STILLING LEDIG:

Bli en del av et motiverende team i Vestvågøy: Vi søker vernepleier eller sykepleier til flere faste stillinger

Om stillingen

Arbeidsgiver: Vestvågøy kommune

Stillingstittel: Sykepleier/vernepleier

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Leknes

Søknadsfrist: 19. august

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Vestvågøy kommune er i vekst og er den største kommunen i Lofoten, med 11.500 innbyggere. Vi har sykehus, videregående skole og gode forbindelser med fly og hurtigrute. Idretts- og kulturlivet er rikt, og gode muligheter for et mangfoldig friluftsliv.

Vi er stolte av det arbeidet vi gjør, og er opptatt av at våre innbyggere og brukere skal få så gode tjenester som mulig.

Stolt Lofoting er vår visjon, og verdiene vi strekker oss etter er åpenhet, raushet, respekt, tillit og mangfold.

Nå har du mulighet til å bli en del av vårt sykepleie/vernepleie team! Ved Bo og Service vil du som sykepleier/vernepleier både ha din faste primærgruppe, men også være en del av et sykepleie/vernepleie-team på enheten.

Vi er en spennende arbeidsplass som kan tilby et bredt spekter av muligheter. Vi behøver deg med kompetanse om funksjonsnedsettelser, sammensatte behov og utviklingshemming. Dine faglige styrker er miljøterapeutisk arbeid, habilitering, rehabilitering, helsefremming og helsehjelp.

 • Vi kan tilby stillinger i ulike primærteam, enten du vil arbeide innen miljørettet arbeid eller klinisk sykepleie.
 • Vi kan tilby stillinger i ulike stillingsstørrelser og innenfor ulike fagfelt og oppgaver.
 • Vi har stilling både for deg som ønsker arbeid i turnus dag/aften/helg eller til deg som trives best på natt.
 • Vi kan tilby stilling både til deg som ønsker fast stilling, eller for deg som ønsker et vikariat. For deg som ønsker deltid stilling og for deg som ønsker heltid.

Bo og service yter hjemmetjenester i heldøgns omsorgsboliger og består av totalt 48, 7 årsverk fordelt på ulike avdelinger. Av disse er 43,7 årsverk tilknyttet hjemmetjeneste.

Ledige stillinger:

 • 1 X 75-100 % sykepleie/ vernepleie stilling med hovedansvar innen miljøterapeutiske tjenester til funksjonshemmede, arbeid langvakter hver 4.helg
 • 2 X 80-100 % sykepleie/ vernepleiestilling med hovedansvar innen sykepleiefaglig oppfølging til eldre hjemmeboende på dag, aften og helg.
 • 3 x 50-100% sykepleie/ vernepleie stilling natt med helg. Sykepleiefaglig oppfølging inne på enhet

Lofoten er som kjent full av spektakulær natur.

Her mangler det ikke på aktiviteter å fylle fritiden med!

Arbeids- og ansvarsområde

 • Sykepleiefunksjonen består i helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltakoverfor syke og friske eldre med behov for pleie og omsorg.
 • Veiledningsansvar for andre yrkesgrupper og studenter.
 • Dokumentasjon.
 • Tverrfaglig samarbeid.

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier.
 • Erfaring innen medisin faglig ansvar vektlegges.
 • Ønske om videreutdanning innen demens og geriatri.
 • Det er ønskelig med erfaring fra kommunehelsetjenesten.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Grunnleggende IKT-kunnskaper da vi bruker NOTUS turnusplan, PROFIL og Mobil PROFIL som arbeidsredskap og dokumentasjonssystem.
 • Sertifikat klasse B, da du kjører ut til beboere i kommunen.

Personlige egenskaper

 • Tjenesten vektlegger:
 • God etisk praksis, både i arbeid med brukere og i samarbeid med kollegaer.
 • Faglig dyktighet og fleksibilitet i forhold til oppgaver.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til å arbeide i team og evne til å arbeide selvstendig, samt ta ansvar for egne vurderinger.
 • Evne og motivasjon til å tilegne seg nye kunnskaper og ønske om å utvikle gode tjenester.

Vi kan tilby

 • Sykepleiere i turnus får 20 000 kr ved første gangs ansettelse i kommunen.
 • Ved reell opptjent ansiennitet som sykepleier, gis det et tillegg på 20 000 kr ved 13 og 16 år.
 • Sykepleiere i rene nattstillinger gis et tillegg på 25 000 kr.
 • Stipendordning for sykepleiere under utdanning.
 • Godt fagmiljø der du kan være med på å utvikle kommunens tjenester.
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere.
 • Flyttegodtgjørelse.
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger.Velferdstiltak, blant annet treningsavtale.

Våre verdier:

 • En åpen og raus kommune
 • En kommune med mangfold
 • Vi møter hverandre med respekt og tillit

Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Vestvågøy kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Det kreves tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Søknad sendes

Vestvågøy kommune benytter elektronisk søkeprosess og oppfordrer søkere til å benytte elektronisk søknad.

Det er ikke mulig å legge ved vedlegg til søknaden. Dokumentasjon på utdanning og praksis medbringes til intervju.

Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jf. Offentleglova. Før søkerliste blir offentliggjort, vil du bli kontaktet dersom du har bedt om unntak.


For spørsmål om stillingen kontakt Tina Figenschau91639137 eller på e-post.

Søknadsfrist 19. august

Send søknad på stillingene her


Powered by Labrador CMS