STILLING LEDIG:

Kirkenes sykehus søker intensivsykepleiere: 50.000 i engangsbonus og ekstra lønnstilskudd

Vi har flere ledige stillinger akkurat nå – søk i dag og få drømmen din oppfylt!

Om stillingen

Arbeidsgiver: Finnmarkssykehuset

Stillingstittel: Sykepleier

Stillingstype: Faste stillinger

Arbeidssted: Kirkenes

Søknadsfrist: 18. april

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Finnmarkssykehuset består av Kirkenes sykehus, Hammerfest sykehus, Klinikk Alta og Sámi Klinihkka, som alle har tilbud innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus.

I tillegg sørger Klinikk Prehospitale tjenester for AMK, bil-, båt- og luftambulansetjenesten i Finnmark. Med et fokus på god kvalitativ pasientbehandling så jobber vi for å være nær pasienten.

Mange av oss reiser for å behandle pasientene der de bor. Vi søker de tøffe og fleksible fagfolkene. Det er små avdelinger som betyr at du får mer ansvar og mer varierte arbeidsoppgaver. Her betyr du mer!

Les mer her

Vi trenger flere engasjerte intensivsykepleiere på vårt lag!

Har du en drøm om å oppleve og bo i vakre Finnmark? Her hvor vi har fjord, fjell og vakker natur rett utenfor døren!

 • Intensivsykepleiere som takker ja til tilsetting i 100 prosent fast stilling ved intensivenhetene i Finnmarkssykehuset får ved tiltredelse utbetalt et engangstilskudd på 50.000 kr.
 • Det gis en bindingstid på 2 år fra tiltredelsesdato. Etter to års ansettelse ved enhet gis et stabiliseringstillegg til intensivsykepleiere på 20.000 kr pr år for 100 prosent stilling.
 • Etter to års fast ansettelse i 100 prosent stilling gis også 7 ekstra fridager med lønn til intensivsykepleiere, i henhold til særavtale med NSF.

Intensiv med akuttmottak utgjør sammen med anestesi og operasjon Akuttavdelingen ved Kirkenes sykehus.

Enheten bemanner:

 • Akuttmottaket som håndterer ø-hjelp poliklinikk og bistår kommunal legevakt på vakttid
 • Intensiv / intermediær / overvåkning som ivaretar alvorlig / kritisk syke pasienter med ulike medisinske, kirurgiske og gynekologiske sykdomstilstander
 • Dagkirurgisk virksomhet og postoperativ overvåkning
Nye Kirkenes sykehus åpnet for noen år siden.
Nye Kirkenes sykehus åpnet for noen år siden.

Akuttmottaket tar imot alle kategorier av pasienter for øyeblikkelig hjelp og vår hovedoppgave er å sørge for at pasientene så raskt som mulig blir vurdert, stabilisert og gitt nødvendig behandling før overflytting til sengeenhet, intensiv eller sykehus på høyere omsorgsnivå.

Alle pasienter som ankommer akuttmottaket triageres og sikres behandling, pleie og omsorg tilpasset situasjon og behov.

På intensiv / intermediær / overvåkning får akutt / kritisk syke pasienter behandling og pleie, inklusive respiratorbehandling og NIV. Intensivsykepleierne i enheten arbeider primært med pasienter på intensiv, intermediær og overvåkningspasienter, men må også påberegne enkelte vakter og bistand i akuttmottak og dagkirurgisk/postoperativ enhet.

Personalet på Intensiv med akuttmottak har ulike oppgaver knyttet til sykehusets ivaretagelse av pasienter i alle kategorier. Vi deltar i team blant annet ved traumemottak, trombolysebehandling, mottak av syke barn, behandling av syke nyfødte og ved hjertestans.

Hos oss vil du arbeide tverrfaglig, i team og alltid være i beredskap, klar for oppgaver som krever kompetanse, fokus og høyt tempo.

Vi kan friste med en arbeidsplass i et nytt sykehus, med høyteknologisk miljø og mye nytt utstyr, der arbeidsoppgavene i stor grad varierer fra dag til dag.

Enheten har fagutviklingssykepleier og arbeider løpende med ulike tiltak for å sikre at ansatte har nødvendig kompetanse og trening. Målet er alltid at alle pasientene ivaretas med faglig forsvarlig behandling og omsorgsfull pleie. Vi har opplæringsplan for nyansatte og planer om å utvikle kompetansestige for offentlig godkjente sykepleiere.

Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid?

Da er dette noe for deg!

Sykepleiere med minimum 2 års erfaring fra klinisk arbeid på sykehus oppfordres også til å søke. Andre tilleggsutdanninger enn intensivsykepleie vil også være positivt.

Tiltredelse snarest eller etter avtale.

En urban, arktisk by lengst mot nordøst

En urban, arktisk by lengst mot nordøst

Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter har god plass til flere mennesker! Lengst øst i Norge, på grensa til Finland, Russland og Barentshavet, kan du oppleve kalde vintre og midnattssol. Naturen er frodig og mangfoldig, der den strekker seg fra viddelandskap via vakre fjorder til Pasviks dype furuskog.

Sør-Varanger byr på spektakulær natur hele året.

På sommeren er det varmt – og sol hele natta.

Arbeidsoppgaver

 • Mottak, behandling og pleie av akutt/kritisk syke pasienter
 • Oppfølging av pasienter i et flerfaglig behandlingsteam
 • Utredning og kartlegging, samt diagnostiske vurderinger
 • Dokumentasjon

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier - ønskelig med erfaring fra akuttmottak/postop/intensiv
 • Godkjent videreutdanning i intensivsykepleie
 • Sykepleiere med minimum 2 års erfaring fra klinisk arbeid på sykehus oppfordres også til å søke. Andre tilleggsutdanninger enn intensivsykepleie vil også være positivt
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten er en fordel
 • Har grunnleggende IKT-kompetanse (Windows operativsystem og Office)
 • Har kunnskap om EPJ og andre fagsystemer
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ansvarsbevisst
 • Evne til å jobbe under press
 • Engasjert, strukturert og fleksibel
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Tydelig på forventninger og tilbakemeldinger
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Godt fagmiljø og trivelige kollegaer
 • Natt-tillegg på 41% av timelønn fremforhandlet av NSF
 • Intensivsykepleiere som takker ja til tilsetting i 100% fast stilling ved intensivenhetene i Finnmarkssykehuset får ved tiltredelse utbetalt et engangstilskuddkr 50.000. Det gis en bindingstid på 2 år fra tiltredelsesdato
 • Etter 2 års ansettelse ved enhet gis et stabiliseringstillegg til intensivsykepleiere på kr 20.000 pr år for 100% stilling
 • Etter 2 års fast ansettelse i 100% stilling gis 7 ekstra fridager med lønn til intensivsykepleiere, i henhold til særavtale med NSF
 • En arbeidsplass som er en inkluderende (IA) bedrift
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

For spørsmål om stillingen, kontakt gjerne

 • enhetsleder Tone Bjerknes92438846 eller e-post
 • ass. enhetsleder Elisabeth Ilona Oinas Pedersen på 48224625 eller e-post

Søknadsfrist: 18. april

Send søknad i vårt skjema her


 • Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju.
 • For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest.
 • Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss.
 • I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 • Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.
Powered by Labrador CMS