STILLING LEDIG:

Hvordan kan Fauske kommune bli mer synlig og kommunisere bedre? Hvis du har svaret, har vi jobben for deg

Vi søker en engasjert kommunikasjonsrådgiver til nøkkelrolle for dette viktige arbeidet.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Fauske kommune

Stillingstittel: Kommunikasjonsrådgiver

Stillingstype: Prosjektstilling 3 år

Arbeidssted: Fauske

Søknadsfrist: 20. november

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Fauske kommune ligger i Nordland og har nærmere 10 000 innbyggere og et areal på rundt 1200 kvadratkilometer.

Stedet er sentralt i Indre Salten med store virksomheter som NAV, SKS og Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS).

Kommunen har lange og sterke tradisjoner rundt gruvedrift og mineralutvinning. Blant annet kan du se spor av dette i sentrum av Fauske der marmortorget er godt synlig. Vi er også et knutepunkt for handel og transport - midt på E6.

«Folkehelsekommunen der alle trives» er vår visjon. Kommunen skal strekke seg etter å oppnå god livskvalitet for alle og stadig når vi nye mål. Vi har satsning på arbeidet med barn og unge, og alle våre sykehjem er sertifisert som Livsgledehjem.

Fauske er godt kjent for sine arrangementer som NM på ski og VM i dans. Kultur står sterkt, og det frivillige arbeidet er unikt. Vil du vite mer, se fauske.kommune.no

Mange har hørt om Fauske. Kjennskapen er til stede. Men kunnskapen er antakelig lav.

Det vil vi gjøre noe med. Har du lyst til å bli med på den jobben?

Kommunen har store ambisjoner de neste tiårene på industriutvikling, infrastruktur og vekst. Vi skal skape et attraktivt og fremtidsrettet samfunn. Med Fauskes plassering som et geografisk midtpunkt og beliggenhet nært Bodø har vi store muligheter.

Dette vil vi fortelle om til omverden.

Samtidig må vi kommunisere enda bedre til de som bor her i dag.

Den kommunale virksomheten er sammensatt, med stadige, store og spennende utfordringer.

Arbeidet foran oss blir en ferd der kommunikasjon og markedsføring må knyttes sammen for å oppfylle samfunnsplanens mål og strategier.

Til dette søker vi kommunikasjonsrådgiver i nyopprettet prosjektstilling. Stillingen er midlertidig over tre år, med mulighet for fast ansettelse.

Hva går jobben ut på?

Vår nye kommunikasjonsrådgiver vil ha ansvar for offisiell, intern og ekstern kommunikasjon i kommunen. Du vil jobbe tett på toppledelsen og bli en del av kommunedirektørens stab.

Stillingen og ansvaret blir en blanding av strategisk og praktisk arbeid.

Med arbeidsoppgaver som:

 • Være med på å gjøre kommunikasjon til en integrert del av kommunens arbeid

 • Utvikle og modernisere kommunens profil og informasjonskanaler, som hjemmesider og sosiale medier

 • Ta ansvar for publisering av innhold og budskap på disse kanalene

 • Bidra til relevant og god informasjon om kommunens rolle og tjenester til innbyggere, næringsliv, ansatte – og alle som søker denne informasjonen.

Du vil jobbe i samarbeid med dyktige fagpersoner og ledere, samt kommunens næringsselskap Fauna KF.

Fauske har stort kulturtilbud...
Et stort idrettsliv – blant annet Kobberløpet.
Og et sterkt næringsliv innen flere bransjer.

Hva ser vi etter?

Vi søker deg som trives med allsidige oppgaver og har et engasjement for å styrke Fauske kommunes kommunikasjonsarbeid. Det innebærer at du gjerne har kunnskap om og interesse for offentlig forvaltning, samfunn, politikk og næringsutvikling.

Vi vet ikke nøyaktig hvilken bakgrunn du har: Kanskje kommer du fra media, markedsføring, reklame, undervisning, organisasjonsarbeid eller politikk. Eller kanskje du er helt nyutdannet?

Det viktigste er at du har et engasjement for kommunikasjon, og kan kommunisere tydelig både skriftlig og muntlig. Det innebærer å forenkle til dels komplekse budskap til et klart og tydelig språk.

Og det er ingen som kan alt. Men det er en fordel om du kan krysse av på erfaring og kjennskap til noen av disse punktene:

 • Publisering og strategisk bruk av sosiale medier

 • Digital kommunikasjon, utvikling og nettsider

 • Innholdsproduksjon i flere kanaler – gjerne foto og video

 • Forståelse for journalistikk og kjennskap til hvordan mediene jobber

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt i denne jobben. Vi søker deg som har:

 • God vurderings– og gjennomføringsevne, gir tillit og kan bygge gode relasjoner.

 • Engasjement, tar ansvar og evner å samarbeide godt med en stor organisasjon.

 • Evne til å jobbe effektivt, strukturert og tåler et tidvis høyt tempo.

Du har gjerne relevant utdanning innen kommunikasjon, medier, markedsføring – eller andre fag. Men relevant praksis og arbeidserfaring kan være vel så relevant for denne jobben.

Fauske og Salten kan by på spektakulære naturopplevelser

Og nordlys som dette i den årstiden vi nå går inn i

Hva kan vi tilby?

 • En sentral og viktig stilling i kommunedirektørens stab

 • Utfordrende og selvstendige oppgaver. Varierte og interessante hverdager med fleksibel arbeidstid i et driftig arbeidsmiljø

 • God forsikrings- og pensjonsordning gjennom KLP

 • Lønn etter gjeldende lov- og avtaleverk.

Bli med på å utgjøre en forskjell i Fauske! Velkommen som søker!


For spørsmål, ta gjerne kontakt med:

 • kommunedirektør Ellen Beate Lundberg på mobiltelefon 915 99 302

Søknadsfrist: 20. november

Send søknad her


Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Aktuelle kandidater må påregne intervju. Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn.

Vi ber også om at søkere benytter elektronisk søknadsskjema. CV, vitnemål og attester ønskes elektronisk vedlagt i søknaden.

Powered by Labrador CMS