STILLING LEDIG:

Bø kommune har et rikt kulturliv og stort engasjement! Her fra da Kringkastingsorkesteret besøkte kommunen i sommer.
Bø kommune har et rikt kulturliv og stort engasjement! Her fra da Kringkastingsorkesteret besøkte kommunen i sommer.

Bø i Vesterålen søker offensiv og nytenkende rådmann

– Vi trenger en rådmann som tør å tenke litt utradisjonelt og utenfor boksen, sier ordfører Sture Pedersen. Kommunen har snudd folkenedgang til tre kvartaler på rad med vekst. Vil du legge til rette for videre utvikling?

Bø kommune i Vesterålen har det siste året fått mye oppmerksomhet for sin reduserte formuesskatt.

Det har ført til mange nye tilflyttere, store planer om nye arbeidsplasser og flere byggeprosjekter på vei.

Foto: Alf Oxem
Foto: Alf Oxem

Og mye kan tyde på at utviklingen har snudd: Fra rundt 3300 innbyggere ved årsutsenskiftet falt det til en foreløpig bunn på drøyt 2500 i 2020.

Men nå har folketallet steget tre kvartalet på rad, og runder etter alt å dømme 2600 igjen i løpet av høsten.

Bøs ordfører Sture Pedersen.

Ordfører Sture Pedersen er fornøyd med utviklingen:

– Vi prøver å tenke offensivt. Vi er nødt til å prøve å snu befolkningsnedgangen, til positiv vekst igjen. Det er vi i ferd med å lykkes med. Spesielt trenger vi flere unge voksne, og det tror jeg også at vi skal få til, sier han.

– Vi har ikke ropt på staten, men har tenkt utradisjonelt for å få privat kapital til bygda, folk som kan bidra til nye arbeidsplasser. Det ser vi nå skjer. Samtidig tar det tid, husk at dette begynte i januar. Det er mange planer på vei. Vi er på full fart til å lykkes, fortsetter ordføreren.

Søker offensiv rådmann

Tidligere i høst varslet rådmann Gundar Jakobsen at han går av med pensjon. Nå jakter politikeren hans etterfølger. Kan hende vedkommende også får ny tittel, hvis politikerne ønsker det. Det viktigste for ordføreren er uansett at det blir riktig person:

– Det vi trenger er en offensiv og nytenkende rådmann, som tør å tenke litt utradisjonelt og utenfor boksen, sier Pedersen.

Høres dette ut som drømmejobben?

Ta kontakt med ordfører Sture Pedersen på 907 44 959 eller e-post.

For å melde interesse for stillingen, send din søknad via Jobbnorge.

Den nye rådmannen kommer til en kommune med «mange baller i lufta», som helst skal landes. Kommunen har for tiden mange reguleringsplaner og saker til behandling.

Samtidig er det en liten og oversiktlig kommune, med sine rett under 3000 innbyggere og et fremoverlent tjenestetilbud. Alt innen omsorg er samlet på ett tjenestested.

Ingen absolutte krav

Bø kommune tok nylig solide steg oppover på både NHOs kommune-NM og Kommunal Rapports kommunebarometer. Blant annet fra 388. til 179. plass på økonomi.

– Jeg vil si det slik at mye går bra i Bø, og så ønsker vi å bli enda bedre. Nå har vi veldig mye fokus på privat næringsliv, for å skape ny vekst og utvikling i kommunen, sier ordføreren.

Kompetanse fra privat næringsliv er velkommen, kandidater ikke ha lang erfaring fra det offentlige. Men det er en klar fordel å ha god innsikt i hvordan en kommune drives, understreker Pedersen.

Og det er ingen absolutte krav om mastergrad, sier han:

– Nei, det er ingen slike absolutter. Vi ønsker ikke å utelukke gode kandidater.


Høres dette interessant ut?

Bla videre for å lese hele utlysningen!

Foto: Alf Oxem

Bø kommune søker rådmann

Om stillingen

Arbeidsgiver: Bø kommune

Stillingstittel: Rådmann

Stillingstype: Åremål (6 år)

Arbeidssted: Bø i Vesterålen

Søknadsfrist: 15. oktober

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Bø kommune ligger lengst vest i øyriket Vesterålen. Her bor ca 2600 bøfjerdinger omgitt av vakker natur med nærhet til storhavet og fjellet.

Gode levekår og et rikt næringsliv med stor fremtidstro, gjør at stadig flere etablerer seg i vår kommune.

Er du initiativrik og eventyrlysten finnes det mange muligheter, og vi har plass nok til deg også. Mer informasjon om Bø kommune finner du på vår hjemmeside.

Tiltrekkes du av en topplederstilling i en kommune i utvikling, med gode oppvekstvilkår og tjenestetilbud, har Bø kommune ledig stilling som rådmann i et åremål på 6 år.

Endring av stillingens tittel vil bli vurdert av kommunestyret.

Hva ser vi etter?

Som rådmann vil du i samarbeid med folkevalgte og tilsatte, ha stor påvirkningskraft og utviklingsmuligheter, og dermed en sentral rolle i videreutvikling av kommunens organisasjon, lokalsamfunnet og tjenestetilbudet til befolkningen og næringslivet.

Vi søker derfor etter en toppleder med høyere utdanning, bred ledererfaring og god kjennskap til kommunal virksomhet.

Vi ønsker oss en tydelig og inkluderende leder som kan samle organisasjonen om felles mål og utfordringer og se nye utviklingsmuligheter.

I kommunen er det 360 fast tilsatte organisert i 5 etater (sektorer); kultur- og næring, teknisk, helse- og omsorg, skole- og barnehage samt kommunale NAV-tjenester.

I tillegg er rådmannen øverste leder av felles stab-/støttefunksjoner innen økonomi, personal og kundeservice/arkiv. Etatslederne, økonomisjef og personalleder inngår i rådmannens ledergruppe.

Hva består jobben av?

Ditt oppdrag som vår nye rådmann vil være:

 • Tett resultatoppfølging og økonomistyring for å skape økonomisk handlingsrom
 • Videreutvikle kommunens lederteam innen strategisk ledelse, helhetlig styring, godt samarbeid og felles ansvar
 • Levere gode og effektive tjenester til kommunens innbyggere med høy brukerfokus, helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid
 • Samle og styre en organisasjon som er på rett vei, men som også har flere utfordringer
 • Gjennomføre nødvendig omstillingsprosesser i tråd med rammebetingelser, endringer i tjenestebehov og drift
 • Videreutvikle organisasjonskulturen med sikte på tydelig ledelse, klare ansvarsforhold, økt tverrfaglig samarbeid, langsiktig rekruttering og kompetanseutvikling
 • Bidra til god dialog og samhandling mellom politiske organ, administrativ ledelse og tilsatte.

Hvilke kvalifikasjoner ønsker vi?

Bø kommune ser etter en rådmann som:

 • Er tydelig, handlekraftig og beslutningsdyktig
 • Har strategisk legning med evne til å se helheter og sammenhenger
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter og evner å bygge goe relasjoner
 • Er resultatorientert med god gjennomføringsevne
 • Behersker samspillet mellom politikk og administrasjon
 • Har solid relevant høyere utdanning, bred ledererfaring og god kompetanse innen økonomistyring, organisasjonsutvikling og endringsledelse.

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere preget av god lagånd
 • En interessant og utfordrende lederstilling med variert arbeidsområde
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår etter avtale med medlemskap i offentlig pensjons- og forsikringsordning (KLP)
 • En kommune kjent for innovasjon, et stort fellesskap, god dugnadsånd og et rikt kulturliv.

For mer informasjon, kontakt ordfører Sture Pedersen, tlf. 76 11 43 25, mobiltlf. 907 44 959 eller e-post til [email protected].

Søknadsfrist: 15. oktober

Send din søknad i vårt skjema på Jobbnorge


Tiltrekkes du av topplederstillingen i Bø kommune, søker du elektronisk ved å legge inn søknad innen fristen. Som søker må du være forberedt på å bli grundig vurdert i tilsettingsprosessen, herunder gjennomføring av intervju(er).

Vi gjør oppmerksom på at søkerliste er offentlig selv om du ber om anonymitet, jf. Offentlighetslovens § 25.2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Tilsetting skjer på de vilkår som til en hver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Powered by Labrador CMS