STILLING LEDIG:

Back,To,School,And,Happy,Time!,Cute,Industrious,Child,Is
Back,To,School,And,Happy,Time!,Cute,Industrious,Child,Is

Vil du ha en jobb med tid til hver enkelt elev? Kvarøy oppvekstsenter søker lærer

Om stillingen

Arbeidsgiver: Lurøy kommune

Stillingstittel: Lærer

Stillingstype: Fast, heltid

Arbeidssted: Indre Kvarøy

Søknadsfrist: 27. juni

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Lurøy er en kystkommune på Helgeland. Kommunen består av fastland og 1372 store og små øyer. I denne praktfulle naturen med sjøsalte strender og fagre fjell bor det i underkant av 2000 mennesker.

Moderne hurtigbåter, bilferger og veier gir folket daglige forbindelser. Havet har vært og er vår hovedkilde til næring og liv. I moderne havbruk er vi blant de fremste i landet, og vi satser på nye tiltak innen industri og samferdsel.

Vi har full barnehagedekning og gode muligheter for en aktiv fritid. Kommunen har god økonomistyring og godt samarbeidsklima.

Kvarøy oppvekstsenter ligger på øya Indre Kvarøy i et aktivt lokalsamfunn med gode kommunikasjoner.

Kvarøy har et aktivt næringsliv med bedriftene Kvarøy Fiskeoppdrett og Snekkerfabrikken. Stedet har også pub, restaurant og en egen lokalbutikk.

Kvarøy oppvekstsenter har en barnehageavdeling for barn mellom 0-6 år og skole for 1.-10. trinn. Oppvekstsenteret samarbeider med Konsvik oppvekstsenter på fastlandet, der det bl.a er undervisning i svømming.

Kvarøy ligger idyllisk plassert i skipsleia, med en flott utsikt. På Kvarøy er det lite trafikk, og det er perfekt for barnefamilier.

Dersom du som lærer har en partner som også er på utkikk etter jobb, så er kommunen behjelpelig med å skape kontakt.

Ta gjerne kontakt med Lurøy kommune for mer informasjon om stedet, stillingen og de mulighetene som finnes i regionen.

Arbeidsoppgaver

 • Være med på å utvikle skoler i Lurøy i tråd lokale og nasjonale planer.
 • Sikre elever likeverdig tilbud i samsvar med overordnede mål.
 • Undervisning på barne- og/ eller ungdomstrinn.
 • Du må like å arbeide i team og ta et felles ansvar for elevene og det pedagogiske arbeidet.
 • Kontaktlæreransvar kan påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Kvalifikasjonskrav i hht opplæringslova med tilhørende forskrift (kap.14).
 • GLU 1.-7. eller andre kvalifikasjoner for undervisning på barnetrinn.
 • Utenlandske søkere må ha god muntlig og skriftlig norsk, og ha generell godkjenning fra NOKUT for å få ansettelse.
 • Godkjenninger må legges ved søknaden.

Personlige egenskaper

 • Evner å skape gode relasjoner til elever, foreldre og kollegaer.
 • Evner å være en tydelig pedagogisk leder og klasseleder.
 • Har grunnleggende digital kompetanse og utnytter digitale hjelpemiddel.
 • Har et pedagogisk engasjement, der elevenes læring er i fokus.
 • Liker å arbeide i team. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn etter kvalifikasjoner.
 • Søkere under utdanning kan bli vurdert for stillingen.
 • Kontaktlærertillegg er pr tiden kr. 27.000,-
 • Veiledning og oppfølging av nyansatte.
 • Jobb i et aktivt pedagogisk miljø hvor det satses på samarbeid og personlig- og faglig utvikling.
 • Engasjerte og dyktige ledere.
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og ev barnehageplass.
 • Et aktiv og engasjert lokalsamfunn.

Annet

 • Kvarøy oppvekstsenter er en fådelt skole, og søkere må påregne å undervise i andre fag enn de er kvalifisert for.
 • Det kreves politiattest i hht gjeldende lovgivning.
 • I hht ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.
 • Søkere kan bli vurdert for eventuelt andre stillinger som måtte bli ledige før tilsetting foretas.
 • Lurøy ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

For mer informasjon, kontakt gjerne

 • Leder Kjell Gunnar Mortensen75091860 eller e-post

Søknadsfrist: 27. juni

Send søknad i Webcruiter her


Powered by Labrador CMS