STILLING LEDIG:

Noen av dine nye kolleger på rådgiverteamet i SpareBank 1 Nord-Norge?
Noen av dine nye kolleger på rådgiverteamet i SpareBank 1 Nord-Norge?

Nord-Norges største bank satser på bedrift: – Her får du jobbe med de store kundene

Med stor vekst på både utlån og innskudd, fortsetter SpareBank 1 Nord-Norge å ta andeler i bedriftsmarkedet. Nå jakter banken ny rådgiver som vil være med på denne veksten.

– 4 av 10 nordnorske bedrifter bruker SpareBank 1 Nord-Norge. Jeg tror det er blant annet fordi vi fortsatt er til stede mange steder. Gjennom det skal vi fortsatt være førstevalget for både folk og næringsliv i nord.

Det sier Mona Slåtto Olsen, banksjef bedrift i Hålogaland. I SNN-land vil si både Harstad-regionen, Ofoten, Lofoten og Vesterålen.

Hun leder en divisjon og region som er i vekst. Næringslivet gjør det bra og har høy aktivitet. Dermed går det også godt for banken:

I 2021 var utlånsveksten på bedriftsmarkedet 9,9 prosent. Innskuddene vokste med hele 11,6 prosent.

Og nå søker banksjefen en ny kollega som vil bidra til videre vekst – med kontorsted Harstad eller Narvik.

Jobb for deg? Bla videre for å lese mer, eller trykk her for å melde din interesse

Ikke bare en bank

SpareBank 1 Nord-Norge omsatte i fjor for over 4 milliarder kroner. Men banken er ikke bare en lønnsom bank for eierne av egenkapitalbevis (aksjer) på børsen.

Når det samlede utbyttet passerte rekordhøye 1,5 milliarder kroner i fjor, så går litt over halvparten til gode formål i Nord-Norge.

54 prosent av banken er eid av «samfunnet» – utbyttet for disse prosentene går til gode formål gjennom Sparebankstiftelsen Nord-Norge og Samfunnsløftet.

Dette trekker Slåtto Olsen fram som en av mange gode grunner for å jobbe i konsernet:

– Vi har en helt spesiell posisjon i Nord-Norge. Vi er ikke bare en bank, vi er en samfunnsaktør, og deltar i felleskapet på en annen måte enn rene forretningsbanker gjør.

– Ja, vi finansierer næringslivet og gode prosjekter gjennom banken. Men SNN tar også ansvar på andre måter. Hver dag går vi på jobb med en visjon for Nord-Norge, fortsetter banksjefen.

Mona Slåtto Olsen, banksjef SpareBank 1 i Hålogaland.
Mona Slåtto Olsen, banksjef SpareBank 1 i Hålogaland.

De store bedriftene

Det er denne visjonen bankens nye bedriftsrådgiver også kan gå på jobb med snart. Når Slåtto Olsen søker ny medarbeider er det en rådgiver som skal jobbe med egen portefølje ut mot større kunder i regionen.

– Her kan du jobbe med noen av de største bedriftene i Hålogaland. Vår jobb er å være tett på kunden, levere god rådgivning og sørge for at de hele tiden er oppdatert og har de riktige produktene, sier banksjefen.

Hva vil det si i praksis?

Du blir en del av et team på 12 rådgivere i Hålogaland. Men det blir samtidig litt som å drive din egen business.

– Du har ansvar for din egen portefølje, går på jobb hver dag og jobber for å nå egne mål for vekst, avkastning og nye kunder, sier banksjefen.

Som kundens rådgiver skal du kunne levere alt fra finansiering, forvaltning, forsikring, regnskap, pensjon og andre produkter.

Det krever kunnskap, struktur og selvstendighet. Ikke minst fordi man jevnlig skal besøke kundene.

– Dette teamet er normalt ute flere ganger i uka, alene eller sammen med spesialister fra andre team i banken. Du vil også være til stede på arrangementer og arenaer hvor næringslivet møter, sier Slåtto Olsen.

Lar du deg friste av fjellene i Narvik?

Eller vil du til Harstad?

Harstad eller Narvik

For denne stillingen er Harstad eller Narvik ønsket kontorsted, med mål om å komme tett på bedriftene i regionen. En viss kjennskap til og interesse for næringslivet her er derfor en fordel.

Økonomisk utdanning, analytiske evner og erfaring med kunder er også viktige stikkord i utlysningen.

– Må du ha jobbet i bank for å være aktuell for en slik jobb?

– Nei, det vil jeg ikke si. Det er viktig at du har erfaring med en kundeportefølje, forstår kredittanalyse som verktøy og gjerne har et lite salgsgen. Da kan både revisjon, regnskap, konsulentbransjen og kunnskapsbedrifter være aktuelle bakgrunner, for å nevne noe, sier banksjefen.

Evnen til å knytte, bygge og beholde gode relasjoner til bedrifter og kunder er selvsagt også viktig.

Leverer du på alt dette, så kan de rette kandidatene tilbys gode vilkår.

– Vi skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsdrivende, sier Mona Slåtto Olsen.

Samtidig har ansatte i SNN andre fordeler. Inkludert lukrative programmer for sparing i egenkapitalbevis. Og lånevilkår som blir et stadig sterkere gode, i tider med økonomisk uro og stigende renter.

 • Bla videre for å melde din interesse!

SpareBank 1 Nord-Norge søker bedriftsrådgiver

SpareBank 1 Nord-Norge er landsdelens bank. Vi jobber for å utgjøre en forskjell for folk og næringsliv i Nord-Norge, og bidra til en attraktiv landsdel.

Om stillingen

Arbeidsgiver: SpareBank 1 Nord-Norge

Stillingstittel: Bedriftsrådgiver

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Harstad eller Narvik

Søknadsfrist: 26. juni

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

SpareBank 1 Nord-Norges visjon er For Nord-Norge. Denne skal prege oss i alt vi gjør. Vi er Nord-Norges største finanskonsern og tilbyr et komplett utvalg av finansielle tjenester, samt verdipapirhandel, eiendomsmegling og regnskapstjenester til folk, næringsliv og offentlig sektor i Nord-Norge. Tjenester tilbys gjennom 15 kontorer, digitale flater og et effektivt kundesenter.

Som selvstendig og nordnorsk finanskonsern, har vi et spesielt ansvar for å stimulere til verdiskaping i vår landsdel. Denne verdiskapingen skal alltid tuftes på et fundament av innsikt og bærekraft. SpareBank 1 Nord-Norges overordnede mål er å skape de beste kundeopplevelsene og å oppfylle finansielle mål, med markedets mest engasjerte medarbeidere.

Vi har et tydelig fokus på nordnorske bedrifter og deres betydning for landsdelen i dag og i fremtiden. Våre kunder ønsker god rådgivning og oppfølging fra bedriftsrådgivere som kjenner det lokale markedet, har solid bransjekunnskap, og som kan være en god sparringspartner for kunden over tid.

Vår rolle er å bidra til at våre kunder kan lykkes gjennom at de har evne til å gjennomføre sine planer og investeringer på best mulig måte.

Vår ambisjon er å være en viktig samarbeidspartner for næringslivet, og vi har en klar strategi om å bygge posisjonen som førstevalget for bedrifter i Nord-Norge.

Til vårt team, som betjener Hålogaland, søker vi etter deg som vil være med på laget for å utvikle denne posisjonen.

Du ønsker å utgjøre en forskjell for nordnorske bedrifter, og har et ønske om å bidra til å styrke og utvikle bankens posisjon overfor næringslivet lokalt. I rollen får du tilgang på lokal spisskompetanse og ressurser fra hele konsernets bredde i ditt arbeid ut mot kundene. Samarbeid på tvers av fag- og produktområder vil være viktig i ditt arbeid for å finne gode løsninger på kundenes utfordringer, og å levere merverdi til nåværende og nye kunder.

Kontorsted vil kunne være Harstad eller Narvik.

Arbeidsoppgaver

 • Være en viktig brikke i utviklingen av det beste teamet på bedriftsmarked i Hålogaland

 • Bidra til å utvikle og styrke rådgiverrollen overfor nordnorske bedrifter

 • Kundeansvarlig i et kryssfunksjonelt team som tilbyr hele konsernets løsninger

 • Strukturert oppfølging og rådgivning til eksisterende kundeportefølje bestående av nordnorske bedrifter, samt proaktivt arbeid mot nye kunder

 • Utarbeide gode kredittanalyser, for kunder og banken, til bruk i beslutningsprosesser

 • Være synlig og involvert på arenaer der kundene er, og hvor bransjeaktørene samles

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdanning

 • Erfaring med rådgivning, og kredittanalyser av bedrifter

 • Kjennskap til lokalt næringsliv i Hålogaland

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, strukturert og analytisk

 • Offensiv, ambisiøs og initiativrik

 • Genuin interesse for bedriftsøkonomi, innsikt og nysgjerrighet på enkeltbransjer

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling i et godt og motiverende arbeidsmiljø

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Gode utviklingsmuligheter


For spørsmål om stillingen, kontakt gjerne

 • banksjef Mona Slåtto Olsen 957 45 481‬
 • rekrutterer Kjartan Ridderseth 97006787 eller e-post

Søknadsfrist: 26. juni, men gjerne så snart som mulig

For å melde din interesse, fyll inn skjemaet og vi tar kontakt

 
Powered by Labrador CMS