STILLING LEDIG:

Slik kan nye omsorgsboliger på Andenes bli.
Slik kan nye omsorgsboliger på Andenes bli.

Vi søker en prosjektleder som vil være med å bygge fremtiden i Andøy kommune

Vil du være med på å realisere store kommunale investeringsprosjekter innen bygg og anlegg?

Om stillingen

Arbeidsgiver: Andøy kommune

Stillingstittel: Prosjektleder bygg

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Andenes

Søknadsfrist: 26. mai

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Med våre 4600 innbyggere ligger Andøy ytterst i havgapet i Vesterålen. Andøy kommune har et spennende og aktivt næringsliv innenfor flere sektorer.

Et internasjonalt romfartssenter, en stor fiskerinæring, et bredt landbruk og et reiseliv i vekst.

Her er det rike muligheter for kulturaktiviteter og et unikt friluftsliv i spektakulær natur. Kommunen har flyplass med flere daglige avganger med Widerøe og flere ukentlige direkteruter til Oslo i sommermånedene.

De neste årene skal Andøy gjøre investeringer i barnehage, omsorgsboliger og brannstasjon. Prosjektporteføljen omfatter både nybygg og rehabilitering.

Vi har et ungt og tverrfaglig team i avdeling for Samfunnsutvikling. Du vil både jobbe selvstendig delta i prosjektgrupper. Du vil jobbe gjennomgående i alle faser av prosjektet, fra skisseprosjekt til ferdig bygg. Vi legger vekt på innovative og miljøvennlige løsninger for fremtidens bygg og anlegg - vil du være med?

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, koordinere og lede gjennomføringen av kommunens prosjekter fra kartlegging av behov til overlevering
 • Brukerinvolvering og kontrahering av eksterne leverandører
 • Utrede og lede gjennomføringen av studier, konsepter og analyser
 • Kostnadskontroll, budsjettoppfølgning og rapportering knyttet til økonomi, kvalitet og fremdrift.
 • Sikre oppfølging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i tråd med byggherreforskriften
 • Utarbeide politiske saker

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå. Lang og allsidig erfaring fra prosjekt og byggeledelse kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Kjennskap til regelverk for offentlige anskaffelser er en fordel
 • God kjennskap til ulike enterpriseformer og norsk standard for byggeprosjekter
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Norsk er arbeidsspråk i Andøy kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høgskole- eller universitetsutdanning som er relevant for bygg- eller anleggsprosjekter, f.eks. ingeniør, arkitekt, juss, eller økonomi. Yrkeserfaring tas i betraktning.
 • Erfaring fra byggeprosjekter med brukermedvirkning, økonomi- og gjennomføringsansvar. Erfaring fra både tidligfase og gjennomføringsfase.
 • Opplæring i og erfaring med strukturert prosjektmetodikk
 • Erfaring fra å jobbe i eller med offentlig sektor.

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker å ivareta god dialog med innbyggere, brukere, entreprenører og grunneiere og du må derfor være utadvendt og god til å kommunisere.
 • God gjennomføringsevne og arbeidskapasitet
 • Strukturert og utviklingsorientert
 • God prosessforståelse
 • Leder og motiverer andre, beholder roen under høyt arbeidstempo
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet

Fem fine lenker å sjekke ut:

 1. Lev i Andøy: En egen nettside for tilflyttere til Andøy.
 2. Andøy kommune: Kommunens egen nettside, med mye annen informasjon.
 3. LinkVesterålen (Facebook): Et nettverk for unge voksne i regionen.
 4. Nav Arbeidsplassen: Oversikt over alle ledige stillinger i Andøy.
 5. Andøya til leie/salg Eiendom: Facebook-gruppe for å jakte bolig.

Vi kan tilby:

 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Tilsetting/lønn i hht. avtale inkl. 6 måneders prøvetid
 • God forsikrings- og pensjonsordning i KLP
 • Fleksibel arbeidstid med gunstig sommertid
 • IA-bedrift

Det vil bli gjennomført intervjuer med aktuelle kanditater.

Personlig egnethet og faglige kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt.


For spørsmål om stillingene, kontakt gjerne

Søknadsfrist: 26. mai

Send søknad i Easycruit


Andøy kommune praktiserer meroffentlighet, og som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.

Powered by Labrador CMS