alltid være viktigst å lede en egen virksomhet. Men nettopp dette spesielle prosjektet i Varanger gir en ekstra dimensjon til jobben.

– Dette er et kritisk prosjekt for Vadsø, og vi er den største kommunen i samarbeidet. Så vår nye kommunedirektør blir selvsagt viktig for prosjektet, og utviklingen av Varanger fremover, sier Pedersen.

Et lite glimt av Varanger:

Kommer til «dekket bord»

Det kan være mange foranledninger til ledige toppjobber i kommunene. Rådmenn kommer og går, ofte ganske hyppig. Gjerne forbundet med uro og problemer.

Slik er det ikke i Vadsø. Her gir Jens Betsi seg nå etter 15 år som rådmann, og forholdene i virksomheten beskrives som gode.

Vadsø rådhus, midt i sentrum av byen.
Vadsø rådhus, midt i sentrum av byen.

Dekket bord er et uttrykk som går igjen fra både ansatte, tillitsvalgte og politikere. Om en organisasjon med 650 ansatte og over 400 millioner kroner i omsetning.

– Det betyr selvsagt ikke at vi ikke har utfordringer, i Vadsø som i alle andre kommuner. Akkurat nå er vi på vei fra to år med pandemi og til en flyktningekrise, som kan prege de neste årene, sier ordfører Wenche Pedersen.

– Men det hjelper at vi er en kommune med orden, struktur, systemer og godt samarbeid med ansatte.

Det håper ordføreren selvsagt den nye kommunedirektøren også skal bidra til. Men om dette blir litt som å «hoppe etter Wirkola», understreker politikerne samtidig:

– Vi vet jo hva vi har hatt i 15 år, og har vært veldig vant til han Jens. Så vil det alltid være ny dynamikk i denne typen jobber, og en ny kommunedirektør må selvsagt være seg selv, sier Pedersen.

Gjøre politikerne gode

Et annet viktig aspekt med jobb som kommunedirektør er selvsagt det mye omtalte skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon.

Administrasjonen skal utrede saker som kommunedirektøren legger fram. Politikerne vedtar dette – eller noe helt annet. Som administrasjonen i neste omgang skal iverksette.

Tre av politikerne en ny kommunedirektør vil møte ofte: Ap-politiker Willy Pedersen, ordfører Wenche Pedersen og varaordfører Hanne Harila.
Tre av politikerne en ny kommunedirektør vil møte ofte: Ap-politiker Willy Pedersen, ordfører Wenche Pedersen og varaordfører Hanne Harila.

Rollene er ulike, men målet helst det samme, understreker varaordfører Hanne Harila:

– En kommunedirektør bør jobbe utfra et ønske om å gjøre politikerne gode, og vi ønsker oss en administrasjon løfter sammen med oss. Er papirene gode, gjør det politikken bedre.

– Samtidig ønsker vi oss en som kan si fra, sette foten ned når vi går inn på områder hvor vi ikke skal være. Det krever både god forståelse og kommunikasjon, sier Harila.

Vadsø er også en kommune som skal være tilgjengelig, understreker politikerne. Både kommunedirektørens og ordførerens kontor har relativt åpne dører i 2. etasje på rådhuset.

– Vi er her for innbyggerne, og da må vi også være tilgjengelig. Blant annet for å forklare det som ofte vil være ganske kompliserte sammenhenger, understreker ordfører Pedersen.

Noe av naturen Finnmark kan by på!

Hvem passer jobben for?

Stillingsutlysningen er relativt åpen. Her er det få absolutter og ingen skarpe formalkrav. Målet er å få flest mulig gode kandidater inn i prosessen, og deretter velge den beste.

– Så 15 års erfaring fra kommunal sektor er ingen forutsetning?

– Nei, jeg tror det er veldig mange veier til å bli kommunedirektør. Vi sier ikke spesifikt at vi vil ha en økonom, jurist eller samfunnsplanlegger, eller stiller strenge krav til hvilken utdannelse du trenger.

– Men det er klart at det er viktig med kjennskap og forståelse til offentlig forvaltning, og gjerne kommunal sektor, sier ordføreren.

Er du klar for denne utfordringen?

 

Vi søker kommunedirektør

Om stillingen

Arbeidsgiver: Vadsø kommune

Stillingstittel: Kommunedirektør

Stillingstype: Fast, heltid

Arbeidssted: Vadsø

Søknadsfrist: 6. mai

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Vadsø har naturen utenfor stuedøra og byen utenfor verandadøra. Kommunen har ca 5600 innbyggere og er fylkeshovedstad i Finnmark. Byen er handelssenter i Varanger og har flyplass, hurtigruteanløp, kafeer, utesteder, konserter, festivaler, utstillinger, god barnehagedekning, nye og attraktive skoler og boligfelt og fritidstilbud for enhver smak.

Vil du bli en av oss?

Sjekk ut www.vds.no

Sentral lederstilling venter deg i fylkeshovedstaden. Her kan du bli toppleder i en kommune med god styring, godt samarbeidsklima og store ambisjoner.

Vadsø er administrasjonssenter i Finnmark og den største byen i Varanger. Med drøyt 5500 innbyggere og et stort tilbud innen handel, service og tjenester, er vi også et viktig regionsenter.

Byen har mange kunnskapsarbeidsplasser innen offentlig forvaltning, noe som preger samfunnet. Vadsø har også et aktivt næringsliv med mange spennende bedrifter. Vi er omgitt av fantastisk natur året rundt og kan by på et variert tilbud innen kultur og fritid.

Med 650 ansatte er Vadsø kommune en stor og sentral arbeidsgiver i Øst-Finnmark. Når vår kommunedirektør velger å gå videre etter 15 år i jobben, søker vi hans etterfølger.

Vi jakter en stødig, reflektert og utviklingsorientert toppleder. Er det deg?

Jobben byr på mange oppgaver og ansvar, som igjen forutsetter en variert og bred kompetanse.

Dette kan vi oppsummere i tre hovedpunkter:

1. Toppleder for 650 ansatte

Vadsø kommune er en robust organisasjon med god økonomistyring og struktur. Det betyr at det ikke ligger noen «ryddejobb» og venter. Kommunedirektøren har ansvar for å drifte og videreutvikle virksomheten i tett samspill med våre folkevalgte, ansatte og ikke minst innbyggere. Vi har et viktig og godt partssamarbeid med tillitsvalgte.

I en stor organisasjon vil det alltid være slik at alle ikke er enige om alt, men hvordan vi håndterer prosesser er avgjørende for resultatet og alle som skal leve med beslutningen. Derfor søker vi en kommunedirektør som har:

 • Erfaring fra strategisk ledelse, organisasjonsutvikling og å lede andre ledere. Du kan lede gjennom dialog, involvering og god kommunikasjon med alle parter.
 • God erfaring med og innsikt i økonomisk styring.
 • Relevant høyere utdanning.

2. Medspiller og oversetter

En kommunedirektør er bindeleddet mellom politikere og administrasjon. De folkevalgte er ombud for innbyggerne, og det er politikerne som gjør de endelige vedtak. Før dette har administrasjonen utredet og innstilt, og skal til sist iverksette det politikerne bestemmer.

Dette samspillet er avgjørende for lokaldemokratiet og styringen av kommunen, og innebærer at du:

 • Forstår det spesielle forholdet mellom politikk og administrasjonen. Du bør ha erfaring fra offentlig sektor og gjerne kommunal virksomhet.
 • Kan tilrettelegge for et godt lokaldemokrati og gode politiske prosesser, gjennom saksbehandling, utredning og gjennomføring
 • Er i stand til å lytte, forstå og tolke politiske signaler. Gjennom samarbeid og dialog kan du også medvirke til god og gjennomførbar politikk.

3. En sentral utviklingsaktør

Budsjett og økonomiarbeid er viktig. Samtidig er planverket kanskje enda viktigere. Foruten våre egne kommuneplaner, deltar Vadsø også i samfunnsutviklingsprosjektet Varanger=Utvikling.

Gjennom grønn utvikling og nye regionalpolitiske tiltak er det strategiske målet stabil bosetting - i en region som er viktig, også av nasjonale og internasjonale geopolitiske hensyn.

Vadsø har en sentral rolle i dette arbeidet, og det betyr at din rolle blir viktig. Du må derfor:

 • Ha kjennskap til det kommunale planverket, relevante lover og hvordan øvrig offentlig forvaltning er viktig for vår utvikling.
 • Utvise engasjement og interesse i samspill med næringsaktører og andre samarbeidspartnere, for å bidra til utvikling og vekst i Vadsø
 • Ta den overordnede ledelsen av samfunnsutviklingsprosjekter, og bidra til en bærekraftig og mangfoldig Varanger-region

Lønns- og tilsettingsvilkår

 • Lønn etter avtale. Medlemskap i pensjonskasse.
 • Vilkår for stillingen følger de lover og avtaler som gjelder til enhver tid.

Vi tilbyr

 • Dekning av flytteutgifter i hht. reglement
 • Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du få årlig nedskriving av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000,- pr. år.
 • God pensjonsordning og forsikringsordning

For ytterligere informasjon om denne attraktive og utfordrende jobben som kommunedirektør i Vadsø kommune, ta gjerme kontakt med:

eller kommunens rådgivere i Heia Nord-Norge og Kjelseth Consulting:

Søknadsfrist: 6. mai

Send søknad til Vadsø kommune her


Søknad sendes på Vadsø kommunes elektroniske søknadsskjema. I søknaden oppgis minst to referanser. Skjema med nærmere opplysninger om fremgangsmåte finner du på vadso.kommune.no under 'ledige stillinger'. Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester. Hvis du kommer til intervju tar du med deg godkjente vitnemål og attester.

Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven.

Powered by Labrador CMS