STILLING LEDIG:

Nå får du en unik mulighet til å være med å påvirke utviklingen i Mosjøen og Vefsn kommune - i en helt nyopprettet stilling

MON og kommunen rigger seg for stor stor vekst, og jobber nå med flere spennende prosjekter

Kan du omsette storpolitikk til lokal utvikling? – Ekstremt spennende tid for Mosjøen

Varierte arbeidshverdager, store utviklingsprosjekter og tett samarbeid med næringslivet. Mosjøen og Omegn Næringsselskap har opprettet en helt ny stilling, og søker nå en rådgiver for samfunn og næring.

– Vi er trygg på at personen vi ansetter vil oppleve en svært variert arbeidshverdag. I MON jobber vi tverrfaglig og innen flere fagfelt, så det er gode muligheter for utvikling og læring.

– Vi er privilegerte som får jobbe tett på alt som skjer, og har en ekstremt spennende tid foran oss, sier Espen Isaksen, daglig leder i MON.

Kommunestyret i Vefsn ga i sommer økt bevilgning til å opprette en ny stilling i næringsselskapet, for å blant annet kunne følge opp politiske prosesser, NOU-rapporter, høringssvar og høringsinnspill.

– Vi har ikke hatt mulighet til å følge opp dette så godt som ønsket. Statlige arbeidsplasser er svært viktig og per nå har vi for få av de i Vefsn kommune. Det ønsket vi å gjøre noe med, og er også noe ny rådgiver for samfunn og næring skal få arbeide videre med.

Er dette drømmejobben? Les videre, eller gå rett til søknadsskjema

– Stillingen handler i hovedsak om hvordan store politiske spørsmål kan omsettes i lokal utvikling. Vi må se de lokale mulighetene som ligger i det som skjer og løftes frem på Stortinget, og følge opp det som er relevant for oss.

Isaksen understreker at rådgiver for samfunn og næring ikke bare skal jobbe med politiske saker, men også må regne med å være delaktig i flere av de andre prosjektene MON jobber med.

Mosjøen og Vefsn kommune - der det skjer!

 • Vefsn kommune er Nordlands største eksportkommune, og er et industrielt tyngdepunkt i regionen.
 • Kommunen har ca. 13.500 innbyggere, de fleste av dem bosatt i Mosjøen - regionens kommunikasjonssenter med flyplass, E6, tog og regionbussforbindelse til Helgelandskysten.
 • Regionen jobber strategisk mot med nye utviklingsprosjekter, særlig knyttet til grønn industri – som CCUS og hydrogen.
 • Helgelands eldste by, Mosjøen, er særlig kjent for musikk, kultur og kaf́eliv. Den historiske bydelen, Sjøgata, stammer helt tilbake til 1800-tallet.
 • Mosjøen skal i 2025 feire 150års-jubileum, og vil bli en storartet feiring for store og små.
 • Det er stor positivisme hos innbyggerne i regionen. Ekteparet Hauge investerer nå 60 mill i nytt kulturhus i Mosjøen - 150 sitteplasser / 250 ståplasser, øvingsrom, garderobe, toalett, foajé, bar og lager.
 • Nord Gondol er i sluttfasen for realiseringen av gondolbane fra Mosjøen senterum, over elva Vefsna, og til Øyfjellets topp 818 m.o.h.
 • Her lever du tett på naturen, og det er kort vei til Helgelandskysten, vakre fjell, utendørs klatrevegg (via ferrata), zipline og alpinanlegg.
 • Generelt lave boligpriser, og det ligger nå godt til rette for en massiv boligutvikling i regionen. Det er også mange barnehageplasser, gode skoler og andre offentlige tjenester.

Historiske og spennende utviklingsprosjekter

Mosjøen og Omegn Næringsselskap jobber for utvikling av Mosjøen og Vefsn kommune. Selskapet og kommunen rigger seg nå for stor vekst, og jobber med store prosjekter blant annet innen næringsutvikling, industrietableringer, reiseliv, det grønne skiftet og bo-lyst.

– Nå har vi det siste året landet to store industriaktører. Bare der er det snakk om investeringer på 7-8 milliarder. Vi har i tillegg et stort industriområde 10 km fra sentrum som vi har store planer og forhåpninger til.

Sammen med fylkeskommunen har MON utarbeidet en samfunnsanalyse, som viser det store potensialet som ligger i industrietableringene.

– Her er det snakk om 500 nye innbyggere og 1000 arbeidere i byggeperioden. Det er mange nye som skal jobbe, leve og bo i Mosjøen og omegn, og vi må legge til rette for at de skal trives.

Det er også vedtatt å bygge en ny videregående skole, og det planlegges bygging av Nord-Norges største innendørs idrettsanlegg, som skal ha tilknytning til den nye skolen.

– Dette gir oss mange muligheter, og vi ser en enorm positivisme hos innbyggerne. Vi har ikke opplevd noe lignende siden 50-tallet, så det er en ny historie som nå skrives, sier Isaksen.

Jakter en kreativ og engasjert rådgiver

Har man et engasjement og et ønske om å være med å påvirke videre utvikling i kommunen er det selvsagt et godt utgangspunkt for å lykkes i stillingen som rådgiver for samfunn og næring.

Selvstendighet, kreativitet og evne til å sette en idé ut i handling er også egenskaper Isaksen ser etter i jakten på en ny rådgiver - enten man har erfaring fra før eller et ønske om å bygge opp en karriere.

Daglig leder i MON, Espen Isaksen.
Daglig leder i MON, Espen Isaksen.

– Stillingen innebærer i stor grad å sammenstille større og viktig informasjon, se hvordan man kan knytte opp politiske spørsmål opp til lokal utvikling. Det er derfor viktig at man evner å skrive gode tekster, og liker å leke med ord og formuleringer.

Mosjøen og Omegn Næringsselskap eies av kommunen, og jobber i grensesnittet mellom politikk og administrasjon, men også mellom offentlig og privat sektor.

– Det kan være utfordrende til tider, men vi opplever det også som svært lærerikt. Vi jobber tett på alle, og det er store muligheter for å bygge et godt nettverk. Det er derfor viktig at man liker å snakke og bli kjent med folk.

– Vi tror også at en god representasjon av kjønn, alder og erfaring betyr mye for både arbeidsmiljø og trivsel, så vi oppfordrer gjerne flere kvinner til å søke på stillingen.

Godt arbeidsmiljø og tett på gode opplevelser

Rådgiver for samfunn og næring vil få kontorsted sammen med syv andre ansatte i MON, i lokaler midt i Mosjøen sentrum. Her leies det også ut kontorer til flere av industribedriftene som nå skal etableres i kommunen.

– Vi har trivelige lokaler og et godt miljø her, og det er viktig at alle trives på jobb. Vår filosofi handler om troen på at man presterer bedre på jobb hvis man også trives i hverdagen, forklarer Isaksen.

– Derfor legger vi stor vekt på en fleksibel arbeidshverdag, fleksitid, og sosiale arrangementer og aktiviteter.

Mosjøen og Vefsn kommune kan by på en et godt utvalg av offentlige tjenester, kafeer, arrangementer, aktiviteter og naturopplevelser.

– Mosjøen er kjent for å være en arrangementsby. Det arrangeres store og små aktiviteter og arrangementer hele året. I tillegg har vi den historiske Sjøgata, hvor man finner alt fra serveringssteder og butikker til museer og galleri.

I kommunen ligger også alt til rette for fantastiske naturopplevelser, med nærhet til Helgelandskysten, flotte fjellturer, alpinanlegg og via ferrata med zipline.

– Her har vi nærhet til alt vi ønsker. Mange byer omtaler seg som 10-minutterbyen, men vi liker å kalle oss 7-minutterbyen, avslutter Isaksen.

Du vil bli en del av en dedikert gjeng som legger stor vekt på trivsel, sosiale aktiviteter og fleksible arbeidsdager

Kommunen byr på fantastiske opplevelser og storslått natur - og nærhet til alt du måtte ønske

MON søker rådgiver for samfunn og næring

Har du et ønske om å påvirke utviklingen på Helgeland? Vil du endre verden - litt? Det kan i så fall være et godt utgangspunkt for å lykkes i denne stillingen.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF

Stillingstittel: Rådgiver for samfunn og næring

Stillingstype: Fast / heltid

Arbeidssted: Mosjøen

Søknadsfrist: 15. januar

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Vefsn kommune har 13 300 innbyggere hvorav ca 10.000 bor i Mosjøen. Byen er et trivelig service- og industrisenter på Helgeland med gode kommunikasjoner gjennom flyplass, jernbane og E6.

Stedet og kommunen har et variert arbeidsmarked og et bredt utdanningstilbud innenfor videregående skoler. Kommunen har for øvrig et omfattende og spennende kulturtilbud, og byr ellers på ulike fritids- og rekreasjonsmuligheter i storslagen og variert natur.

Vefsn kommune søker hele tiden å drive utviklings- og forbedringsarbeid. Den samlede virksomheten har ca 1000 årsverk og er organisert med 20 selvstendige driftsenheter.

Kommunen er veldrevet med vekt på positiv samhandling mellom politisk og administrativt nivå. Vår visjon er: Et steg foran som administrativt betyr å være modig i utvikling med verdisettene: Humør, Ansvarlighet, Nysgjerrighet og Engasjement


Mosjøen og omegn Næringsselskap KF (MON) er et næringsselskap som jobber for utvikling av Mosjøen og Vefsn kommune, i hjertet av det grønne skiftet. Samfunnet endres raskt på flere fronter og store grønne industriprosjekter, reiseliv og lokale stolthetsprosjekter preger tiden fremover.

For å sikre at vi skal lykkes har vi opprettet en ny stilling for deg som har en lidenskap for utvikling, god samfunnsforståelse og gode formuleringsevner. Den rette personen kan i stor grad påvirke stillingens innhold.

For at kommunen skal få sine behov hørt nasjonalt er det viktig å holde oversikt over Norges offentlige utredninger (NOU) og følge disse opp.

Som rådgiver for samfunn og næring må du derfor kunne omsette kompliserte fakta til god kommunikasjon og gi relevante politiske innspill. En viktig del av stillingen går ut på å utforme høringssvar og gi høringsinnspill i ulike saker som sprer seg over flere fagområder.

Samhandling mot kommune, fylke og sentrale myndigheter er sentralt for å sikre effektive og gode prosesser i forbindelse med vekst og utvikling av lokalsamfunnet.

Rådgiveren vil bli en viktig stemme i nettverk og ulike arenaer for å sikre ivaretakelsen av lokale interesser, og blir involvert i flere av prosjektene og oppgavene MON holder på med til enhver tid.

Hva ønsker vi fra deg?

 • Du liker mennesker og er en dyktig relasjonsbygger
 • Du er selvstendig, idérik og kreativ og evner å sette en idé ut til handling
 • Du søker etter nye impulser, eller er nyutdannet og har lyst på spennende oppgaver i starten av din karriere
 • Du trives med en variert hverdag
 • Du har god forståelse av hvordan samfunnet henger sammen
 • Du tenker helhetlig og strategisk og kan jobbe tverrfaglig sammen med andre for å nå målene som er satt
 • Du interesserer deg for hvordan store politiske spørsmål kan omsettes i lokal utvikling
 • Du har gode analytiske egenskaper og evner å sammenstille større informasjonsmengder
 • Du formulerer deg særs godt skriftlig og har gode muntlige kommunikasjonsevner

Om du ikke sjekker ut alle punktene på lista, men noen av de og føler at du har lyst til å bidra, burde du søke. Det kan jo godt hende at nettopp du er vår nye rådgiver.

Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges alltid høyt hos oss.

Det er ønskelig at du har høyere utdanning innenfor relevante fag, men nivå på utdanning kan kompenseres ved noe erfaring fra næringslivet eller offentlig forvaltning og politikk.

Hva får du hos oss?

Vi tilbyr en fast stilling i en kommunal organisasjon med stor grad av fleksibilitet i arbeidshverdagen. Vi vet at når du trives og får hverdagen til å fungere, fungerer du også bedre på jobb. Du vil utvikle deg både faglig og personlig gjennom arbeidsoppgavene og menneskene du møter underveis. Vi legger til rette for at du kan tilegne deg ny kompetanse i arbeidstiden.

Du vil jobbe i et miljø som er utviklingsorientert og lite byråkratisk, med varierte arbeidsoppgaver. Du får muligheten å jobbe med samfunnsutvikling og prosesser i en kommune hvor det skjer mye spennende på flere fronter, og du vil være sentral person i mye av det som skjer.

Stillingen er plassert i MON sitt kontor i Mosjøen, midt på Helgeland. Noe reiseaktivitet og arbeid på kveld og helg må regnes med.

Lønn etter avtale.

Hvor er stillingen?

Stillingen har arbeidssted i Mosjøen, mellomstor by i norsk målestokk. Byen ligger tett ved både fjord og fjell, og har lenge vært kjent som både en kafé-by og arrangementsby. De siste årene har byen også tatt store steg som turistdestinasjon, og har blant annet zip-line med spektakulær utsikt, Via Ferrata og sherpatrapp helt opp på toppen av Øyfjellet.

Mosjøen har et stort og bredt idrettsmiljø og kulturliv så du vil garantert finne noe å holde på med på fritiden. Om du har lyst på en fjelltur i lunsjen, eller sparer turene til helga, er naturen er nær og de særegne opplevelsene aldri langt unna.

Vefsn kommune har god barnehagedekning og et bredt utvalg av fritidsaktiviteter for barn og unge. Det er god kapasitet i grunnskolen, og vi har gode læringsmiljø. Boligprisene er heller ikke de høyeste. Bare sjekk selv her.


Om du syns denne stillingen virker spennende og kunne tenke deg mer informasjon, ta gjerne kontakt med:

Daglig leder, Espen Isaksen, tlf 924 85 601 for en uformell og hyggelig prat.

Søknadsfrist: 15. januar

Send søknad her


For stillinger i Vefsn kommune:

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Har du gode grunner for å be om at søknad unntas offentlighet, vil dette bli vurdert i henhold til regelverk. Søkerlister vil bli offentliggjort.


Powered by Labrador CMS