STILLING LEDIG:

Har du interesse for arbeid med sikkerhet og beredskap?

Karlsøy kommune søker nå en handlekraftig brannmester og beredskapsleder til kommunestenteret Hansnes. Her er det mulig å få videre kursing og utdanning gjennom Norsk brannskole for de som mangler utdanning.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Karlsøy kommune

Stillingstittel: Brannmester/beredskapsleder

Stillingstype: Full/heltid

Arbeidssted: Hansnes

Søknadsfrist: 18. desember

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Karlsøy kommune er en kommune med engasjement for vekst og utvikling. Våre 2 200 innbyggere opplever en attraktiv bokommune gjennom gode barnehager, moderne skoler/oppvekstsenter, svømmehaller, idrettsanlegg og et aktivt kulturliv.I tillegg byr kommunen på en unik kyst og skjærgård med et mangfold av muligheter for friluftsliv, jakt og fiske.

Kommunesenteret Hansnes ligger kun én times kjøring fra Tromsø sentrum, samtidig som kommunen ligger i den statlige tiltakssonen, hvor bosetting i kommunen gir redusert skatt og avskriving av studielån.

Karlsøy kommune har ledig 100% fast stilling som brannmester/beredskapsleder for Karlsøy brann- og redningstjeneste. Stillingen er tillagt enhet for kommunalteknisk drift.

Brann- og redningstjenesten er etablert med hovedbrannstasjon på kommunesenteret Hansnes, samt 3 bistasjoner/ beredskapsdepoter. Totalt er ca. 30 deltidsstillinger tilknyttet tjenesten.

Hansnes er kommunesenteret i Karlsøy kommune
Hansnes er kommunesenteret i Karlsøy kommune

Enhetsleder for kommunalteknisk drift er brannsjef i kommunen. Karlsøy kommune har brannvernsamarbeid med Tromsø brann og redning KF og Lyngenfjord brann og redning. Samarbeidet inneholder kjøp av overordnet innsatsledelse, leder forebyggende og tilsyn av særskilte brannobjekter.

Stillingen inngår i beredskapsstyrken, noe som medfører plikt til bæring av radioterminal og telefon. Kontorsted er Hansnes.

Karlsøy kommune ligger vakkert til med Stortinden som fast tur-fjell i området

Det er like vakkert på sommer og vintertid

For de som trives mer på havet enn i høyden er det nydelig utsikt fra kajakken på sommerstid

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av brann- og redningsberedskap iht. gjeldende brannordning for Karlsøy kommune.
 • Vedlikehold av utstyr og materiell knyttet til beredskap.
 • Faglig ansvar og ledelse av opplæring for egne mannskaper.
 • Ivaretakelse av HMS-krav og løpende oppfølging av egne mannskaper.
 • Organisere bemanning for å sikre operativ beredskap iht. brannordningen i Karlsøy kommune.
 • Koordinering mot overordnet vakt.
 • Oppgaver tilknyttet overordnet kommunal samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ROS-analyser, beredskapsplaner og tiltakskort.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning på universitet/høyskole eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå.
 • Kompetanse iht. dimensjoneringsforskriftens §42 leder av beredskapsarbeidet, eller tilfredsstille krav til opptak ved Norges Brannskole for slik utdanning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Gode IKT- ferdigheter og erfaring fra bruk av administrativ og faglig programvare.
 • Førerkort minimum klasse B.
 • Søkere må kunne fremlegge uttømmende politiattest før ansettelse.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Interesse og forståelse for arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.
 • Førerkort med utrykningskompetanse kode 160 og klasse C er ønskelig.
 • Pedagogisk utdanning og/eller god erfaring fra undervisning.
 • Erfaring fra kommunalt brannvesen eller andre beredskapsrelaterte arbeidsoppgaver.
 • Aktuelle søkere som ikke innehar nødvendig kompetanse, må påregne å gjennomføre kurs/utdanning etter ansettelse.
 • Erfaring fra lederstilling med personalansvar.

Forventninger til personlige egenskaper

 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk.
 • Resultatorientert og evne til strategisk og helthetlig tenkning.
 • Utøve tydelig lederskap ved å motivere og dyktiggjøre medarbeidere.
 • Sterk operativ forståelse og handlekraft, samt evne til effektiv kommunikasjon med andre nødetater og egne ansatte.
 • Interesse og mulighet for intern og ekstern opplæring innen faget.

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling med store faglige utviklingsmuligheter.
 • Et ungt og aktivt miljø med dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Konkurransedyktige vilkår mht. lønn og pensjon ihht. gjeldende avtaleverk.
 • Dekning av flytteutgifter og hjelp til å skaffe bolig.
 • Kommunen dekker barnehage og SFO første året. Fra august 2023 har Karlsøy gratis barnehage.

Søknad og CV med henvisning til referanser, vedlagt bekreftede kopi av vitnemål og attester, sendes elektronisk via link på denne siden.


Ved spørsmål om stillingen kontakt:

Enhetsleder Markus Ottesen på telefon 918 44 983 eller på e-post [email protected]øy.kommune.no


Søknadsfrist 18. desember

Send søknad på stillingen her

Powered by Labrador CMS