STILLING LEDIG:

Unikt nordnorsk samarbeid søker prosjektleder: Slik skal vi vinne VM i grønn omstilling

– Vi snakker om en av Norges aller mest spennende jobber, sier Trude Nilsen, leder av Næringsforeningen i Tromsøregionen. Bak det nye samarbeidet står de største næringsforeningene.

Publisert Sist oppdatert

Jobben hun omtaler er en helt nyopprettet stilling som prosjektleder for AGIR - Arctic Green Innovation Region - et samarbeid mellom alle de store næringsforeningene i nord, NHO Nordland og NHO Arktis.

Trude Nilsen.
Trude Nilsen.

Dette vil være et millionprosjekt for hele landsdelen og nå søker vi personen som skal lede satsingen.

AGIR er et tiltak som er satt i gang for å nå bærekraftsmålene og jobbe med grønn omstilling i næringslivet i nord.

Som prosjektleder for AGIR vil du få jobbe med hele Nord-Norge og store deler av næringslivet.

Det er en omfattende jobb, men vil også gi deg unike kontakter og muligheten til å skape et stort nettverk.

– Skal vi få til dette og ikke henge bakpå må vi starte nå, forteller Nilsen.

Hun fortsetter med å fortelle at det er et lite stykke historie som skrives.

Næringsforeningene, NHO Nordland og NHO Arktis har ikke klart å finne et lignende initiativ som samler så mange, nesten alle, i nord under et felles mål:

En bærekraftig næringsutvikling.

En del av vinneroppskriften er å dele på ressursene vi har i nord og jobbe sammen.

Næringsarena Nord

Næringsarena Nord er en sammenslutning av 14 næringsforeninger og næringsforum som dekker hele Nord-Norge, fra Helgeland i sør, Hammerfest i nord til Kirkenes i øst, og har som mål å trekke i samme retning. Å stå sterkere i saker som har betydning for hele landsdelen, rett og slett. Til sammen organiserer vi om lag 3.500 bedrifter innen alle bransjer og størrelser.

Fremtidens næringsliv

I snart to år har det vært jobbet med initiativet for å kartlegge behov og status for bærekraftsarbeid for næringslivet i Nord-Norge. Forprosjektet konkluderte at arbeidet var kommet kort og behovet var stort for å hjelpe små og mellomstore bedrifter i vår landsdel.

Bærekraft og miljø har vært et jenvlig diskutert tema i organisasjonene, men etter FN-rapporten som ble publisert 9.august 2021 har klima og miljø vært et viktig tema. Siden da har bærekraft og omstilling i næringslivet vært øverst på prioriteringslisten.

Med på laget har de i tillegg til alle næringsforeningene og hele NHO-familien, også landsdelens eget finanshus i SpareBank 1 Nord-Norge.

Sammen med Samfunnsløftet har de bistått som sparringspartner og handlekraft. Også SpareBank 1 Helgeland har kommet på laget og vil gi oss verdifull kapital og kompetanse. FN-organisasjonen UN Global Compact vil også være en viktig samarbeidsaktør for AGIR.

UN Global Compact Norge

  UN Global Compact er verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft, og har en raskt økende medlemsmasse bestående av både store og små bedrifter.

  Globalt, nasjonalt og regionalt tar vi et ansvar for å utvikle verktøy, arenaer og programmer for å sikre økt kompetanse- og kapasitet på bærekraft.

  Vi bidrar også til å skape samarbeid på tvers av bedrifter for å løse komplekse bærekraftsutfordringer.

Les mer om UN Global Compact Norge.

– Dette er en once in a lifetime mulighet, sier Nilsen.

Det vil være en artig, men utfordrende oppgave. Det du slipper er motstand, for vinnerlaget er allerede samlet og jobber alle for samme mål.

Nettverk og kompetanse

Prosjektlederen vil være AGIRs ansikt utad, vil få en unik innsikt i mulighetene for det grønne skiftet og ikke minst en solid kjennskap til bedriftene i Nord-Norge.

En del av arbeidsoppgavene vil være å planlegge og styre prosjektet og jobbe for å sette Nord-Norge på det grønne kartet.

Sammen med resten av laget vil du som prosjektleder sørge for at nordnorske bedrifter kan ta en ledende posisjon på bærekraftsarbeid og det grønne skiftet.

Nilsen oppfordrer alle som kjenner at det kribler i kroppen når de leser denne saken og som er en målrettet god diplomat om å søke.

For jobben vil by på mange gode opplevelser, erfaringer og ikke minst utrolig mye gøy sammen med et sterkt nordnorsk team.

Om du ønsker å jobbe med bærekraftig utvikling av næringslivet i nord, kan dette være jobben for deg!

Med kontorsted i urbane Tromsø og kollegaer i hele Nord-Norge...

TROMSØ.Foto: Marius Fiskum
TROMSØ.Foto: Marius Fiskum

...ligger alt tilrette for en fantastisk arbeidshverdag

Nå kan du bli prosjektleder for AGIR - er du klar?

AGIR søker prosjektleder

Gjennom prosjektet AGIR – Arctic Green Innovation Region har 14 næringsforeninger i Nord-Norge, UN Global Compact, NHO Arktis og NHO Nordland, gått sammen om å satse på bærekraftig næringsutvikling.

Prosjektet skal gjennom kompetanseheving, mobilisering og samarbeid sikre at små og mellomstore bedrifter i Nord-Norge lykkes med det grønne skiftet.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Næringsforeningen i Tromsøregionen

Stillingstittel: Prosjektleder

Stillingstype: Prosjekt/heltid

Arbeidssted: Tromsø

Søknadsfrist: 17. april

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Næringsforeningen i Tromsøregionen er Nord-Norges største næringsforening og handelskammer. Vi er en interesseforening som siden 1844 har arbeidet for å skape gode rammebetingelser for mer enn 650 medlemsbedrifter fra alle næringer og bransjer, samt sikre at regionen har de kvalitetene som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her.

Vi er en medlemsbasert organisasjon som setter fokus på næringslivets interesser gjennom alle våre aktiviteter og kommunikasjon. Størstedelen av vårt arbeid går ut på å sette dagsorden i næringspolitiske saker av lokal, regional og nasjonal betydning. Foreningen er partipolitisk nøytral – og har dermed en fri og legitim rolle når vi jobber mot eller med politikere og myndigheter i næringspolitikken.

Næringsforeningen bidrar til å øke nytenkingen og innovasjonstakten i næringslivet. Gjennom året arrangerer vi en rekke møteplasser som skal bidra til kunnskap og inspirasjon for nettverket. Aktivitetene skal gi næring for både hodet, hjertet og bunnlinjen til våre medlemmer.

Verden og næringslivet står ovenfor vår tids største omstilling. EU, Norge og finansinstitusjoner har introdusert nye krav som skal motivere næringslivet til rask omstilling. De nye kravene vil føre til endring i bedriftenes forretningsmodeller, dette skaper rom for vekst, utvikling og økt inntjening. Jobben må dermed gjøres nå for å sikre solide nordnorske bedrifter i fremtiden. Flere nordnorske bedrifter er allerede godt fremme i skoene, men vi trenger å få med hele laget og dra i samme retning.

Denne jobben krever mye av alle og derfor er det et bredt lag som i fellesskap skal få bedriftene i gang med bærekraftsarbeidet. Vi søker nå en prosjektleder til å drive frem prosjektet i en treårig prosjektstilling. Dette er et innovasjonsprosjekt der du som prosjektleder får en sentral posisjon for å sette kursen for nordnorsk næringsliv i et bærekraftperspektiv. Prosjektleder skal videre arbeide for å sette Nordland, Troms og Finnmark «på kartet» nasjonalt og internasjonalt som sentrum for bærekraft og grønn omstilling i Norge.

Prosjektet eies av Næringsarena Nord og du vil som prosjektleder ha jevnlig kontakt med deltakende næringsforeninger og prosjektpartnere. Prosjektledelsen sitter hos Næringsforeningen i Tromsøregionen og prosjektlederen vil ha kontorsted sammen med vårt team på 5 ansatte i Tromsø.

Som prosjektleder:

 • Innehar du ansvar for fremdrift, økonomi og måloppnåelse
 • Prosjektlederen i AGIR vil koordinere det arbeidet Næringsarena Nord, NHO og UN Global Compact Norge skal utføre i samarbeid med næringslivet i Nordland, Troms og Finnmark.
 • Vil du i samarbeid med styringsgruppen utarbeide en handlingsplan for satsingen, følge opp samarbeidspartnerne og rapportere på gjennomføringen
 • Jobber du målrettet og vi sikre god fremdrift i prosjektet
 • Blir du prosjektets ansikt utad og ansvarlig for å formidle, skape blest og engasjement for prosjektet

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • En god formidler og relasjonsbygger
 • Erfaring fra prosjektarbeid, bærekraft og/eller bedriftsnettverk
 • Tydelig, fleksibel, selvgående og har en tillitsvekkende væremåte
 • Evne til å jobbe med komplekse problemstillinger på tvers av ulike organisasjoner og sektorer
 • Et godt nettverk innen og forståelse av næringslivet i Nord-Norge vil være en fordel

Vi tilbyr:

 • En av Norges mest spennende jobber
 • Som prosjektleder vil du ha en direkte påvirkning på hvordan Nord-Norge utvikles og tar en nasjonal posisjon på grønn omstilling
 • En synlig stilling med store muligheter for nettverks- og kompetansebygging i hele landsdelen
 • Muligheten til å forme stillingen og påvirke egen arbeidshverdag
 • Arbeidsplass sentralt i Tromsø sentrum i et etablert kontorfellesskap
 • Lønn etter avtale

Næringsforeningen i Tromsøregionen jobber med bredden av næringslivet og ønsker å reflektere mangfoldet i vår region. For å være relevant og viktig for alle vi møter i vårt arbeid trenger vi stemmer og erfaringer fra hele befolkningen. Vi ønsker talenter med ulik sosial, etnisk og geografisk bakgrunn, kompetanse, erfaring, perspektiv, nettverk, interesser, alder, funksjonsevne, seksuell orientering og kjønnsidentitet hjertelig velkommen til å søke jobb hos oss. Viktigst av alt er et brennende engasjement for næringslivet i Tromsøregionen.


For spørsmål, kontakt daglig leder av Næringsforeningen i Tromsøregionen Trude Nilsen på telefon 909 20 114.

Søknadsfrist: 17. april

Send søknad her


Powered by Labrador CMS