STILLING LEDIG

112 medlemsbedrifter i Meløy søker ny daglig leder: – Vi ønsker oss en person som kan forme framtida

Meløy Næringsforum (NMF) sørger for å ivareta interessene til sine 112 medlemsbedrifter. Nå søker de etter en moderne og dynamisk leder som kan utforme framtidas næringsforening i kommunen.

Publisert Sist oppdatert

Meløy kommune på Helgeland har et bredt og variert næringsliv der industri og havbruk står sterkt. Næringslivet har for flere år siden samlet seg i en egen næringsforening som jobber for å ivareta deres interesser. 

112 medlemsbedrifter søker nå etter en ny daglig leder til Meløy næringsforum. En person som kan videreføre og utvikle forumet slik at man kan stå enda sterkere rustet i tiden som kommer.

– Vi ønsker oss en person som kan forme framtidas Meløy næringsforum, og som kan følge opp næringslivet slik at man blir både sett og hørt, sier nestleder i styret, Bjørn Kildal.

Er dette en stilling som passer deg? Send din søknad på e-post

Tett på næringslivet

Kildal står i front i søket etter erstatteren til Mette Bjørnvik som går av etter halvannet år i jobben som daglig leder for Meløy næringsforum. 

Bjørnvik fikk et tilbud om en stilling i kommunen som hun valgte å takke ja til, men hun sier at hun nå forlater en svært interessant stilling hvor hun har fått jobbe tett på næringslivet.

– Fordelen med en slik jobb er at man får skape sin egen hverdag. En del tid går selvfølgelig med til administrativt arbeid på kontoret, men man har muligheten til å møte næringslivet og se hvordan de jobber. Det er utrolig lærerikt, sier hun.

Finansiering og prosjektmidler

Medlemsbedriftene finansierer stillingen som daglig leder i Meløy næringsforum i all hovedsak, men kommunen bidrar også med midler gjennom profilerings- og rekrutteringsprogrammet Meløy tett på

Et partnerskap mellom Meløy kommune, næringslivet og frivilligheten. Daglig leder i MNF har her en 30-prosent stilling som programleder

Målet til næringsforumet er å vokse både i inntekter og antall medlemmer. Styret har som mål at det skal ansettes en person til i prosjektstilling som skal bidra til å løfte foreninga. Ansvaret for å finansiere dette ligger på daglig leder. Det vil si at du forhåpentligvis kan få en kollega.

– Her gjelder det å være kreativ og dyktig. Det finnes flere måter å skaffe prosjektmidler og finansiering på, så det gjelder å ha litt kjennskap til disse prosessene også, sier Bjørnvik.

Meløy er et levende samfunn med 6000 innbyggere og et sterkt næringsliv

Som her i Glomfjord, industrisamfunnet med over hundre års historie

Næringslivet er stadig i utvikling. Akkurat nå bygger Helgeland Smolt et nytt, stort settefiskanlegg

Synlighet og framsnakking

Arbeidet som daglig leder for næringsforumet er bredt og variert. I tillegg til å skape synlighet, framsnakke, og skape en arena for næringslivet, står man også i bresjen for Meløyseminaret.

Dette er et årlig treff for næringslivet som avholdes på Halsa, sør i Meløy kommune. Her møtes over 100 personer hvert år og deler av sine erfaringer.

– Hovedoppgavene til daglig leder er å koordinere, planlegge og styre dette arrangementet. I tillegg til Meløyseminaret har man også flere årlige medlemstreff som skal holde næringslivet samlet, sier Bjørn Kildal.

Tre viktige satsingsområder for MNF

 1. Meløyerklæringen: Være en pådriver i utviklingsprosesser som er spesielt viktig for medlemsbedriftene, og dermed også for hele Meløy.
 2. Drive medlemspleie: Herav nettverksbygging og idéutvikling, samt medlemstreff og kommunikasjon med medlemmene. 
 3. Være en tydelig pådriver: Daglig leder skal være en pådriver for nytt utviklingsmiljø med utgangspunkt i Glomfjord industripark. Dette er det viktigste verktøyet for å nå foreningens mål.

Delingskultur i nettverkene

Befinner du deg yrkesmessig i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk, kan dette være en stilling som passer godt for deg. 

Samarbeidet med de lokale politikerne er allerede godt, men det er viktig å forstå politiske prosesser og bygge nettverk lengre opp i det politiske systemet. 

I tillegg må man forstå behovet for aktørene i den lokale industrien, havbruket, og resten av næringslivet.

Bjørn Kildal og Mette Bjørnvik.

– Vi har medlemmer som strekker seg fra å være store, kjente konsern, til små, lokale butikker. Man må klare å gi et tilbud til alle disse, uansett størrelse, sier Bjørn Kildal.

Meløy Næringsforum er medlem av to forskjellige nettverk som gir innspill og støtte i det daglige arbeidet. Det ene nettverket er NHO Nordlands nettverk for lokale næringsforum, og det andre er et nettverk av 14 lignende foreninger i Nord-Norge.

– Her er det en fantastisk delingskultur hvor alle foreningene, store og små, deler av sine erfaringer, sier Mette Bjørnvik.

Er du klar for spennende og varierte arbeidsoppgaver, i en kommune med et mangfold av bedrifter som trenger din hjelp til å bli synlig? 

Er du utadvendt og vil lære, samtidig som du deler av din egen erfaring? 

Da kan dette være muligheten du har ventet på!

The,Majestic,Svartisen,Glacier,In,Mely,,Norway.,A,Highlight,Along

Er du klar for et nytt steg i karrieren, og bidra til å løfte Meløy videre?

Meløy Næringsforum søker daglig leder

Meløy er kjent for sitt sterke og varierte næringsliv, og nå tilbyr Meløy Næringsforum (MNF) spennende stilling som daglig leder!

Om stillingen

Arbeidsgiver: Meløy Næringsforum

Stillingstittel: Daglig leder

Stillingstype: Fast / heltid

Arbeidssted: Meløy

Søknadsfrist: Søndag 21. juli, men gjerne snarest!

Send søknad på e-post

Om arbeidsgiver

Vi er ca. 6 200 innbyggere i kommunen. Meløy er langstrakt, og den nordlige grensen er om lag 12 mil sør for Bodø. Kommunen er en kraftkommune med industri, landbruk, fiske, fiskeoppdrett, kraftproduksjon og servicenæringer som viktige elementer. Ørnes er kommunesenter og er knutepunkt for hurtigrute, hurtigbåter, ferge og bussforbindelser. Engenbreen, en vestlig utløper av Svartisen, er kommunens største turistattraksjon. Vi har et desentralisert skole-, SFO- og barnehagetilbud, samt videregående skole. Det er mye flott natur i kommunen vår, både i fjellet og ved fjorden, og rike muligheter til variert friluftsliv året rundt. Godt utvalg i idretts- og kulturaktiviteter finner du også i Meløy.

Har du en samboer, ektefelle eller venn som også ønsker seg jobb i Meløy? Nettsiden meloy.no gir deg en oversikt over ledige stillinger i Meløy kommune innen både kommunal sektor, industri og annen næring. Kanskje finner dere stillinger der som vil være interessant for dere begge?

Meløy Næringsforum (MNF) er interesseorganisasjon for nær 120 virksomheter i Meløy kommune, på toppen av Helgelandskysten og 137 kilometer sør for Bodø Lufthavn og Bodø sentrum.

Hvem er du?

 • Vi ser etter en person som er utadvendt og god til å bygge relasjoner.

 • Det er også viktig at du er samfunnsengasjert.

 • Du er gjerne målrettet med høy arbeidskapasitet.
 • Du bør være strukturert og selvstendig. 
 • Det er en fordel om du er kjent med prosjektarbeid

  og prosjektledelse.
 • Har du kunnskap om politiske prosesser, er det også en fordel.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Pådrive samarbeid
  Våre medlemsbedrifter ønsker de neste årene å samarbeide tettere for å løse felles utfordringer som rekruttering, framsnakking og nyskaping. Sammen med daglig leder ønsker det engasjerte styret i MNF å være pådrivere i dette arbeidet.
 • Organisering av medlemstreff og det årlige Meløyseminaret
  MNF har nær 120 medlemsbedrifter i et stort spekter innen både kraftproduksjon, prosessindustri, havbruk, fiskeri, handel og ulike typer tjenesteproduksjon. Vi bruker våre populære medlemstreff, og ikke minst det årlige Meløyseminaret, til viktig nettverksutbygging, kompetansedeling og inspirasjon. I gjennomføringen spiller du som daglig leder en ledende og viktig rolle.
 • Bidra til MNFs økende aktivitet og utvikle strategier for videre vekst

  MNF har økende aktivitet, og som daglig leder vil du ha stor påvirkningskraft i næringsforumets videre utvikling. Du vil få en spesielt sentral posisjon både inn mot næringslivet, i vårt gode samarbeid med Meløy kommune og det politiske miljøet.

Annet:

 • Planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosjekter innen næringsutvikling og samfunnsengasjement.

 • Representere MNF i samarbeid med Meløy kommune, det politiske miljøet, og regionale nettverk.

 • Bidra til langsiktig strategisk tenkning og utvikling av MNF som en robust interesseorganisasjon.

Fem gode grunner til å søke

 1. Varierte arbeidsoppgaver: Som daglig leder for Meløy næringsforum vil du jobbe med alt fra medlemspleie og nettverksbygging til å være en pådriver i utviklingsprosesser som er viktige for medlemsbedriftene og hele Meløy.
 2. Synlighet og påvirkning: Du får muligheten til å være med på å skape synlighet og framgang for næringslivet i Meløy, samt være en sentral aktør i arrangementer som Meløyseminaret og andre medlemstreff.
 3. Nettverksbygging: Stillingen innebærer å jobbe tett med både lokale bedrifter, politikere og regionale nettverk som NHO Nordland. Dette gir gode muligheter for å bygge viktige relasjoner og nettverk.
 4. Utfordrende prosjekter: Du vil være ansvarlig for prosjektmidler og finansiering, noe som krever kreativitet og strategisk tenkning for å sikre videre utvikling av forumet.
 5. Lærerike erfaringer: Jobben gir deg en unik mulighet til å lære om og bidra til utviklingen av industri, havbruk og andre næringer i regionen, samtidig som du får erfaring med administrativt arbeid og prosjektledelse.

Hva tilbyr vi:

 • En sentral rolle i å forme fremtiden for Meløys næringsliv.
 • Muligheten til å bygge og utvikle nettverk både lokalt og regionalt.
 • Stor grad av selvstendighet og ansvar i en dynamisk organisasjon.
 • Engasjerte kollegaer og et inkluderende arbeidsmiljø.

For spørsmål, kontakt:

Styrets nestleder Bjørn Kristian Kildal 900 79 276 / e-post

  Søknadsfrist: 21. juli, men søk gjerne snarest!

Send søknad på e-post


Powered by Labrador CMS