STILLING LEDIG:

Andøy kommune søker rådgiver økonomi og stedfortreder for kommunalsjef

Vi ser nå etter en analytisk, strukturert, løsningsorientert, digitalt kompetent og serviceinnstilt økonomirådgiver til 100% fast stilling i økonomiteamet i avdelingen for økonomi og fellestjenester i Andøy kommune.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Andøy kommune

Stillingstittel: Økonomirådgiver

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Andenes

Søknadsfrist: 19. juni

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Andøy ligger ytterst i havgapet i Vesterålen, lengst nord i Nordland fylke. Det bor i overkant av 4600 innbyggere i kommunen vår. Vi har et spennende og aktivt næringsliv innenfor flere sektorer; et internasjonalt romsenter, en stor fiskerinæring, en variert landbruksnæring og et reiseliv i vekst. Her er rike muligheter for kulturaktiviteter og et unikt friluftsliv i spektakulær natur. Kommunen har flyplass med daglige avganger til Tromsø, Evenes og Bodø, og flere ukentlige direkteruter til Oslo i sommermånedene.

Andøy kommune har om lag 450 ansatte og et budsjett på omtrent 490 millioner kroner. Kommunen står foran en rivende utvikling, med etablering av Europas første romhavn for oppskyting av satellitter (Andøya Space Port), et unikt opplevelsessenter for hval (The Whale), landbasert havbruk (Andfjord Salmon), samt ny fiskerihavn. Andøy kommune har blitt tildelt et fond på 250 millioner kroner som skal benyttes til å utvikle kommunen videre. Regjeringen har nylig besluttet å styrke Andøya flystasjon og legge til rette for utvikling av teknologi, drone- og romfartsindustri, i første omgang med 167 millioner kroner.

Som økonomirådgiver vil du jobbe tett med kommunalsjef med å utvikle økonomi- og virksomhetsstyringen i kommunen. En viktig del av dette arbeidet er å bistå kommunens ledere med budsjettarbeid, økonomirapportering og ad-hoc analyse. 

Du vil inngå i et team med fem andre medarbeidere med ansvar for faktura, lønn, regnskap og budsjett. 

Det vil være stor mulighet for å utvikle og forme stillingen selv. Fordi rollen vil være stedfortreder for kommunalsjef, ser vi etter kandidater som er interessert i å utvikle sine lederegenskaper.

Vi ser store muligheter for økt automatisering og utvikling av digitale styringsverktøy. 

Erfaring med Excel for beregnings og analysemodeller, men gjerne også mer avanserte verktøy som Power BI eller Tableau vil derfor være viktig. 

Kjennskap til Framsikt og Visma Enterprise BI vil være et pluss, da vi jobber kontinuerlig med å hente ut flere gevinster i fra disse verktøyene.

Vi vil i noen grad kunne tilpasse rollen etter din kompetanse. Tre eksempler på muligheter:

  Andøy kommune har behov for mer kapasitet og kompetanse innen anskaffelser

Det kan være aktuelt å gi rollen som økonomirådgiver et koordinerende og rådgivende ansvar for innkjøp og anskaffelser. Du vil da arbeide innen alle faser i anbudsprosessen; planlegging, gjennomføring, kontraktsoppfølging, så vel som analyse, innkjøpssamarbeid, innovasjon og utvikling. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Vi ser også store muligheter for å utnytte ulike tilskudds- og støtteordninger langt bedre

Det kan derfor være aktuelt å gi rollen et særskilt ansvar for prosjektporteføljen, herunder prosjektstøtte og rådgivning til prosjektledere og styringsgrupper i investeringsprosjekter (budsjettering, prognoserapportering, sluttoppgjør og prosjektrapportering), samt planlegging, utforming og oppfølging av søknader for tilskuddsordninger (spillemidler, klimasøknader, grønne lån, og andre tilskuddsordninger).

  Ikke minst har vi en ambisjon om å ta syvmilssteg i retning av å bli mer datadrevetEn viktig forutsetning for å lykkes er økt kompetanse og kapasitet på analysesiden, altså økt evne til å bruke data til å ta bedre beslutninger, og gjerne automatisere disse. Derfor er vi svært interessert i kandidater som i tillegg til regnskap og økonomistyring, har erfaring innen datadrevet virksomhet og kunstig intelligens (AI).

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Veilede og støtte tjenesteområdene i utarbeidelse budsjetter, oppfølging av avvik, og utarbeidelse av økonomiske prognoser
 • Utføre økonomiske analyser og rapporter for å identifisere trender, muligheter og risiko
 • Utvikle rutiner og verktøy for økonomi- og virksomhetsstyring, herunder digitalisering
 • Stedfortreder for kommunalsjef økonomi og fellestjenester

Ønskede kvalifikasjoner og erfaringer

Det er viktig for oss at du kan vise til:

 • Høyere utdanning innenfor økonomi eller relaterte fagområder
 • Sterke analytiske ferdigheter, herunder tolkning og presentasjon av informasjon
 • Pedagogiske ferdigheter og serviceinnstilling
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i team, og håndtere flere oppgaver samtidig

Det er en fordel med:

 • Erfaring innen analyse økonomistyring eller beslektede områder
 • Kompetanse og erfaring med økonomisystemer som Visma, Framsikt
 • Erfaring med analyseverktøy som Excel, Power BI, Tableau
 • Erfaring med prosjektmetodikk, forbedringsprosesser og gevinstrealisering

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby deg:

 • En utfordrende og spennende rolle i en stor virksomhet med et stort og viktig samfunnsoppdrag
 • Betydelige muligheter for påvirkning, innflytelse og personlig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med en stor spennvidde kompetanse og erfaring
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

Finner du stillingen interessant? 

Kontakt gjerne kommunalsjef økonomi og fellestjenester Charlotte Haugen Brunborg 951 27 245 for en uforpliktende og konfidensiell prat.

Søknadsfrist: 19. juni

Send søknad via Easycruit


Ansettelse skjer henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder medlemskap i pensjonsordning.

Frem til søknadsfristen vil alle henvendelser bli behandlet konfidensielt. I samsvar med Offentleglova § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.

Powered by Labrador CMS