STILLING LEDIG:

Har du ambisjoner om ledelse innen helse og omsorg? Vi søker avdelingsleder

Ytre omsorgsdistrikt i Lurøy kommune kan by på to oversiktlige avdelinger og gode kolleger. Selvsagt fantastisk natur. Og ny leilighet klar på Lovund til den nye avdelingslederen.

Ytterst på Helgeland ligger Lurøy kommune. Med sine 1372 øyer skiller kommunen seg ut fra resten av landet. Det er ikke så langt i luftlinje, men mye av transporten foregår til havs.

– Du må lære deg å ikke ha det travelt i her, forteller helse og omsorgssjefen i Lurøy, Anne-Brit Greff. Dette er stedet for hvilepuls imellom slagene og storslått utsikt på vei til jobb.

Helse- og omsorgssjef Anne-Brit Greff
Helse- og omsorgssjef Anne-Brit Greff

Den tidligere vernepleieren har selv vært i som avdelingsleder i kommunen.

– Jeg trivdes veldig godt som avdelingsleder, både faglig og sosialt, sier hun.

Greff er i dag helse og omsorgssjef i kommunen, og den alle avdelingslederne støtter seg til når det dukker opp utfordringer eller de trenger en sparringspartner.

Ønske om å være leder

Når de nå skal ansette en ny avdelingsleder for ytre omsorgsdistrikt er ikke erfaringen det viktigste.

– Du kan gjerne være ung og relativt nyutdannet innen helsesektoren, det viktigste er at du har et engasjement og lyst til å være leder, forklarer Greff.

Hun mener at du kan like gjerne være utdannet ergoterapeut, vernepleier eller som sykepleier for å være avdelingsleder hos dem.

– Er du en god menneskekjenner og har god forståelse for sektoren er du godt kvalifisert til å jobbe hos oss, sier hun.

Greff kan også friste med kommunal utleiebolig på Lovund som sektoren har holdt av til deres nye leder. Med et urbant øy-liv på Lovund ligger alt tilrette for en idyllisk tilværelse i Lurøy kommune.

Er dette jobb for deg? Bla videre for å lese mer, eller gå rett til søknadsskjema

Som avdelingsleder må du basere deg på å pendle mellom de to omsorgssentrene på Lurøy og Sleneset, med en hurtigbåt eller ferge reise i mellom.

Sentrene er topp moderne med plass til totalt 23 omsorgsboliger og er godt rustet for den kommende eldrebølgen.

Kommunen jobber for øvrig forebyggende med helsefremmende tiltak i hjemmet for de av innbyggerne som ønsker å bo hjemme så lenge som mulig.

Langsiktig perspektiv

Lurøy kommune har et langsiktig perspektiv i planleggingen og utbyggingen av omsorgsdistriktene. Selv om omsorgssentrene ligger på forskjellige øyer fremstår de ansatte som en samlet gjeng:

– Vi tenker 10 år frem i tid - satser på et godt, målrettet samarbeid mellom de forskjellige distriktene og fokuserer på rett person på rett plass, sier Greff.

Både Lovund og Sleneset omsorgssenter har gode fasiliteter for å ivareta mennesker med somatiske utfordringer og/eller kognitiv svikt og behov for tett oppfølging. Omsorgssentrene gir også hjemmetjenester til hjemmeboende utenfor sentrene.

Sleneset omsorgsboliger
Sleneset omsorgsboliger
Sansehagen på Sleneset
Sansehagen på Sleneset
Lovund omsorgsboliger
Lovund omsorgsboliger
Sansehagen på Lovund
Sansehagen på Lovund

– På Sleneset står et nytt og moderne bofellesskap med 4 plasser tilpasset personer med kognitiv svikt ferdig til å tas i bruk, forklarer Greff.

– I en så desentralisert kommune som Lurøy bør vi satse på å ta i bruk de velferdsteknologiske muligheter som finnes. Samtidig vil vi være, og er en kommune som tør å satse og tenke nytt.

– For å kunne møte framtidens helse og omsorgsbehov har vi forstått at vi må tenke nytt og annerledes, vi deltar derfor blant annet i flere læringsnettverk for å utvikle oss og kunne ta i bruk kunnskapsbasert praksis i det daglige arbeidet, fortsetter hun.

Videreutdanning og løpende kompetanseheving er også viktig:

– Det er muligheter for desentralisert utdanning og kursing. Da kan den ansatte få permisjon fra deler av stillingen og kommer tilbake med ny giv etter utdanning. Dette vil også gjelde den nye lederen, sier Greff.

Liten avdeling med tette bånd

Med stillingen følger det en del ansvar, men du jobber i et trygt og erfarent team med fem andre avdelingsledere i resten av kommunen. For øvrig følger administrasjonen opp nyansatte med ukentlige møter både digitalt og fysisk. Svært mye av opplæringen skjer imidlertid ute på arbeidsplassen sammen med kollegaene.

– Det er viktig at den nye lederen er mye ute sammen med kollegaene. De utgjør en gruppe erfarne og kunnskapsrike mennesker som gleder seg til å få en sprek avdelingsleder med på laget, sier Greff.

Hun fremhever et positivt arbeidsmiljø av stor betydning både for tjenestemottakerne og ansatte.

– Det er en meningsfull og givende jobb, smiler helse og omsorgssjefen. Det er veldig spennende å få ta del i utviklingen av sektoren og dermed bidra til hvordan livet i Lurøy skal bli inn i framtida.

Noen av landets mest spektakulære øyer ligger i Lurøy kommune. Lovund har et urbant lite miljø med både hotell, kafé og mange unge innbyggere

Ferdselen mellom de tusen øyer foregår med båt. Her får du tid til å nyte fantastisk natur og stillheten livet i Lurøy gir deg.

Avdelingsleder ytre omsorgsdistrikt

Vil du være med på laget i en av Norges mest veldrevne kommuner?

Om stillingen

Arbeidsgiver: Lurøy kommune

Stillingstittel: Avdelingsleder

Stillingstype: Full/heltid

Arbeidssted: Lovund/Sleneset

Søknadsfrist: 21. november

Send søknad her

Om arbeidsgiver

Lurøy er en kystkommune på Helgeland. Kommunen består av fastland og 1372 store og små øyer. I denne praktfulle naturen med sjøsalte strender og fagre fjell bor det i underkant av 2000 mennesker.

Moderne hurtigbåter, bilferger og veier gir folket daglige forbindelser. Havet har vært og er vår hovedkilde til næring og liv. I moderne havbruk er vi blant de fremste i landet, og vi satser på nye tiltak innen industri og samferdsel.

Vi har full barnehagedekning og gode muligheter for en aktiv fritid. Kommunen har god økonomistyring og godt samarbeidsklima.

Lurøy kommune havnet på 2.plass i Agenda Kaupangs kommuneindeks blant de best styrte kommunene i Norge. Kommunen har satset stort på omsorgsutbygging med 15 nye omsorgsboliger spredt rundt i kommunen. Disse skal etter hvert tas i bruk for å møte fremtidens økende omsorgsutfordringer.

Kommunalområdet Helse, sosial og omsorg (HSO) er i dag delt inn i 6 avdelinger. Ytre omsorgsdistrikt, som en av avdelingene dekker Lovund og Sleneset. Tjenestemottakerne har vedtak på hjemmesykepleie og praktisk bistand. Tjenestene gis til beboere bosatt i omsorgssentrene og til hjemmeboende utenfor omsorgssentret. Ved behov og ledighet gis korttidsplass og/eller avlastning i begge omsorgssentrene. Avdelingen har til sammen ca 15 årsverk bestående av sykepleiere, vernepleier, helsefagarbeidere og assistenter.

Omsorgstjenesten i Lurøy er sammen med øvrige tjenester i utvikling. Vi deltar aktivt i nasjonale satsninger som "gode pasientforløp", har stort fokus på forebyggende og helsefremmende innsats, søker å ta i bruk velferdsteknologiske hjelpemidler der det er hensiktsmessig og er opptatt av kvalitet og effektivitet i tjenestene. Leder for avdelingen vil være en del av HSO sin ledergruppe. Fast arbeidsplass er enten på Lovund eller på Sleneset, men det kreves en viss tilstedeværelse på begge plasser. Det er noe oppmøte på Onøy (ledermøter o.l).

Dette er en stilling for deg som ønsker å være med på å videreføre og videreutvikle de gode tjenestene i Lurøy.

Arbeidsoppgaver

Avdelingsleder skal ha ansvar for daglig drift både i forhold til personell, fag og økonomi.

Arbeidsoppgavene innbefatter:

 • Personalansvar inkl ansettelser og oppfølging
 • Pårørendesamarbeid
 • Samarbeid med andre tjenester
 • Internkontroll og HMS-oppfølging i avdelingen
 • Økonomioppfølging
 • Deltagelse i faglige satsninger
 • Rapportering og dokumentasjon etter gjeldende systemer. Kommunen bruker ressursstyring, ESA, Cosdoc, Webcruiter, Visma og Compilo som sine saksarkiv/journal/rekruttering system. Erfaring i de vil være en fordel

Kvalifikasjoner

 • Aut. Sykepleier eller vernepleier. Søkere med annen 3-årig høyere helse og sosialfaglig utdanning kan vurderes
 • Ledererfaring er ønskelig
 • Formell lederutdanning er ønskelig, men solid og relevant ledererfaring fra offentlig sektor kan kompensere for utdanningskravet
 • God forståelse for ansvarsområde pleie og omsorg
 • Det er ønskelig med erfaring med arbeidstidsordninger og ressursstyring
 • Gode norskkunnskaper og god muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

Vi er på utkikk etter deg som:

 • har lyst til å være leder og som vil ta lederutfordringer innenfor pleie og omsorg
 • er strukturert og systematisk
 • er utviklings- og endringsorientert
 • har evne til å motivere og lede andre
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, er lojal og selvstendig
 • bidrar til etatens helhetlige satsninger

Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, tariffavtaler og kommunale regelverk
 • Lønn etter avtale
 • Utviklings og påvirkningsmuligheter
 • Opplæring/kompetanseheving på området
 • Engasjerte og inkluderende kollegaer
 • Kommunen kan for tilflyttere dekke flytteutgifter etter gjeldende regler, samt være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass.

For spørsmål angående stillingen kontakt

 • omsorgssjef Anne-Brit Greff48244703 eller på e-post
 • rådgiver Gard Michalsen i Heia Nord-Norge på 91732534 eller e-post

Søknadsfrist: 21. november

Søk enkelt ved å koble til Linkedin og skriv en kort melding. Du trenger ikke CV/søknad i vedlegg.

Meld din interesse for stillingen enkelt i vårt skjema:

 
Powered by Labrador CMS