STILLING LEDIG:

Har du stort engasjement for allsidig friluftsliv til alle årstider?

Nord-Troms Friluftsråd søker koordinator/aktivitetsleder for friluftsliv og folkehelse

Om stillingen

Arbeidsgiver: Nord-Troms Friluftsråd

Stillingstittel: Rådgiver folkehelse

Stillingstype: Fast, heltid

Arbeidssted: Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa eller Kåfjord

Søknadsfrist: 20.12.2021

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Nord-Troms Friluftsråd er samarbeid mellom kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Vi arbeider allsidig og utadrettet for å oppnå resultater til beste for medlemskommunene, friluftslivet og innbyggerne. Vi er opptatt av friluftsliv, naturopplevelser og utendørs fysisk aktivitet, der målet er trivsel, tilhørighet og god helse. Ikke minst Ut i NORD er en aktivitet som er viktig for mange.

Vi kan tilby en variert og utfordrende stilling der dette vil være sentrale arbeidsoppgaver:

  • Følge opp aktivitet i samarbeid med skoler og barnehager.
  • Friluftsskoler i skoleferiene og andre aktiviteter for barn og ungdom.
  • Friluftsliv for særskilte målgrupper. Dette kan være personer med innvandrerbakgrunn, ulike typer funksjonshemning og personer med helseutfordringer.
  • Samarbeid med organisasjoner og frivillige som tilrettelegger for friluftsliv.

Vi ønsker oss en medarbeider med de rette personlige egenskapene, samt med et brennende engasjement for allsidig friluftsliv året rundt.
Relevant høyere utdanning, praksis og erfaring fra arbeid tilpasset stillingens arbeidsoppgaver, er også viktig.
Den som ansettes må minimum inneha førerkort klasse B og helst disponere egen bil.

Lønn og kontorplassering i en av medlemskommune etter nærmere avtale. Pliktig pensjonsmedlemskap i KLP via friluftsrådets administrative vertskommune.


Passer denne stillingen for deg? Da gleder vi oss til å motta din søknad.

Søknad med cv sendes som epost til: [email protected].

Søknadsfrist: 20. desember

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt daglig leder Hugo Tingvoll (975 20 450).

Les mer om Nord-Troms Friluftsråd på Facebook og på vår nettside utinord.no.


Powered by Labrador CMS