STILLING LEDIG:

Bodø kommune søker rådgiver for eierskapsoppfølging

Om stillingen

Arbeidsgiver: Bodø kommune

Stillingstittel: Rådgiver for eierskapsoppfølging

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Bodø rådhus

Søknadsfrist: 24. september

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Vi er offensive, gode på samhandling og utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4500 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra - hver dag!

Aldri har bodøfolk vært stoltere av byen sin, og aldri har det vært mer spennende å jobbe for Bodø kommune.

Bodø kommune søker en engasjert og dyktig medarbeider til den nyopprettede stillingen som rådgiver for oppfølgning av kommunens eierskap.

Stillingen skal bidra til bærekraftig og verdiskapende eieroppfølging. Stillingen er lagt til Samfunns- og næringsavdelingen. Avdelingen har ansvar for å sikre profesjonell forvaltning og oppfølging av kommunens eierskap i selskaper.

Overordnet skal stillingen:

 • Fungere som et strategisk og faglig sekretariat for politisk og administrativ ledelse.
 • Bidra til kompetent styresammensetting.
 • Bidra til profesjonell eierutøvelse og selskapsledelse.
 • Følge opp selskapenes måloppnåelse og arbeid med kommunens eierforventninger.

Arbeidsoppgaver

 • Revisjon av eierskapsmelding: Ansvar for revisjon og oppdatering av kommunens eierskapsmelding i henhold til gjeldende regelverk. Sørge for at meldingen gir en tydelig og oppdatert oversikt over eierinteressene og strategiene for kommunens eierskap.
 • Eierskapsstrategi: Utvikle overordnede eierskapsstrategier i selskaper kommunen har eierinteresser i. Bidra til at eierandeler og investeringer er i tråd med kommunens målsetninger, strategier og styringsbehov.
 • Eierskapsoppfølging: Aktivt følge opp kommunens eierinteresser i ulike selskaper og virksomheter. Understøtte kommunens deltagelse i eierorganer og annen selskapsdialog for å ivareta kommunens eierinteresser og verdier.
 • Analyse og rapportering: Samle og analysere relevant data for å produsere rapporter om kommunens eierinteresser og økonomiske resultater. Årlig presentere funn og anbefalinger for kommunens ledelse og folkevalgte organer. Utrede og utarbeide beslutningsgrunnlag i alle saker som gjelder eierskap som skal fremmes for kommunens eierutvalg.
 • Interessentdialog: Samarbeide tett med interne avdelinger, eksterne selskaper og interessenter for å sikre en helhetlig tilnærming til eierskapsstyring. Opprettholde god kommunikasjon og samarbeid.
 • Sekretariatsfunksjon for valgkomiteen for selskaper i Bodø kommune. Sørge for ajourhold av oversikt over Bodø kommunes eierskapsportefølje og relevante eierskapsopplysninger knyttet til dette. Ha koordinerende ansvar for kommunikasjon mellom selskaper og kommunen.
 • Andre arbeidsoppgaver: Delta i øvrige oppgaver som tilhører avdelingen, og bidra til et effektivt og velfungerende team.

Vi søker deg som har følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning på masternivå innen økonomi, finans, jus eller tilsvarende.
 • Erfaring med eierskapsstyring, selskapsledelse, investeringer eller lignende felt vil være en fordel.
 • God kjennskap til kommunal sektor og regelverk.
 • Evne til å analysere kompleks informasjon, utarbeide strategier og faglig tilrådninger..
 • Utmerket skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne.
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i team.
 • Kjennskap til relevant lovgivning og regelverk.

Det vil i tilsettingen bli lagt stor vekt på motivasjon for stillingen og personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Stillingen gir deg en unik mulighet til å spille en nøkkelrolle i eierstyring og eieroppfølgning av kommunes betydelige og bredt sammensatte eierportefølje. 
 • Du vil inngå i et inkluderende og samarbeidsorientert arbeidsmiljø, hvor dine ferdigheter og ideer blir verdsatt. 
 • Du vil jobbe sammen med dedikerte kolleger som deler ditt engasjement. Som en ansatt hos oss vil du få muligheten til å påvirke samfunnsutviklingen i en av Norges mest spennende og voksende byer.
 • Stillingen vil jobbe i nært samarbeid med økonomi- og finansavdelingen.
 • Lønn etter avtale.

For spørsmål om stillingen, kontakt 

Søknadsfrist: 24. september

Send søknad i vårt skjema på Jobbnorge


Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju.

Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Bodø kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dette blir du i så fall varslet om.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Søknad, CV og vedlegg sendes via lenke på denne siden. Har du spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20

Powered by Labrador CMS