STILLING LEDIG:

Romfart skaper en helt ny bydel: Andøy kommune søker seniorkonsulent plan– og stedsutvikling

Andøy kommune søker kommuneplanlegger ved Avdeling for samfunnsutvikling, i 3-årig prosjektstilling.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Andøy kommune

Stillingstittel: Seniorkonsulent / kommuneplanlegger

Stillingstype: 3-årig prosjektstilling

Arbeidssted: Andenes

Søknadsfrist: 26. mai

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Med våre 4600 innbyggere ligger Andøy ytterst i havgapet i Vesterålen. Andøy kommune har et spennende og aktivt næringsliv innenfor flere sektorer.

Et internasjonalt romfartssenter, en stor fiskerinæring, et bredt landbruk og et reiseliv i vekst.

Her er det rike muligheter for kulturaktiviteter og et unikt friluftsliv i spektakulær natur. Kommunen har flyplass med flere daglige avganger med Widerøe og flere ukentlige direkteruter til Oslo i sommermånedene.

Avdeling for Samfunnsutvikling er en nyetablert avdeling i Andøy kommune med et ungt og innovativt planmiljø.

Kommunen rullerer for tiden kommuneplanens arealdel, og skal revidere andre kommunale planer/temaplaner som blant annet kommuneplanens samfunnsdel, klima- og energiplan og sentrumsplan.

Kommunen behandler også for tiden et stort antall private detalj- og områdeplaner, herunder områdeplanen for Andøya Space Port.

167 millioner kroner til videreutvikling på Andøya Flystasjon

Regjeringen varslet 11. mai en solid bevilgning til Andøya Flystasjon. Målet er å styrke evnen til å være såkalt «alliert mottak» – men ikke minst også å legge til rette for å frigjøre arealer til sivile næringsformål, som Andøy Teknologipark. Les mer på regjeringen.no!

Vi søker nå en seniorkonsulent til å lede arbeidet med en områdeplan for Andøya Flystasjon. Planarbeidet skal ivareta Forsvarets behov for fremtidig forsvarskonsept på Andøya. Det skal legges tilrette for utvikling av ny flyplassterminal for Andøya Lufthavn i regi av Avinor.

Samt Andøya Space og innovasjonssenteret New Space North, som øker næringsarealer for nytt hovedkontor og nytt innovasjonssenter.

Vi ser etter deg med erfaring fra plan- og utviklingsprosjekter, som vil være med å legge grunlaget for Norges viktigste næringsklynger for spaceindustrien.

Vi ser etter deg som ønsker å lede faglig utfordrende plan- og samhandlingsprosesser. Vi trenger noen med engasjement til å skape et godt og integrert by- og tettsted i kommunesenteret Andenes, og tilrettelegge for næringsutvikling i internasjonal målestokk.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning, eksempelvis samfunnsplanlegging, arealplanlegging, by- og regionplanlegging, arkitektur og landskapsarkitektur. Relevant kompetanse og arbeidserfaring innen fagområdet kan også komme i betraktning.
 • Erfaring innen overordna plan- og strategiarbeid
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er en stor fordel om du også har:

 • Erfaring innen komplekse planprosesser og strategisk arbeid
 • Erfaring med offentlig forvaltning, planprosesser etter plan- og bygningsloven og saksbehandling
 • Kompetanse innen GIS/geodata, spesielt og digitale verktøy generelt
 • Erfaring med samhandlings- og utviklingsprosesser
 • Er komfortabel med å snakke foran forsamlinger på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Evne til samarbeid i samme fagmiljø og med andre fagområder
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Lojale til og forståelse for politiske prosesser og vedtak som føringer for sitt arbeid
 • Løsningsorientert og strukturert for å holde fremdrift og overholde tidsrammer
 • Utviklings- og kunnskapsorientert
 • Åpent, tillitsvekkende og inkluderende i arbeidsform
 • Respektfull overfor ulike meninger og interesser

Fem fine lenker å sjekke ut:

 1. Lev i Andøy: En egen nettside for tilflyttere til Andøy.
 2. Andøy kommune: Kommunens egen nettside, med mye annen informasjon.
 3. LinkVesterålen (Facebook): Et nettverk for unge voksne i regionen.
 4. Nav Arbeidsplassen: Oversikt over alle ledige stillinger i Andøy.
 5. Andøya til leie/salg Eiendom: Facebook-gruppe for å jakte bolig.

Vi kan tilby:

 • En viktig jobb som stake ut veien for fremtidig utvikling i kommunen
 • Et nytt faglig miljø i plangruppen og teknsik avdeling
 • Faglig utvikling
 • Fremtidsrettet kommune og avdeling som ikke er redd for å ta i bruk nye digitale løsninger/verktøy
 • Tilsetting/lønn i hht. avtale
 • God forsikrings- og pensjonsordning i KLP
 • IA-bedrift

Det vil bli gjennomført intervjuer med aktuelle kandidater.

Personlig egnethet og faglige kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt.


For spørsmål om stillingene, kontakt gjerne

Søknadsfrist: 26. mai

Send søknad i vårt skjema her


Andøy kommune praktiserer meroffentlighet, og som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.

Powered by Labrador CMS