STILLING LEDIG:

Rektor søkes til Lovund skole

Ønsker DU å være med på å lede Lovund skole videre gjennom samarbeidslæring som pedagogisk grunnsyn og medvirke til å skape «god ballast!» for alle elever?

Om stillingen

Arbeidsgiver: Lurås kommune

Stillingstittel: Rektor

Stillingstype: Fast, heltid

Arbeidssted: Lovund

Søknadsfrist: 22. juni

Send søknad her

Ser DU muligheter og liker å samarbeide tverrfaglig?

Liker DU å sette deg inn i nye oppgaver og bidra til utvikling av gode team?

Passer disse beskrivelsene til deg — da er DU lederen vi ser etter , og vi vil gjerne ha deg med på laget vårt!

Lovund skole, med sine rundt 80 elever, søker etter deg som skal erstatte vår nåværende rektor. Som hans etterfølger søker vi deg som er tydelig, utviklingsorientert, engasjert og endringsvillig samtidig som du er strukturert og har vilje til å skape gode relasjoner til elever, ansatte og foreldre.

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Lurøy er en kystkommune på Helgeland. Kommunen består av fastland og 1372 store og små øyer. I denne praktfulle naturen med sjøsalte strender og fagre fjell bor det i underkant av 2000 mennesker. Moderne hurtigbåter, bilferger og veier gir folket daglige forbindelser. Havet har vært og er vår hovedkilde til næring og liv. I moderne havbruk er vi blant de fremste i landet, og vi satser på nye tiltak innen industri og samferdsel. Vi har full barnehagedekning og gode muligheter for en aktiv fritid. Kommunen har god økonomistyring og godt samarbeidsklima.

En viktig arbeidsoppgave vil være å sørge for å videreføre en faglig utvikling av tjenesten og organisere skolen innenfor tilgjengelige ressurser i samsvar med langsiktige mål og strategier for kommunen.

Lurøy kommune er i gang med å videreutvikle alle tjenesteområder for framtiden. I oppvekst innebærer det å legge om strukturen i oppvekstsektoren og tenke helhetlige tjenester i alle ledd fra barnehage til skole. Etaten samarbeider tverrfaglig med kommunens andre tjenesteområder som helsesøster, barnevern og psykisk helsearbeid der målet er forebygging og tidlig innsats.

Lurøy kommune samarbeider med kommunene i regionen i et forsknings- og utviklingsprosjekt med målsetting om at alle barn og elever blir likeverdige og inkluderte deltakere i læringsfellesskapet både faglig og sosialt.

Barnehage og skole samarbeider tett i dette prosjektet som har fått navnet «God opplæring for alle». Høsten 2021 fortsettes arbeidet med "Relasjonsbasert klasseledelse" og videre arbeid med å implementere samarbeidslæring som metodikk. Målet er at skolen høsten 2022 skal være i gang og ha klare prinsipper for samarbeidslæring og utvalgte strukturer på de ulike trinn.

Som rektor i Lurøy kommune er du enhetsleder med fag-, personal-, økonomi- og budsjettansvar og rapporterer til oppvekstsjefen. Lederteamet på skolen er i utvikling, og har 3 teamledere. Stillingen tillegges ansvar og frihet til å utvikle tjenesten i tråd med de omstillingsprosesser som Lurøy kommune står overfor og innenfor rammer som settes i egne lederavtaler.

Lurøy kommune og næringslivet på Lovund kan også ha andre behov for kompetanse og arbeidskraft. Dersom også din eventuelle partner ønsker sysselsetting, vil kommunen kunne være behjelpelig med å knytte kontakt.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle Lovund skole innenfor tilgjengelige ressurser i samsvar med langsiktige mål og strategier for kommunen.
 • Ivareta et helhetlig ansvar for kvaliteten på tjenesten.
 • Opptre profesjonelt overfor kommunens innbyggere, fagmiljø og andre offentlige og private aktører.
 • Overordnet ansvar for HMS-arbeidet i enheten.
 • Sette seg inn i nye arbeidsverktøy innen IKT.
 • Sørge for effektiv og forsvarlig drift innenfor gjeldende rammer og lovverk.
 • Være en viktig støtte, bidragsyter og samarbeidspart sammen med kommunens øvrige tjenestetilbud
 • Samarbeide tverrfaglig innenfor folkehelse, økonomi, barnevern og psykisk helsearbeid
 • Bidra aktivt i oppvekstetatens lederteam.

Kvalifikasjoner

 • Pedagogisk kompetanse - minimum 4 — årig høgskoleutdanning -/ universitetsnivå.
 • Erfaring med personalledelse og ledelse av endrings og utviklingsarbeid.
 • Relevante IKT kunnskaper og vedtakskompetanse.
 • Relevant kunnskap om økonomistyring, personalforvaltning, saksbehandling, virksomhetsstyring mv. vil bli vektlagt.
 • Relevant skolefaglig bakgrunn, der konkret ledererfaring vil være en fordel
 • Rektorutdanning eller annen lederutdanning er ønskelig
 • Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting.

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede en organisasjon i endring, motivere, inspirere og sette seg inn i nye oppgaver og fagfelt.
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Løsning — og resultatorientert med evne til å arbeide selvstendig, systematisk og strukturert.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig.
 • Leveringsdyktig i henhold til frister.

Vi tilbyr

 • En spennende lederstilling med stor frihet og fokus på utvikling.
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et tett lederteam med et sterkt fagmiljø
 • Ansettelse iht. gjeldende lover og regelverk.
 • Lønn etter avtale.
 • God pensjons- og forsikringsordning.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass.

Kontaktinformasjon

Janne Sommerseth

Oppvekstsjef

Tlf: 75091541

Epost: [email protected]

Arbeidssted

Sjyveien 35

8764 Lovund


Søknadsfrist er 22. juni 2021

Send søknad her


Powered by Labrador CMS