STILLING LEDIG:

Nordreisa kommune søker Idretts- og folkehelsekoordinator

Har du lyst til å være med å skape attraktivitet og bo-lyst i idrettskommunen Nordreisa? Da kan dette være den perfekte jobben for deg. Vi tilbyr blant annet rekrutteringstillegg på 30.000 kr og flyttegodtgjørelse.

Om stillingen

Arbeidsgiver: Nordreisa kommune

Stillingstittel: Idretts- og folkehelsekooridnator

Stillingstype: Fast / Heltid

Arbeidssted: Storslett

Søknadsfrist: 19. mars

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Nordreisa kommune har ca 5000 innbyggere. Kommunesenteret, Storslett, er regionsenter i Nord-Troms, med en rekke offentlige og private servicefunksjoner, et godt utbygd helsevesen, godt skole- og barnehagetilbud, videregående skole med bl.a. Nord-Norsk Skilinje. På Storslett er det også tilbud om høyere utdanning gjennom Nord-Troms studiesenter.

Via Sørkjosen Lufthavn er det daglig flyforbindelse til Tromsø og Hammerfest, E6 går igjennom kommunen, og der er gode bussforbindelser mot nord og sør.

Nordreisa kommune har rundt 700 medarbeidere som utfører mange og varierte oppgaver, med et bredt tjenestespekter til befolkningen. Nordreisa kommune tar sitt samfunnsansvar på alvor og jobber for å realisere vår visjon "Mot et åpent kunnskapssamfunn".

For å imøtekomme fremtidens utfordringer og muligheter trenger vi engasjerte, kompetente og ansvarsbevisste medarbeidere.

Se vår hjemmeside for ytterligere informasjon. Se også film fra Nord-Troms og film om menn som arbeider i helsesektoren.

Vi leter etter en engasjert og dedikert idretts- og folkehelsekoordinator som skal bidra til utvikling og være en støtte til arbeid med idrettsanlegg og nærmiljøprosjekt.

Du skal være en god samarbeidspartner for idrettslag, Nord-Norsk Skilinje, frivillige, lag og foreninger.

Folkehelsearbeid skal bidra til god helse og livskvalitet for hele befolkningen. Vi ønsker å utjevne sosiale ulikheter i vår kommune, og barn og unge er en spesielt viktig målgruppe.

Du rapporterer direkte til kommunedirektør og det vil bli tverrfaglig samhandling med mange fagmiljøer.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå lokalsamfunn og idrettslag med teknisk og praktisk rådgiving og oppfølging i nærmiljø- og anleggsprosjekter
 • Rådgiving og saksbehandling av midler til idrettslag, spillemidlersøknader, samt ansvar for planarbeid innenfor idrett og anlegg
 • Utvikle og følge opp prosjekter i samarbeid med andre avdelinger, idretts- og friluftsorganisasjoner
 • Bidra med faglig veiledning, rådgivning og informasjonsvirksomhet i forhold knyttet til idrett, friluftsliv og folkehelse
 • Kontaktperson mot idrettslag, idrettsråd og Nord-Troms Friluftsråd, den nasjonale skilinja ved Nord-Troms videregående skole
 • Koordinere folkehelsearbeidet på tvers av sektorer og tjenester
 • Andre oppgaver vil kunne tillegges stillingen

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Kvalifikasjoner:

 • Minimum bachelor innenfor idrett og / folkehelse
 • Interesse og kunnskap om idrett og fysisk aktivitet
 • Planleggings- og prosjekteringserfaring er et pluss
 • Meget god skriftlig og muntlig formulerings- og formidlingsevne på norsk er en forutsetning.
 • Fordel med erfaring fra offentlig sektor innenfor fagområdene
 • Erfaring i bruk av digitale verktøy
 • Du må ha førerkort klasse B

Nyutdannede er velkomne til å søke.

Er du interessert i å bekle en av de mest spennende stillingene vi har i Nordreisa kommune?

– Idretts- og folkehelsekoordinatoren vil spille en viktig rolle i utviklingen av kommunen vår. Du får jobbe tett opp mot idrettslagene og andre frivillige organisasjoner, og du blir også sentral i arbeidet med å sette folkehelse på kartet. Stillingen blir en del av kommunedirektørens team, og du får jobbe tett sammen med øvrige sektorlederne.

- Kommunedirektør, Jan-Hugo Sørensen.

Personlige egenskaper:

 • Være utadvendt og ha evne til å engasjere
 • Du bør være samfunnsinteressert og like å jobbe selvstendig og i team
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsegenskaper
 • Være selvgående, ryddig og ansvarsbevisst
 • Ha god planleggings- og gjennomføringsevne, samt økonomisk forståelse
 • Evner til å være pådriver for nye prosjekter
 • Evner til å jobbe strukturert og effektivt
 • Løsningsorientert, pågangsmot og stå-på-vilje

Personlig egnethet er viktig og vil vektlegges.

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer
 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende lovverk
 • Rekrutteringstillegg på 30.000,-
 • Flyttegodtgjøring
 • Medlemskap i pensjonsordning gjennom Klp
 • Gruppe og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkeforsikring
Foto: Visit Lyngenfjord.
Foto: Visit Lyngenfjord.

I Nordreisa har vi blant annet:

 • Nedskriving av studielån med inntil 10 prosent av opprinnelig lånegrunnlag, grense oppad til kr 25000 kr.
 • Lavere skattetrinn (3 trinn)
 • Lavere skatt på alminnelig inntekt ( Nord-Troms og Finnmark tiltakssone)
 • Ekstra fradrag på skatten i form av Finnmarksfradrag
 • Gratis barnehage fra 01.08.23
 • Ny barnehage og snart ny barneskole
 • Flyplass med daglige avganger til og fra Tromsø

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Kommunedirektør, Jan-Hugo Sørensen, på tlf 913 00 046 eller e-post

Søknadsfrist: 19. mars

Send søknad her


Powered by Labrador CMS