STILLING LEDIG:

Mo i Rana har en lang, stolt og viktig industrihistorie.

Nå skrives et nytt kapittel, med Freyrs
planer om en stor batterifabrikk.

Men skal ambisjonene bli virkelighet, forutsetter det også et krafttak på forskning, utdanning og kompetanse.

Universitetsbyen Mo i Rana girer kraftig opp: Søker prosjektleder for Campus Helgeland

– Drømmen er et teknisk fakultet eller institutt med utdanning innen batteri, elektrifisering og digitalisering, sier Ole M. Kolstad. Rana Utvikling jakter nå den som kan gjøre drøm til virkelighet.

Mo i Rana og Helgeland står overfor et realt vekstsjokk de nærmeste årene. Freyrs planlagte batterifabrikk skal gi 1500 nye arbeidsplasser alene.

Flere analyser peker på at de direkte og indirekte ringvirkningene kan gi mellom fem og ti tusen nye innbyggere til Rana kommune.

Men disse ringvirkningene kommer ikke av seg selv. Skal Freyr og resten av industribyen lykkes med den enorme veksten, krever det mye ny kompetanse.

– Og det må vi ta på alvor, sier administrerende direktør Ole M. Kolstad i Rana Utvikling, kommunens næringsselskap.

Er dette drømmejobben? Bla videre for å lese mer, eller gå rett til søknadsskjemaet på Finn

Drømmer om teknisk fakultet

Derfor er kompetanse og utdanning en kritisk del av tilretteleggingen som nå pågår lokalt. Noe av kompetansen må hentes internasjonalt. Mye kan rekrutteres nasjonalt.

Men skal den grønne industribyen lykkes på sikt, må det også utdannes nye krefter lokalt.

– Skal de nye næringene lykkes, må vi ha gode tilbud både på ingeniørnivå og videreutdanning. Og ikke bare for industrien, men også for resten av samfunnet. Befolkningsveksten vil gi stort behov for både sykepleiere, lærere og nær sagt alle yrkesgrupper, sier Kolstad.

– Hva er drømmen?

– Mitt drømmescenario er et teknisk fakultet, med nye studier innen elektrifisering, digitalisering, batteri og nye grønne næringer. Så erkjenner jeg at det er en lang vei å gå, men vi må tørre å tenke store tanker!

Ole M. Kolstad, Rana Utvikling.
Ole M. Kolstad, Rana Utvikling.

– Ifølge Menon Economics kan Freyr bli en av Norges mest profitable bedrifter, og da er det avgjørende at vi som samfunnsutviklere støtter opp om dette arbeidet. Her har staten en sentral rolle å spille som eier av universitetene, fortsetter han.

Videreutvikle Campus Helgeland

Om ambisjonen er stor, så er startpunktet på ingen måte null. Campus Helgeland er godt etablert som et studiesenter hvor både Nord Universitet og Universitetet i Tromsø har studietilbud. Her kan du blant annet bli lærer, sykepleie og ingeniør.

Men å videreutvikle tilbudet, skaffe finansiering og få utdanningsinstitusjonene med på laget, krever målrettet arbeid. Og for å lede dette søker Rana Utvikling nå prosjektleder.

Til en spennende jobb med stor grad av autonomi og behov for strategisk kompetanse:

– Vi må jobbe opp mot både universitetene og det politiske miljøet, for å skape interesse og sikre finansiering, sier Kolstad.

Og det litt tabloide målbildet er klart:

Hvordan skape mer aktivitet i disse lokalene?
Hvordan skape mer aktivitet i disse lokalene?

– Skal vi lykkes med alt som kreves, tror jeg Campus Helgeland må inn på statsbudsjettet med solid finansiering, sier han.

Jobben vil samtidig innebære lokal koordinering for Campus Helgeland, men man skal ikke drive selve studiesenteret. Det driftes i dag av kommunen i samarbeid med utdanningsinstitusjonene selv.

– Det er i dag to universiteter her. Vil tilbudene komme fra disse, eller er det plass til flere?

– Vi som vertskommune tar gjerne i mot både et tredje og fjerde, om det er interesse for det. Vi lar oss inspirere av hvordan de jobber i Skellefteå, og kan ha flere tilbud å spille på, sier Kolstad.

Politikk, utdanning og næringsliv

Men hvem passer denne jobben for?

Kolstad sier muntert at han ikke helt har funnet riktig kategori når han skal lyse ut stillingen på Finn. Rana Utvikling jakter en prosjektleder som helst skal forstå både de politiske prosessene, utdanningssektoren og næringsliv. I Mo i Rana vil det i stor grad si industrien.

Du må kunne jobbe strategisk og systematisk, og naturlig kunne gå i møter med både stortingspolitikere og universitetsrektorer.

– Dette er en viktig jobb for utviklingen til Rana og Helgeland. Hvor viktig er den lokale tilhørigheten og kunnskapen?

– Du må kunne forstå lokalsamfunnet og sette deg inn i det, men det hadde vært bare positivt om vi fikk kompetanse utenfra. Min minste bekymring er om noen skal lære seg å forstå næringslivet her. Det vil ikke være noe problem. Den virkelig vanskelige jobben er den som gjøres der ute, sier Kolstad.

Høres dette ut som en interessant utfordring?
Bla videre for å lese mer om jobben!

Rana Utvikling søker prosjektleder kompetanse og Campus Helgeland

Om stillingen

Arbeidsgiver: Rana Utvikling AS

Stillingstittel: Prosjektleder

Stillingstype: 3-årig prosjektstilling

Arbeidssted: Mo i Rana

Søknadsfrist: 15. november

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Rana Utvikling AS er Rana kommune sin næringsetat og visjonen er å være regionens fremste ressurs for næringsutvikling. Selskapets viktigste oppgave er å legge til rette for ny næringsvirksomhet og bidra til å forbedre rammevilkårene for næringslivet. Rana kommune har en nylig vedtatt temaplan for næringsutvikling hvor industri, destinasjonsutvikling og offentlig sektor er identifisert som våre viktigste næringsområder. Den sikreste veien til vekst, er flere arbeidsplasser.

Rana Utvikling har i dag 11 ansatte med høy utdanning og kompetanse innenfor de områder virksomheten jobber med. Selskapet har solid økonomi.

I Norges grønne industrihovedstad Mo i Rana forbereder vi oss på en rivende utvikling i årene som kommer. Det vil bli befolkningsvekst og etterspørsel etter kompetanse og FoU.

Vi søker derfor etter deg som vil lede arbeidet med å videreutvikle Campus Helgeland i Mo i Rana og som har forutsetninger for å jobbe med kompetanseoppbygging i Rana i lys av de nye industrietableringene.

Dette er en 3-årig prosjektstilling.

Mo i Rana er Nord-Norges tredje største by med i overkant av 26.000 innbyggere. Ambisjonen til kommunen er videre vekst, og nye store prosjekter som ny flyplass, dypvannskai og batterifabrikk med flere tusen ansatte er under utvikling.

Disse etableringene, med ringvirkninger kan føre til at kommunen og regionen vår får mange tusen nye innbyggere på kort tid. For å lykkes med dette trenger vi en systematisk og målrettet person, som evner å ivareta vertskapsrollen slik at Campus Helgeland videreutvikles med flere og bedre studietilbud. Videre er det viktig at aktivitetene innen forskning og innovasjon intensiveres i samarbeid med næringslivet.

Campus Helgelands visjon er å være en motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og et nasjonalt forbilde på samhandling mellom utdanning og arbeidsliv.

Her har Nord Universitet og Universitetet i Tromsø etablerte faste studietilbud. Foruten universitetene er Rana bibliotek, Nordland fylkesbibliotek, Universitetsbiblioteket, Rana Utvikling, Ranaregionen Næringsforening, Sintef Helgeland og Kunnskapsparken Helgeland sammen med flere spennende aktører samlokalisert i Campus Helgeland.

I Campus Helgeland finner du flere bachelorstudier, årsstudier, MBA og enkeltemner innen flere fagdisipliner i tillegg til flere tilbud innen etter og videreutdanning. Campus Helgeland ligger midt i sentrum av byen Mo i Rana, nært til teater, kino, restauranter, trimsenter, badeland, kjøpesenter med kort vei til store idretts- og friluftsanlegg. Campus Helgeland eies av Rana kommune.

Hvem vi leter etter:

 • Du har entusiasme og strategiske evner for å videreutvikle forskning og utdanningstilbudet som i dag allerede er på Campus Helgeland og ellers i Mo i Rana.
 • Du jobber systematisk og vet hvordan du kan få med deg andre samarbeidspartnere på å nå felles mål.
 • En viktig del av jobben vil bestå i å ha kontakt på ledernivå med Nord universitet og Universitetet i Tromsø som i dag er lokalisert på Campus Helgeland.
 • Du har god forståelse om hvordan forskning og utdanningstilbud bygges opp, finansieres og videreutvikles.
 • Du har et godt og relevant kontaktnettverk, eventuelt særlige forutsetninger for å etablere dette.

Ansvarsområder:

 • Lede utviklingsarbeidet av Campus Helgeland og være Rana Utvikling sin ressurs på kompetansespørsmål i lys av industriens kompetansebehov.
 • Etablere og videreutvikle møteplasser mellom akademia og næringsliv.
 • Kartlegge og identifisere regionen og næringslivets utdanningsbehov.
 • Forberede presentasjonsmateriell og presentere dette for beslutningstakere i akademia og hos myndighetene.
 • Markedsføre Campus Helgeland og de studietilbud som til enhver tid tilbys i samarbeid med aktuelle utdanningsinstitusjoner.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra organisasjonsarbeid, prosjektledelse eller strategiske prosjekter.
 • Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år. For særlig kvalifiserte med relevant erfaring kan dette kravet fravikes.
 • Det er ønskelig, men ikke et krav, at du har erfaring med lignende prosjekter fra andre steder.
 • Du har en god forståelse av hvordan samfunnet fungerer og har oversikt over politiske prosesser lokalt, regionalt og nasjonalt.
 • Engelsk muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr:

 • Muligheten til å jobbe selvstendig med et samfunnsnyttig prosjekt.
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig dyktige kollegaer. Vi er også en del av et større utviklingsmiljø i Mo i Rana.
 • Konkurransedyktige betingelser.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Ole M. Kolstad på telefon 948 61 306

Oppstart: Så snart som mulig.

Søknadsfrist 15. november

Send din søknad via vårt skjema her


Powered by Labrador CMS