STILLING LEDIG:

DSB søker resepsjonist til den nye brannskolen på Fjelldal

Vi søker en tålmodig og profesjonell resepsjonist til den nye fagskolen.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Stillingstittel: Resepsjonist

Stillingstype: Fast, 100 prosent

Arbeidssted: Fjelldal, Tjeldsund

Søknadsfrist: 30. august

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi er pådrivere i arbeidet med å forebygge ulykker og kriser, og bidrar til effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Hovedkontoret ligger i Tønsberg, og vi har enheter over hele landet. Til sammen er vi ca. 650 ansatte. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Les mer på www.dsb.no

For spørsmål om jobbene, kontakt:

Veronika Solvang, enhetsleder administrasjon

41 46 66 72

[email protected]

Berit Stemshaug, fungerende enhetsleder undervisning

91 63 47 15

[email protected]

Hugo Magne Kjelseth, rådgiver Kjelseth Consulting AS

91 53 34 50

[email protected]

DSB søker resepsjonist til Norges brannskole. Vi ser etter deg som både er tålmodig og profesjonell, slik at elever og ansatte får hjelp til stort og smått i en hektisk skolehverdag.

Kommunikasjonsarbeid, mediatek og velferd er også del av ansvaret, så du må være allsidig og like å jobbe midt oppi alt som skjer.

Arbeidet med å etablere den nye Brann- og redningsskolen er godt i gang, og mye spennende skjer fremover. Velkommen på laget allerede nå!

Du skal:

 • betjene NBSKs resepsjon og telefonitjeneste
 • møte våre besøkende og ansatte på en profesjonell og engasjert måte
 • ha ansvar for å drifte skolens velferdstilbud
 • ha ansvar for å oppdatere skolens hjemmeside og sosiale media, og være skolens kontaktperson mot DSBs kommunikasjonsavdeling
 • ha ansvar for å bestille forbruksmateriell, kontorrekvisita, klær m.m.
 • ha ansvar for biblioteket og etablering av vårt fremtidige mediatek
 • bistå i arbeidet med å etablere adgangs-/besøkskontrollsystem
 • sørge for at resepsjonsområdet, gjestesoner og møterom til enhver tid er presentable
 • være med på å planlegge og tilrettelegge interne og eksterne arrangementer

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • videregående opplæring, f.eks. resepsjonsfag, reiseliv, salg & service, kontor og administrasjon
 • meget god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk
 • meget god digital erfaring og kompetanse

Vi ønsker at du har:

 • erfaring med lignende jobb innen kundebehandling
 • erfaring med problemløsning ved hjelp av digitale verktøy
 • erfaring med administrative oppgaver
 • erfaring med å drifte og oppdatere hjemmeside/sosiale medier

Personlige egenskaper:

 • utpreget samarbeidsorientert lagspiller
 • serviceinnstilt og med god gjennomføringsevne
 • løsningsorientert
 • selvstendig og ansvarsbevisst

Vår nye medarbeider får:

 • varierte og utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø
 • mulighet til å bidra med et samfunnsnyttig arbeid i den nasjonale beredskapen
 • spennende arbeidsplass med høy faglig kompetanse og dyktige kolleger
 • muligheter for å videreutvikle og påvirke eget ansvarsområde
 • mulighet for deltakelse på relevante interne og eksterne kompetansehevingstiltak
 • fleksitidsordning, tilpasset undervisningen ved NBSK
 • gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • årslønn fra kr 425 600 til 454 200 (lønnstrinn 45-49), stillingskode 1065 (konsulent) eller årslønn fra kr 446 800 til 483 700 (lønnstrinn 48-53), stillingskode 1408 (førstekonsulent). I helt ekstraordinære tilfeller kan DSB vurdere annen lønnsplassering. Av lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse

Om Norges brannskole, stillingen og enheten

Norges brannskole (NBSK) er nasjonal utdanningsinstitusjon for kommunalt brann- og redningspersonell og er lokalisert på Fjelldal, 45 kilometer fra Harstad i Troms og Finnmark fylke. Skolen har også ansvar for utdanning av beredskapspersonell ved landets flyplasser, personell knyttet til akutt forurensing og feierfag. NBSK er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Skolen har moderne kontorlokaler, stort øvingsfelt, treningsfasiliteter og kantine. NBSK har i dag 43 ansatte, i tillegg til et stort antall innleide instruktører/forelesere fra ulike bransjer. Norges brannskole er ISO 9001:2015 sertifisert.

Den nye Brann- og redningsskolen skal etableres der NBSK ligger i dag. Skolen vil omfatte en fagskole og et kurssenter, og ta imot 160 studenter og rundt 2500 kursdeltagere i året.

Som resepsjonist får du en nøkkelrolle ved skolen. Du vil være vårt ansikt utad til elever, besøkende og innleide instruktører.

Dine oppgaver vil bestå av å betjene telefonitjeneste og resepsjon, samt booking av rom og ivareta velferdstilbudene til elevene. Stillingen krever at du til enhver tid har en positiv og serviceinnstilt holdning. Det forventes at du ivaretar eget ansvarsområde gjennom god kvalitet og struktur i ditt arbeide, og samarbeider med øvrige ansatte ved skolen.

Den som ansettes må delta på NBSKs interne kurs, for å sikre nødvendig kompetanse.

Stillingen inngår i Enhet for administrasjon med ansvar for virksomhetsstyring, økonomi, resepsjon, IKT, avtaler og kontrakter og booking. Enheten har bredt sammensatt fagmiljø med høy yrkesstolthet og teamfølelse. Enheten har i dag seks ansatte.

Om å jobbe i DSB

Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Derfor er DSB en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi trenger medarbeidere som er tillitskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring. Som ansatt i DSB er du med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, sammen med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønsker oss økt mangfold i organisasjonen, og vi er del av inkluderingsdugnaden. Vi håper derfor at også kvalifiserte personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne vil søke hos oss.


Søknadsfrist: 30. august

Send søknad i vårt skjema her


Powered by Labrador CMS