STILLING LEDIG:

Hvordan kan Fauske blir enda mer attraktivt sted å etablere bedrift? Fauna KF søker næringsutvikler

Har du gode svar på spørsmålet, så er du kanskje den vi søker til ny prosjektstilling i Fauske kommunes næringsselskap.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Fauna KF

Stillingstittel: Næringsutvikler

Stillingstype: 3-årig prosjektstilling

Arbeidssted: Fauske

Søknadsfrist: 11. april

Send søknad på e-post

Om arbeidsgiver

Fauna KF er en profesjonell førstelinje ovenfor bedrifter og etablerere i Fauske kommune. Foretaket besitter kompetanse og kapasitet til å være et bindeledd mellom det regionale og nasjonale virkemiddelsystemet.

Fauna KF er en prosjektorganisasjon som påtar seg tyngre utviklingsoppgaver i regional sammenheng og i samarbeid med de andre Salten-kommunene og fylkeskommunen.Fauna KF skal bidra til utvikling av nye arbeidsplasser gjennom eksisterende næringsliv og nyetableringer.

Har du lyst til å bidra til at Fauske blir enda mere attraktivt sted å etablere bedrift? Samt være med på ei spennende utvikling av allerede eksisterende bedrifter?

Fauna KF som er Fauske kommunes næringsselskap søker nå en næringsutvikler i 100% prosjektstilling over 3 år med mulighet for videre engasjement.

Du vil hovedsakelig jobbe med å:

 • Være en brobygger mellom næringslivet og kommune. Bidra til god kommunikasjon, gode samarbeidsarenaer og godt samspill med næringslivet.
 • Stimulere, tilrettelegge og aktiv medvirkning for både etablering av nye arbeidsplasser og videre utvikling av eksisterende næringsliv
 • Utvikle fremtidsrettede næringsareal og industriparker.
 • Være bindeledd mellom utviklingsaktører og støtteapparatet, samt initiere aktivitet herunder gi råd og veiledning til det offentlige virkemiddelapparatet.
 • Koordinere regional næringsutvikling i samarbeid med andre Saltenkommuner og fylkeskommunen.
 • Tilrettelegge og markedsføre Fauske slik at det vil være et attraktivt sted for nye etableringer tilflyttere, etablert næringsliv og innbyggere
 • Utvikle og følge opp reiselivstrategien i Fauske sammen med reiselivsaktørene.

Vi tror du har:

 • Relevant høyere utdanning på universitet – eller høgskolenivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for ønsket om utdanning
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • Praksis fra næringslivet vil være en fordel

Og at du:

 • Er selvstendig, kreativ og initiativrik
 • Har gode relasjons- og nettverksbyggeregenskaper
 • Stor entusiasme, ambisiøs, resultatorientert og strålende humør
 • Har gode kommunikasjon- og samarbeidsegenskaper
 • Behersker norsk og engelsk både skriftlig og muntlig
 • God kunnskap med IT og sosiale medier

Fauske og Salten har et sterkt og variert næringsliv...

...et levende kulturtilbud...

...og selvsagt fantastiske naturopplevelser!

Vi kan tilby

 • Variert og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Utviklingsmuligheter tilpasset deg og dine ambisjoner
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode persons- og forsikringsordninger

Forutsetninger / vilkår: Arbeidstakere i Fauna KF blir ansatt på de vilkårene som til enhver tid fremgår av gjeldende hovedtariffavtale, lover og reglement i Fauske kommune.


For ytterligere informasjon om stillingen kan man henvende seg til

 • daglig leder Kristian Amundsen mob. 90829822

Søknadsfrist: 11. april

Send søknad på e-post

Powered by Labrador CMS