STILLING LEDIG:

Rita Fjellvang (t.v.), Ann Christin Hansen og Camilla Laupstad (t.h.) søker ny sjef – og etterfølger til Guro Karlsen (bakerst).
Rita Fjellvang (t.v.), Ann Christin Hansen og Camilla Laupstad (t.h.) søker ny sjef – og etterfølger til Guro Karlsen (bakerst).

300 kvinner søker sjef med godt humør. Er du Andøy kommunes nye leder for pleie og omsorg?

Trives du med mennesker, endringsledelse og stort ansvar, kan dette være stillingen for deg!

Om stillingen

Arbeidsgiver: Andøy kommune

Stillingstittel: Enhetsleder pleie og omsorg

Stillingstype: Fast, heltid

Arbeidssted: Andenes

Søknadsfrist: 9. august

Send søknad her

– Den nye sjefen må ha humor, og humoren må være den samme som vi har, sier Rita Fjellvang, Camilla Laupstad og Ann Christin Hansen. Og bryter ut i en latterkule.

Andøy er på jakt etter en ny sjef for pleie- og omsorgssektoren. Spol ned til selve utlysningen!

Cirka 300 kvinner og noen menn jobber med pleie og omsorg i kommunen. Camilla, Rita og Ann Christin er avdelingsledere i enheten.

Godt humør og tilstedeværelse

Guro Karlsen er avtroppende pleie- og omsorgsleder. Hun er kjent for å le mye, og avdelingslederne og andre ansatte vil gjerne ha en ny sjef som er med på å fargelegge arbeidsdagen med smil og latter.

– Det er selvsagt ikke et krav at den nye sjefen ler nøyaktig av de samme tingene som sine medarbeidere. Men vi flirer masse og er noen ganger høylytte, sier Rita, Camilla og Ann Christin.

Godt humør er en personlig egenskap som verdsettes høyt blant dem som skal jobbe nærmest den nye sjefen, men også andre egenskaper etterspørres.

– Vi ønsker oss en sjef som er flink til å samarbeide, som tar sine kolleger med på råd. Pleie- og omsorgslederen må være tilgjengelig for medarbeiderne i hele organisasjonen og ha forståelse for arbeidet vi gjør for kommunens innbyggere. For å få det til, er åpenhet og gode evner til å kommunisere viktig, sier Rita, Camilla og Ann Christin.

De understreker at også andre egenskaper er viktige. Ord som «målrettet», «klar og tydelig», «høy arbeidskapasitet» og «ha visjoner» trekkes fram.

Alltid i endring

I tillegg vil en annen egenskap være nyttig. Pleie- og omsorgssektoren er alltid i bevegelse. Alltid i forandring.

Jobben passer kanskje derfor ikke så godt for ledere som bare vil «drifte» det eksisterende.

– Endringsledelse er også veldig viktig. Til gjengjeld får den nye pleie- og omsorgslederen en stab som er villige til å gjøre endringer for å få tjenestene til å fungere for Andøy kommunes innbyggere, sier avdelingslederne.

Fra Måtind har du kanskje Vesterålens mest spektakulære utsikt.
Fra Måtind har du kanskje Vesterålens mest spektakulære utsikt.

Bo og leve i Andøy

Hva så med kommunen. Hvordan er den?

Kommunen er langstrakt. Fra ytterkanten Forfjorden til Andenes er det åtte mil. Kommunen ligger på to øyer, Andøya og Hinnøya.

Selve Andøya er drøyt 60 kilometer lang. Til nå ha kommunen vært mest kjent for å være vertskommune for Forsvarets overvåkingsfly, Orion. Om kort tid er det ventet at Andøya Space skal få fullfinansiert sine planer om å bygge en satellittoppskytingsbase på Nordmela. Den vil gi hundrevis av nye arbeidsplasser.

Turistmagnetprosjektet «The Whale» har fått internasjonal oppmerksomhet på grunn av fantastisk arkitektur. Dette bygget skal opp rett i nærheten av kontorstedet til den nye pleie- og omsorgssjefen. Andfjord Salmon er et børsnotert selskap som har store planer om landbasert oppdrett flere steder langs Andøys østkyst.

Lykkes selskapet, vil det trenge mange titalls nye medarbeidere. Ellers er kommunen kjent som en turistkommune. Hvalsafaribedriftene Whale2Sea og Hvalsafari er kjent langt ut over Andøys grenser. I det siste har turisttilstrømmingen til det lille tettstedet Bleik vest for kommunesenteret Andenes vært så stor at Andenes tidvis føles som «bygda ved Bleik».

Det er mye å holde på med. Bor du på Andenes har du tilgang til fotballbaner innendørs og utendørs, idretts- og svømmehall. På Åse er de mest kjent for ski. I Risøyhamn er det fotballag for de yngste. Det samme har Bleik.

Hver bygd har noe å by på. Hvis noen tenker å flytte til Andøya, behøver de ikke å bekymre seg for om de blir kjent med folk. Det blir de! Det vil ikke ta lang tid før noen ber deg på dugnad, og da får du treffe masse hyggelige mennesker.

For sånn er nemlig andværingene. Hyggelige og lett å bli kjent med.

 

Enhetsleder pleie og omsorg i Andøy kommune

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Andøy ligger ytterst i havgapet i Vesterålen, lengst nord i Nordland fylke. Andøy kommune har et spennende og aktivt næringsliv innenfor flere sektorer. Et internasjonalt romfartssenter, en stor fiskerinæring, et bredt landbruk og et reiseliv i vekst. Her er rike muligheter for kulturaktiviteter og et unikt friluftsliv i spektakulær natur. Kommunen har flyplass med daglige avganger og flere ukentlige direkteruter til Oslo i sommermånedene.

Enheten pleie omsorg omfatter rundt 160 årsverk, cirka 300 medarbeidere og et budsjett på i overkant av 100 millioner kroner. Tjenestene som leveres er hjemmetjeneste, omsorgsboliger, sykehjem, dagaktivitetstilbud og miljøarbeidertjeneste.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å utarbeide mål for enheten basert på kommunens overordnede mål og vedtatte planer – samt for resultat og måloppnåelse
 • Ansvar for at enhetens brukere får et tilfredsstillende tjenestetilbud innenfor gitte økonomiske rammer og at tjenestene er i overenstemmelse med gjeldende lover, regler og forskrifter
 • Overordnet personal-, økonomi- og faglig ansvar for pleie- og omsorgstjenestene

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ledererfaring, herunder erfaring med å lede andre ledere
 • Erfaring med endrings-/utviklingsarbeid
 • Relevant høyere utdanning på bacherlornivå
 • Helse- og sosialfaglig utdanning og/eller erfaring fra helse og omsorgssektoren kan være en fordel

Personlige egenskaper:

 • Du evner å sette mål, samtidig som du er god på endringsprosesser og involvering.
 • Du har god forståelse for økonomi og rammebetingelser, er resultatorientert og evner å utøve tydelig lederskap for å få til omstilling og rasjonell drift.
 • Du har gode relasjonelle ferdigheter, er støttende, veileder og ser utviklingsmuligheter.
 • Du samhandler godt med samarbeidspartnere i og utenfor enheten
 • Du behersker norsk godt, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb med svært gode muligheter for læring og utvikling av deg selv som leder
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag
 • Godt arbeidsmiljø og god pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

Ansettelse skjer i hht. gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder medlemskap i pensjonsordning.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt:

 • Rådmann Andreas Jordell, tlf. 934 59 033
 • Enhetsleder Guro Karlsen, tlf. 76 11 51 04 – 90 07 47 78

Søknadsfrist: 9. august

Benytt vårt digitale søknadssenter

Saksnr: 21/652.

Søkere bes laste opp relevant dokumentasjon på utdanning og praksis i den elektroniske søknaden. Kontakt vårt publikumssenter for informasjon og veiledning. Tlf: 76115000

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentlighetsloven § 25, andre ledd.


Powered by Labrador CMS