Heia Nord-Norge rekrutterer:

Stine Benjaminsen er en av de dyktige kollegene i omsorgssektoren. Her under frokost på sykehjemmet.

Denne jobben har ikke vært ledig på 25 år: Solid ledermulighet i den lille kommunen utenfor Tromsø

Når Alf Lorentsen gir seg som etatsleder for helse og omsorg i Karlsøy kommune, kan du få det beste fra to verdener: En spennende karrieremulighet i distriktet, men samtidig bare en time fra Nord-Norges største by.

Publisert Sist oppdatert

En epoke er over når Alf Lorentsen, etatsleder for helse- og omsorg i Karlsøy kommune, går av og overlater roret til sin etterfølger. Lorentsen gikk inn i jobben i 1999, og har siden styrt etaten i nær 25 år.

Lorentsen går av med pensjon i vinter, og jakten på det som nå skal hete kommunalsjef helse og omsorg har startet..

Karlsøy kommune består av fem øyer, med kommunesenteret Hansnes på Ringvassøy. 

DINE NYE KOLLEGER? Ann-Ellen Johansen, avdelingsleder helse- og familie, Monica Nyrud, avdelingsleder sykehjemmet, etatsleder Alf Lorentsen, Ranveig Rafaelsen, avdelingsleder åpen omsorg, personal– og organisasjonssjef Aina Isaksen, Liv Skogvold, avdelingsleder Bryggetunet – og Marit Sørensen, virksomhetsleder sykehjemmet.

Her er hoveddelen av helsetjenestene i kommunen etablert. Det inkluderer et topp moderne omsorgssenter som sist ble oppgradert i 2016.

Helsetjenester skal leveres for alle de 2200 innbyggerne – men kommunen har samtidig en klar policy om en sentralisert struktur. Omsorg på institusjon og de fleste tjenestene holder derfor til i kommunesenteret.

Oppside for både karriere og lommebok

– Vi tar selvsagt gjerne i mot en erfaren leder. Men stillingen krever ikke at du må ha lang ledererfaring. 

– Derfor søker vi gjerne også talenter med de riktige egenskapene og evnen til å ta sektoren inn i fremtiden, sier personal- og organisasjonssjef Aina Isaksen i Karlsøy kommune.

Er dette deg? Bla videre eller gå rett til søknadsskjema her

Hun ble leder første gang i kommunen i ung alder, og trekker fram den store bredden man får i en litt mindre kommune.

– Du får en solid innsikt i helheten og drifta i hele den kommunale organisasjonen. Samtidig sitter du i kommunedirektørens ledergruppe, jobber tett på politikken, og får et unikt innblikk i hvordan kommunen drives, sier Isaksen.

Dette er altså en lederjobb med store muligheter. Både når det gjelder karriereutvikling, muligheter for å leve et godt liv – og de økonomiske fordelene, om du velger å bosette deg her:

Karlsøy kommune består av 600 øyer og mye hav.
Hansnes er kommunesenteret.
Kommunen er omringet av fjell og natur.
Her er friluftsmuligheter både vinter...
...og sommer!

For Karlsøy kommune ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark. Det betyr blant annet lavere skatt, billigere strøm og gratis barnehage. Og ikke minst årlig nedskriving av studielån med inntil 30.000 kroner.

Nærheten til Tromsø

Akkurat nå bygges det nye boliger under oppføring på Gamnes, én mil fra kommunesenteret i retning Tromsø.

Dette åpner også muligheten for at man kan etablere seg enda nærmere Nord-Norges største by, med alt den har å by på av uteliv, restauranter, kulturelle opplevelser, og nærhet til Tromsø lufthavn.

– Karlsøy kommune har et geografisk særpreg som skiller seg klart ut, og nærheten til Tromsø gjør at kommunen er attraktiv for nyetablerere, mener Aina Isaksen.

Nærheten betyr også noe for kommunen. De to kommunene samarbeider tett, blant annet om legevakt.

Og ja: Det er mulig å bo i Tromsø og jobbe i Karlsøy, noe flere ansatte og ledere gjør.

Robust kommune og veldrevne enheter

Avtroppende etatsleder Alf Lorentsen hadde ikke helsefaglig bakgrunn da han kom inn i jobben i 1999. Han var økonom og kom fra jobb som ligningssjef. Dette har gått riktig bra, i kombinasjon med sterk helsefaglig kompetanse forøvrig i sektoren.

– Helse og omsorgssektoren består av en relativt liten organisasjon der kommunalsjefen vil komme tett på de fire avdelingene og lære av dem. 

– Det er ikke et absolutt krav at man må ha helsefaglig bakgrunn, men vi ønsker en person som har høyere utdanning, og som kan gå inn med stort engasjement, sier Isaksen.

Avtroppende etatsleder Alf Lorentsen i samtale med Carina Ottesen og Jane O'Dwyer.

Alf Lorentsen forteller om veldrevne enheter, som ikke er preget av stort overforbruk. Arvtakeren kommer således ikke til noen ryddejobb.

– Akkurat disse utfordringene slipper vi. Du vil møte selvgående og erfarne ledere, som kan det de holder på med, og hvor folk trives. I Hjemmetjenesten har vi for eksempel et sykefravær på 2,5 prosent, sier Lorentsen.

– Så vil det garantert komme andre utfordringer: Eldrebølgen og mangel på folk vil prege Karlsøy, som alle andre kommuner, understreker han

Samtidig har kommunen en noe bedre økonomi enn mange andre. 

Oppdrettsnæringa sørger for store inntekter gjennom Havbruksfondet, og i den neste økonomiplanen pløyes 20 millioner kroner årlig rett inn i drifta. Kommunen får også inntekter fra Fakken vindpark som ligger på Vannøya.

Summen av disse inntektene gir ikke ubegrensede midler – men noe mer forutsigbarhet og økonomisk handlingsrom, også for denne sektoren.

Karlsøy kommune kan være ditt neste stoppested

Tar du steget?

Karlsøy kommune søker kommunalsjef helse og omsorg

Vil du ta lederansvar og jobbe med et viktig samfunnsoppdrag våre 2200 innbyggere?

Om stillingen

Arbeidsgiver: Karlsøy kommune

Stillingstittel: Kommunalsjef helse og omsorg

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Hansnes, Karlsøy

Søknadsfrist: 3. desember

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Karlsøy kommune er en kommune med engasjement for vekst og utvikling. Våre 2 200 innbyggere opplever en attraktiv bokommune gjennom gode barnehager, moderne skoler/oppvekstsenter, svømmehaller, idrettsanlegg og et aktivt kulturliv.I tillegg byr kommunen på en unik kyst og skjærgård med et mangfold av muligheter for friluftsliv, jakt og fiske.

Kommunesenteret Hansnes ligger kun én times kjøring fra Tromsø sentrum, samtidig som kommunen ligger i den statlige tiltakssonen, hvor bosetting i kommunen gir redusert skatt og avskriving av studielån.

Karlsøy i Troms er en liten kommune med store ambisjoner. Kommunen har 600 øyer, og befolkningen fordeler seg på fem av disse. Kommunesenteret Hansnes ligger på Ringvassøy.

Her har vi et godt utbygd tilbud med handel, service og offentlige tilbud, og herfra er det en times kjøring til Tromsø sentrum. Kommunen har et sterkt privat næringsliv og mange arbeidsplasser, særlig innenfor sjømat.

Kommunens tjenester innenfor helse og omsorg er hovedsakelig lokalisert til kommunesenteret, men vi har også tjenester på Vannøy, der omlag en tredjedel av befolkningen bor. Sektoren er organisert i fire avdelinger. Disse preges av solid drift, gode medarbeidere og engasjerte ledere.

Vi gjør nå en mindre endring der etatsleder blir titulert kommunalsjef. Og nå søker vi deg som har lyst til å bygge videre på vår gode drift innen helse og omsorg.

Hva går jobben ut på?

Som kommunalsjef har du et overordnet ansvar for strategi, drift og utvikling av alle tjenesteområdene i sektoren.

Du leder gjennom god økonomistyring, godt samarbeid og faglig utvikling, i samarbeid med den øvrige kommuneorganisasjonen.

Sektoren preges av god drift og godt utbygde tjenester. Sentrale utfordringer fremover vil blant annet være innenfor rekruttering og kompetanseutvikling.

Kommunalsjefen inngår i kommunedirektørens strategiske ledergruppe, og representerer kommunedirektøren i sektorens samarbeid med folkevalgte organer.

En utstilling på sykehjemmet.

Hvem er du?

Vi tror ikke det finnes én oppskrift eller bakgrunn som er fasit for hvem som er vår neste kommunalsjef. Derfor setter vi ikke krav om én bestemt utdanning eller bakgrunn.

Men vår nye leder må ha gode lederegenskaper, enten i form av lang erfaring eller talent. Dette handler mye om å være god på relasjoner, både i samhandlingen med ansatte, lederkolleger og folkevalgte.

Du har forståelse for offentlig sektor og vårt samfunnsoppdrag. Om du ikke har arbeidserfaring fra helse- og omsorgssektoren, bør du ha interesse og forståelse for fagfeltet.

Videre tror vi vår nye kommunalsjef har:

  • Høyere utdanning innen for eksempel helse, omsorg, statsvitenskap, ledelse eller økonomi. Lang og særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanning.
  • Relevant erfaring, gjerne fra helse, omsorg eller andre velferdstjenester. Du bør også ha ledererfaring og god økonomiforståelse.
  • Forståelse for offentlig forvaltning, samfunnsoppdraget og hvordan det er å jobbe i en politisk ledet og styrt organisasjon.

Personlig egnethet er viktig, og vil bli vektlagt. 

For å lykkes i denne jobben er det viktig med evne til å motivere, utvikle og lede de ansatte. Kommunikasjon, tillit, relasjoner og samhandling er andre viktige stikkord.

Hvorfor skal du ta denne jobben?

For deg som ønsker lederutfordringer og erfaringer fra offentlig sektor, er dette en god mulighet til å skaffe seg det. 

Her jobber du tett på bredden i hele kommuneorganisasjonen, i spennet mellom helse, omsorg, kommunal toppledelse og politisk nivå – sammen med gode kolleger og dyktige ledere.

I Karlsøy omsorgssenter har vi et sykehjem av nyere dato, og heldøgns omsorgsboliger. Vi har også en stabil legetjeneste.

Videre kan vi tilby:

  • Konkurransedyktig lønn etter avtale, god pensjonsordning og øvrige vilkår.
  • Gode muligheter for lederutvikling og videreutdanning.
  • Muligheter for flyttegodtgjørelse etter avtale. Kommunen vil også være behjelpelig med å finne bolig.

Karlsøy kommune inngår i en virkemiddelsone med lavere skatt, nedskriving av studielån, billigere strøm og nytt av året, gratis barnehage og gratis ferge.

I tråd med offentlighetslova vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Ønsker om unntak fra offentlighet må begrunnes, og vil bli vurdert ved søknadsfristen. Om ditt ønske ikke kan imøtekommes, vil du bli kontaktet og få muligheten til å trekke søknaden.


Høres dette ut som noe for deg?

Ta gjerne kontakt med 

  • personal– og organisasjonssjef Aina Isaksen, telefon 90024271 
  • eller kommunedirektør Leif Hovden, telefon 95264390

Eller våre rådgivere i rekrutteringsbyrået Heia Nord-Norge:

Søknadsfrist: 3. desember

Send søknad i vårt skjema her:

 
Powered by Labrador CMS