STILLING LEDIG:

Office,Clerk,Searching,For,Files,Into,A,Filing,Cabinet,Drawer

Finnmarkssykehuset søker arkivleder som både kan holde i driften og jobbe med prosjekter

Vil du ha en jobb med spennende oppgaver, faglig ansvar og store påvirkningsmuligheter?

Om stillingen

Arbeidsgiver: Finnmarkssykehuset HF

Stillingstittel: Arkivleder

Stillingstype: Fast, heltid

Arbeidssted: Hammerfest

Søknadsfrist: 9. februar

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Finnmarkssykehuset består av Kirkenes sykehus, Hammerfest sykehus, Klinikk Alta og Sámi Klinihkka, som alle har tilbud innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus.

I tillegg sørger Klinikk Prehospitale tjenester for AMK, bil-, båt- og luftambulansetjenesten i Finnmark. Med et fokus på god kvalitativ pasientbehandling så jobber vi for å være nær pasienten.

Mange av oss reiser for å behandle pasientene der de bor. Vi søker de tøffe og fleksible fagfolkene. Det er små avdelinger som betyr at du får mer ansvar og mer varierte arbeidsoppgaver. Her betyr du mer!

Les mer her

Nåværende arkivleder skal over i annen stilling i foretaket, og vi søker derfor ny arkivleder.

Arkivleder har det overordnede ansvaret for å lede og videreutvikle en funksjonell arkiv- og posttjeneste i Finnmarkssykehuset HF.

I tillegg til ledelse av, og daglig drift av tjenesten, vil arkivleder ha ansvar for forbedringsarbeid ved bruk av systemer og å utvikle arkivrutiner for helseforetaket. Ledelse av ulike prosjekter vil bli sentralt for å videreutvikle en profesjonell arkivtjeneste i Finnmarkssykehuset HF. Stillingen vil bli gitt stor påvirkningsmulighet til å videreutvikle arkivtjenesten og vil by på spennende oppgaver.

Arkivleder er en del av foretakssekretariatet som inngår i administrerende direktør sin stab, og har kontorfellesskap sammen med de øvrige stabene.

Avdelinga har en bredt sammensatt oppgaveportefølje med blant annet sekretariat for styret og strategisk ledergruppe, prosjekt- og utviklingsarbeid.

Som arkivleder er du med i et fagnettverk sammen med arkivlederne i de andre helseforetakene i Helse Nord.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar for saksarkivet og den daglige driften
 • Systemansvar og vedlikehold av arkivsystemet Elements, herunder administrasjon av brukerrettigheter og tilgangsstyring
 • Sikre god implementering av sak- og arkivsystemet i hele foretaket
 • Følge med på og ivareta krav til datautveksling og data uttrekk fra foretakets fagsystemer
 • Support og opplæring når det gjelder arkivfaglige spørsmål
 • Oppfølging av arkivplan
 • Videreutvikle digitale arkivtjenester
 • Delta i ulike prosjekt i regionen

Finnmarkssykehuset står i en historisk satsing på nye bygg. Akkurat nå bygger vi nye Hammerfest sykehus.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter deg som har:

 • Utdanning på minimum bachelor nivå, fortrinnsvis innen arkiv og dokumentbehandling
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Systemforståelse og god kunnskap innen fullelektroniske arkiv (fortrinnsvis Elements) og dokumenthåndtering
 • God kjennskap til Noark 5 standarden
 • God kjennskap til lover, forskrifter og retningslinjer knyttet til offentlig saksbehandling og helsesektoren
 • Gode IKT-ferdigheter
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur

Det er en fordel om du har:

 • Prosjekterfaring
 • Erfaring med å yte brukerstøtte i elektroniske sak-/arkivløsninger
 • Sikkerhetsklarering for mottak av gradert post. Må ikke være på plass ved start, men må innhentes.

Personlige egenskaper

Om deg:

Vi søker en initiativrik, handlekraftig medarbeider med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

 • Du har evne til å arbeide selvstendig, er kvalitetsbevisst og systematisk
 • Du er serviceinnstilt, bidrar til et godt arbeidsmiljø og har en positiv innstilling til dine medarbeidere
 • Du er målrettet, nøyaktig, selvstendig og effektiv
 • Du er motivert for, og har evne til å tilegne deg nye oppgaver og kunnskap
 • Du er fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver
 • Du har god gjennomføringsevne og klarer å se sammenhengen mellom arkiv og andre prosesser i foretaket

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

For spørsmål, kontakt administrasjonssjef Beate Juliussen78969951 eller e-post

Søknadsfrist: 9. februar

Send søknad i vårt skjema her


 • Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert.
 • Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).
 • Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest.
 • Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss.
 • I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 • Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.
Powered by Labrador CMS