STILLING LEDIG:

Norges brannskole søker undervisningsinspektør

Vil du bli med på å bygge opp en helt ny fagskoleutdanning i Norge?

Om stillingen

Arbeidsgiver: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Stillingstittel: Undervisningsinspektør

Stillingstype: Fast, 100 prosent

Arbeidssted: Fjelldal, Tjeldsund

Søknadsfrist: 12. august

Send søknad her

For spørsmål, kontakt

Berit Stemshaug, fungerende enhetsleder undervisning
91 63 47 15
[email protected]

Agnar Christensen, fungerende direktør Norges brannskole
41 21 83 68
[email protected]

Hugo Magne Kjelseth, rådgiver Kjelseth Consulting AS
91 53 34 50
[email protected]

DSB søker undervisningsinspektør til Norges brannskole.

Vi ser etter deg med stort engasjement for moderne pedagogikk og læringsutbytte.

Du skal sikre at den pedagogiske plattformen alltid er i utvikling, slik at brann- og redningspersonell over hele landet får den beste opplæringen.

Du får en sentral rolle både i dagens undervisning, og på den nye Brann- og redningsskolen som åpner i 2023. Du blir del av ledergruppa i Enhet for undervisning.

Du skal ha ansvar for:

 • pedagogisk plattform
 • pedagogisk veiledning og opplæring internt og eksternt
 • å koordinere undervisningsaktiviteten ved skolen
 • eksamensgjennomføring
 • kursevaluering, utvikling, analyser og trender

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • lærerutdanning, bachelorgrad eller mastergrad (gammel eller ny ordning)
 • relevant erfaring med koordinering, veiledning og undervisning
 • god kompetanse og erfaring med bruk av digitale verktøy i undervisning
 • meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk

Vi ønsker at du har:

 • erfaring fra ledelse og/eller undervisning innen yrkesfag
 • veiledningspedagogikk
 • erfaring med skoleadministrative systemer

Personlige egenskaper:

 • utpreget samarbeidsorientert lagspiller
 • gode pedagogiske evner
 • analytisk og utviklingsorientert knyttet til pedagogiske plattformer
 • gjennomføringsevne
 • relasjonsbygger som inspirerer og motiverer

Vår nye medarbeider får:

 • varierte og utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø
 • mulighet til å bidra med et samfunnsnyttig arbeid i den nasjonale beredskapen
 • spennende arbeidsplass med høy faglig kompetanse og dyktige kolleger
 • muligheter for å videreutvikle og påvirke eget ansvarsområde
 • mulighet for deltakelse på relevante interne og eksterne kompetansehevingstiltak
 • fleksitidsordning, tilpasset undervisningen ved NBSK
 • gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • årslønn fra kr 650 300 til 702 100 (lønnstrinn 70-74), stillingskode 1364 (seniorrådgiver). I helt ekstraordinære tilfeller kan DSB vurdere annen lønnsplassering. Av lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse

Om Norges brannskole, stillingen og enheten

Norges brannskole (NBSK) er nasjonal utdanningsinstitusjon for kommunalt brann- og redningspersonell og er lokalisert på Fjelldal, 45 kilometer fra Harstad i Troms og Finnmark fylke. Skolen har også ansvar for utdanning av beredskapspersonell ved landets flyplasser, personell knyttet til akutt forurensing og feierfag.

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi er pådrivere i arbeidet med å forebygge ulykker og kriser, og bidrar til effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Hovedkontoret ligger i Tønsberg, og vi har enheter over hele landet. Til sammen er vi ca. 650 ansatte. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Les mer på www.dsb.no

NBSK er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Skolen har moderne kontorlokaler, stort øvingsfelt, treningsfasiliteter og kantine. NBSK har i dag 43 ansatte, i tillegg til et stort antall innleide instruktører/forelesere fra ulike bransjer. Norges brannskole er ISO 9001:2015 sertifisert.

Høsten 2023 etableres den nye Brann- og redningsskolen, som omfatter en fagskole og et kurssenter. Skolen etableres der NBSK ligger i dag, og vil ta imot 160 studenter og ca. 2500 kursdeltagere i året.

Som undervisningsinspektør er du pedagogisk sparringspartner for kursledere og instruktører ved Norges brannskole.

Du vil også ha ansvar for å koordinere all undervisningsaktivitet ved skolen for å sikre høy kvalitet på undervisningen. I stillingen vil du også ha ansvaret for eksamensgjennomføringen, i nært samarbeid med faglig ansvarlige og kursledere. Du vil ha det faglige ansvaret for kursevalueringen, og sørge for at innspill etter evaluering tas med i videreutvikling av undervisningen ved skolen.

Den som ansettes må delta på NBSKs interne kurs for å sikre nødvendig kompetanse.

Stillingen inngår i Enhet for undervisning med ansvar for planlegging, gjennomføring og undervisning av samtlige kurs som gjennomføres i regi av Norges brannskole, både på Fjelldal og øvrige steder i landet.

Enheten har et bredt sammensatt fagmiljø med høy yrkesstolthet og teamfølelse. Undervisningsenheten har 23 medarbeidere fordelt på tre team. Tett samarbeid internt i DSB og innenfor brann- og redningsområdet nasjonalt er viktig for å kunne levere kvalitetsmessig god undervisning.

Om å jobbe i DSB

Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Derfor er DSB en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi trenger medarbeidere som er tillitskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring. Som ansatt i DSB er du med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, sammen med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønsker oss økt mangfold i organisasjonen, og vi er del av inkluderingsdugnaden. Vi håper derfor at også kvalifiserte personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne vil søke hos oss.

Søknadsfrist: 12. august


Send søknad i vårt skjema her


Powered by Labrador CMS