STILLING LEDIG:

Aerial,Photography,Of,Evening,Winter,Landscape,And,Fishing,Town,Ballstad
Aerial,Photography,Of,Evening,Winter,Landscape,And,Fishing,Town,Ballstad

Vil du være med på å forme fremtidens tjenester?

Family,Making,A,Snow,Angel.,Aerial,View.,Mother,And,Father
Family,Making,A,Snow,Angel.,Aerial,View.,Mother,And,Father

Nå kan du bli leder i Vestvågøy kommunes nye enhet!

Nå samler vi mange tjenester i Vestvågøy for å levere enda bedre: Familiens hus søker enhetsleder

Om stillingen

Arbeidsgiver: Vestvågøy kommune

Stillingstittel: Enhetsleder Familiens hus

Stillingstype: Fast / heltid

Arbeidssted: Leknes

Søknadsfrist: 27. februar

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Midt i Lofoten finner du Vestvågøy, en kommune i vekst med 11 500 innbyggere. Vi har sykehus og flyplass, videregående skole og gode forbindelser med hurtigrute og buss. Idretts- og kulturlivet er rikt, og her er muligheter for et mangfoldig friluftsliv. Vi er stolte av det arbeidet vi gjør og er opptatt av å yte gode tjenester til våre innbyggere. Stolt Lofoting er vår visjon, og verdiene vi strekker oss etter er åpenhet, raushet, respekt, tillit og mangfold.

I vår flotte kommune, midt i Lofoten, søker vi riktig leder for vårt nyetablerte Familiens hus. 

Familiens hus består av helsestasjonen, skolehelsetjenesten, PPT, spesialpedagogisk team førskole, barnevernstjenesten, miljøterapeutisk team og kommunepsykolog.

Du skal lede tre avdelingsledere. Du får jobbe med og ha ansvaret for flere spennende fagområder med meget kompetente medarbeidere. Stillingen som enhetsleder vil ha en viktig plass i kommunalsjefens ledergruppe for å representSere betydningen av forebygging og mestring. Det tverrfaglige samarbeidet internt og eksternt står sentralt og er strategisk viktig.

Vi har høye ambisjoner for vårt Familiens Hus, som skal være "en dør inn" for kommunens familier, barn og unge. Ingen skal falle mellom to stoler og det skal oppleves trygt å motta hjelp for våre innbyggere. Familiens hus skal også samarbeide med og være et støttesystem for våre skoler, barnehager, voksenopplæringen og flyktningeenhet.

Vi er opptatt av kunnskap og kompetanseløft, som styrker våre tjenester inn i fremtiden. Vi søker derfor deg som ønsker en særlig spennende lederstilling, som er engasjert og utviklingsorientert.

Den nye enhetslederen får være med å forme en viktig og spennende stilling, i samspill med svært dyktige og dedikerte ansatte.

Om dette høres ut som noe du kan tenke deg - ta kontakt! Om dette er drømmejobben - SØK!

Kommunehuset i Vestvågøy kommune i Lofoten.
Kommunehuset i Vestvågøy kommune i Lofoten.

Arbeidsoppgavene vil blant annet være

 • Samle og etablere nye Familiens Hus i samarbeid med kommunalsjef
 • Ledelse og utvikling av enheten, med gjennomføring av vedtatte mål og tiltak
 • Skape et godt tilbud for brukere og pårørende og en god arbeidsplass for ansatte
 • Personalansvar for egen enhet, herunder rekruttering, opplæring, fraværsoppfølging, mv.
 • Aktivt delta i kommunalsjefens ledergruppe
 • Samhandle tverrfaglig og etter tjenestens lovgivning, planstyring og gjeldende retningslinjer
 • Økonomistyring, herunder utarbeidelse og oppfølging av budsjett
 • Rapporteringsansvar til overordnet myndighet og kommunalsjef/kommunedirektør

Kvalifikasjoner

Du må ha relevant utdanning på minimum bachelornivå og fortrinnsvis med videreutdanning og/eller mastergrad i ledelse. Dokumentert ledererfaring er et fortrinn.

Vi ønsker at du har god kjennskap til nasjonale føringer og strategier innenfor både helse og/eller oppvekstfeltet. Har du i tillegg erfaring med verdi, kunnskaps- og endringsledelse i komplekse organisasjoner vil det telle positivt.

Personlige egenskaper

 • Du har engasjement og interesse for å arbeide med mennesker ut i fra et helhetlig syn og med forståelse for balansen mellom mestring og kompensering
 • Du viser trygghet og tydelighet i rollen som leder og har evne til å skape gode relasjoner til kolleger og samarbeidspartnere
 • Du har evne til å arbeide innovativt og fremtidsrettet med høy grad av involvering for utvikling og tenkning i et område i rask endring
 • Du er selvstendig, strukturert og systematisk
 • Du evner å lede og motivere ansatte.
 • Du utviser fleksibilitet i forhold til oppgaver
 • Motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og utvikle kunnskapsbaserte tjenester
 • Motivasjon og evne til å kontinuerlig forbedre kvaliteten på tjenestene, gjennom planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering
 • Har god etisk praksis, både i arbeid med innbyggere og i samarbeid med kollegaer

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi tilbyr

Arbeid i et godt arbeidsmiljø og et spennende og mangfoldig fagområde. Du får muligheter for personlig og faglig utvikling og å sette ditt eget preg på tjenestens utvikling. Som ansatt i Vestvågøy kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning, konkurransedyktig lønn og vi kan gi flyttegodtgjørelse. Vi er en åpen og raus kommune - En kommune med mangfold - og møter hverandre med respekt og tillit

Arbeidstakere tilsettes i Vestvågøy kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jf. Offentleglova. Før søkerliste blir offentliggjort, vil du bli kontaktet dersom du har bedt om unntak.


For spørsmål om stillingene, kontakt gjerne 

Kommunalsjef Bianca Halvorsen 90 11 75 48 / e-post 

Søknadsfrist: 27. februar

Send søknad her


Powered by Labrador CMS